Litanie okazjonalne

Wezwania, odwołujące się do postaci, symboli i obrazów z Biblii lub historii Kościoła, jak też związane z określonym wydarzeniem, tajemnicą itp.