Maryja, Matka przyjaźni Bożej

Modlitwa nie ma typowej dla litanii struktury. Jest zbiorem wezwań, skierowanych do Maryi, określanej różnymi tytułami, z których kilka można spotkać w róznych litaniach maryjnych, ale zawiera także kilka wezwań i tytułów wyjątkowych.


Litania do Matki Bożej Pięknej Przyjaźni

(do wykorzystania w prywatnej modlitwie)


Maryjo, od początku obdarzona Bożą przyjaźnią, uproś nam łaskę przyjaźni z Bogiem.
Maryjo, Przyjaciółko Ducha Świętego, uproś nam wszystkie Jego dary.
Maryjo, Matko Bolesna, do końca wierna w przyjaźni Jezusowi, uproś nam wytrwanie w Jego przyjaźni na zawsze.
Maryjo, doskonale zjednoczona z wolą Bożą, uproś nam wierność Bożej woli.
Maryjo, rozważająca Bożą przyjaźń, naucz nas modlitwy przyjaźni.
Maryjo, Przyjaciółko Boża i nasza, prowadź nas do przyjaźni z Bogiem.
Maryjo, Matko naszego Boskiego Przyjaciela, nie dopuść, byśmy kiedykolwiek sprzeniewierzyli się Jemu.
Maryjo, Matko przyjaciół Boga, bądź strażniczką naszej przyjaźni z Bogiem.
Maryjo, Matko pięknej przyjaźni, uproś nam dar przyjaźni z ludźmi.
Maryjo, wzorze najpiękniejszych uczuć ludzkich, ucz nas szlachetnej miłości.
Maryjo, wzorze przyjaźni małżeńskiej, przyczyń się do przyjaźni w rodzinach.
Maryjo, patronko duchowej przyjaźni, uświęcaj naszą ludzką przyjaźń.
Maryjo, Panno wierna, ucz nas wierności człowiekowi.
Maryjo, Matko zrozumienia i życzliwości, ucz nas wyrozumiałości.
Maryjo, Matko pojednania z Bogiem i ludźmi, naucz nas przebaczać w każdej okoliczności.
Maryjo, dojrzała w przyjaźni z Bogiem, prowadź nas do doskonałego człowieczeństwa na miarę dojrzałości Chrystusowej.
Maryjo, Matko i Przyjaciółko nasza, ucz nas przyjaźni z Tobą.

Maryjo, darząca nas swą niezrównaną przyjaźnią, chcemy Ci odpowiedzieć naszą przyjaźnią.
Maryjo, Matko Zawierzenia, liczymy na Twą macierzyńską przyjaźń i Tobie powierzamy nasze losy.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Matko w szacie - Matko Pięknej Przyjaźni - dobranowinaswarzewo.blogspot.com