Kalendarium
 • Cel ostateczny człowieka
  20.11.2022

  Cel ostateczny człowieka

  Celem ostatecznym człowieka jest ten cel,
  do którego zdąża, dla którego zużywa środki,
  by go osiągnąć.

  Naszym celem jest miłość Boża
  przez Niepokalaną i w Niej,
  a środkiem - życie,
  dlatego powinniśmy zużyć swe życie
  dla tego celu.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • MI na całym świecie
  21.11.2022

  MI na całym świecie

  Życzę podbicia jak najwięcej dusz dla Niepokalanej,
  bo to nasze życie, nasz oddech, każde nasze uderzenie serca:
  oddawać się Niepokalanej coraz to bardziej, bezgranicznie,
  bezwarunkowo i nieodwołalnie i to oddanie się zaszczepić
  w sercach wszystkich, na całym świecie,
  by Ona mogła dowolnie rządzić w sercach naszych
  i w sercach wszystkich na całym świecie:
  wykonanie jak najszybsze celu MI na całym świecie,
  a potem dopilnowanie, by nikt sztandaru Niepokalanej
  z żadnego serca nie usunął.

  Co za ogrom pracy!... A po śmierci co będzie?...
  Po życiu tak przetrudzonym, przecierpianym i wyniszczonym dla Niepokalanej?

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Jej cały świat
  22.11.2022

  Jej cały świat

  Zgiąć pyszny kark świata do stóp Niepokalanej
  - oto cel MI,
  zdobyć Jej cały świat i każdą duszę z osobna
  i to jak najprędzej, jak najprędzej, jak najprędzej,
  a królestwo Przenajświętszego Serca Jezusowego
  zapanuje przez Nią na świecie.

  Trzeba koniecznie cały świat dla Niej zdobyć,
  by panowanie grzechu ustało.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Nasza droga w MI
  23.11.2022

  Nasza droga w MI

  Co my chcemy przez to podkreślić:
  "starać się o nawrócenie i uświęcenie dusz przez Niepokalaną"?

  Chcemy przez to podkreślić,
  że najkrótszą, najpewniejszą drogą do nawrócenia i uświęcenia
  jest Niepokalana.

  I sami chcemy tą drogą postępować,
  i drugich tej drogi nauczać.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Jak największa chwała Boga
  24.11.2022

  Jak największa chwała Boga

  Przez Niepokalaną osiągniemy ostateczny cel MI, tj. jak największą chwałę Boga. Dwa zdania umieszczone na początku programu (MI): "Ona zetrze głowę twoją" i "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" są też celem Milicji. Dlatego członkowie MI oddają się Niepokalanej bezgranicznie jako narzędzia w Jej ręku, by przez nich raczyła zdziałać to, co o Niej w tych zdaniach powiedziano.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Oto nasz cel
  25.11.2022

  Oto nasz cel

  Celem Milicji Niepokalanej jest zdobyć cały świat,
  wszystkie serca i każde z osobna
  dla tej Królowej nie tylko nieba, ale i ziemi;
  dać szczęście prawdziwe tym biednym nieszczęśliwym,
  którzy go szukają w przemijających rozkoszach tego świata
  - oto nasz cel.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Forma MI
  26.11.2022

  Forma MI

  Formą, czyli tym, co łączy członków do osiągnięcia celu i co stanowi istotę każdego stowarzyszenia, jest w MI oddanie się całkowite, bezgranicznie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej, aby raczyła w nas i przez nas wykonać to, co o Niej jest napisane: "Ipsa conteret caput tuum" i "Cunctas haereses sola interemisti in universo mundo".

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Coraz gorliwiej
  27.11.2022

  Coraz gorliwiej

  Duch jest tym, co ożywia, porusza.
  Duch więc MI, będzie ożywiał członków MI,
  by coraz bardziej byli rycerzami Niepokalanej,
  by co dzień bardziej stawali się rzeczą i własnością Niepokalanej
  i coraz gorliwiej zdobywali dla Niej serca bliźnich.

  Im bardziej tym duchem się ożywią,
  tym więcej będą rycerzami Niepokalanej.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • W myśl dyplomika MI
  28.11.2022

  W myśl dyplomika MI

  Mnie się zdaje - może to utopia - że normalnym stanem rzeczy w Niepokalanowie byłoby, gdyby przyszli pracownicy zdobycia świata dla Niepokalanej formowali się w Niepokalanowie i w duchu Niepokalanowa, tj. w oddaniu się bezgranicznym Niepokalanej, w myśl dyplomika MI.

  Ale tylko oni, bo inni, nie będąc obowiązani do tej bezgraniczności oddania się, wpływaliby ujemnie.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Wychowanie dzieci
  29.11.2022

  Wychowanie dzieci

  Wychowanie dzieci ma decydujące znaczenie
  dla Kościoła i dla społeczeństwa.

  Wychowanie, jakie otrzymuje dziecko
  wpływa decydująco na całe jego życie.

  Jezus, aby pobudzić naszą gorliwość na rzecz dzieci,
  mówi nam, że wszystko to, co uczynimy dla dzieci,
  będzie przez Niego potraktowane
  jako uczynione osobiście dla Niego.

  Nie można wyobrazić sobie większej zachęty.

 • Świętego Andrzeja Apostoła, święto
  30.11.2022

  Świętego Andrzeja Apostoła, święto

  Powołanie Apostołów

  W słowach Chrystusa: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi" - ukryta jest nie tylko tajemnica powołania apostolskiego, ale również wezwanie do nas wszystkich, byśmy byli świadkami wiary. Apostołowie są powołani, by dać świadectwo. Ten kto spotyka Jezusa, doświadcza Jego obecności w swoim życiu, dzieli się tym doświadczeniem z innymi. Przyprowadza ich do Jezusa. Tak jak św. Andrzej pierwszy wezwany. Świadectwo w dzisiejszych czasach też jest bardzo potrzebne. Apostoł to ten, który odpowiada na wezwanie Jezusa, jest obdarowany spojrzeniem Jezusa: "Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci".

  niezbednik.niedziela.pl

 • Hasło Milicji Niepokalanej
  01.12.2022

  Hasło Milicji Niepokalanej

  Hasłem Milicji Niepokalanej jest:
  "Przez Maryję do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  wszystkich i każdego z osobna zaprowadzić!"

  Czyli inaczej:
  "Niepokalana musi się stać Królową
  wszystkich dusz i każdej z osobna!"

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Do ideału MI
  02.12.2022

  Do ideału MI

  Każdy, choćby najmniejszy czyn, nawet zwykłe zamiatanie, ma być dla Niepokalanej, i musi zmierzać do naszego celu - do ideału MI.

 • Domek nazaretański
  03.12.2022

  Domek nazaretański

  Niepokalanów to domek nazaretański. Ojcem - Bóg Ojciec, Matką i Panią domu to Niepokalana, pierworodnym Synem a naszym Bratem to Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Wszyscy zaś młodsi bracia starają się naśladować starszego w miłości i czci ku Bogu i Niepokalanej - wspólnym naszym Rodzicom, a od Niepokalanej uczą się kochać Boskiego Starszego Brata, Pierwowzór, Ideał świętości, który raczył z nieba zstąpić, wcielić się w Niej i zamieszkać z nami w Tabernakulum.

 • Pod każdym względem Jej
  19.11.2022

  Pod każdym względem Jej

 • Cel ostateczny człowieka
  20.11.2022

  Cel ostateczny człowieka

 • MI na całym świecie
  21.11.2022

  MI na całym świecie

 • Jej cały świat
  22.11.2022

  Jej cały świat

 • Nasza droga w MI
  23.11.2022

  Nasza droga w MI

 • Jak największa chwała Boga
  24.11.2022

  Jak największa chwała Boga

 • Oto nasz cel
  25.11.2022

  Oto nasz cel

 • Forma MI
  26.11.2022

  Forma MI

 • Coraz gorliwiej
  27.11.2022

  Coraz gorliwiej

 • W myśl dyplomika MI
  28.11.2022

  W myśl dyplomika MI

 • Wychowanie dzieci
  29.11.2022

  Wychowanie dzieci

 • Świętego Andrzeja Apostoła, święto
  30.11.2022

  Świętego Andrzeja Apostoła, święto

 • Hasło Milicji Niepokalanej
  01.12.2022

  Hasło Milicji Niepokalanej

 • Do ideału MI
  02.12.2022

  Do ideału MI

 • MI na całym świecie
  21.11.2022

  MI na całym świecie

 • Jej cały świat
  22.11.2022

  Jej cały świat

 • Nasza droga w MI
  23.11.2022

  Nasza droga w MI

 • Jak największa chwała Boga
  24.11.2022

  Jak największa chwała Boga

 • Oto nasz cel
  25.11.2022

  Oto nasz cel

 • Forma MI
  26.11.2022

  Forma MI

 • Coraz gorliwiej
  27.11.2022

  Coraz gorliwiej

 • W myśl dyplomika MI
  28.11.2022

  W myśl dyplomika MI

 • Wychowanie dzieci
  29.11.2022

  Wychowanie dzieci

 • Świętego Andrzeja Apostoła, święto
  30.11.2022

  Świętego Andrzeja Apostoła, święto

 • Hasło Milicji Niepokalanej
  01.12.2022

  Hasło Milicji Niepokalanej

 • Do ideału MI
  02.12.2022

  Do ideału MI

 • Domek nazaretański
  03.12.2022

  Domek nazaretański

 • Módl się do Ojca
  20.11.2022

  Módl się do Ojca

   Fakt, że Jezus udawał się samotnie w miejsca ustronne, aby oddawać się modlitwie, zauważamy często w różnych fragmentach Ewangelii i to stanowi cenną naukę dla naszej działalności.

  Nie sądź, że im więcej dokonasz w swoim apostolstwie, tym więcej będziesz się musiał przemieszczać lub więcej mówić, czy więcej się przejmować. Prawdziwe apostolstwo nie jest owocem ruchliwego i niespokojnego temperamentu, lecz wewnętrznej siły udzielanej przez Ducha Świętego.

  Pracuj wiele w trosce o innych ludzi, lecz więcej módl się do Ojca wszelkiej światłości, aby twoje działania były skuteczne!

 • Chwyć rękę Jezusa
  21.11.2022

  Chwyć rękę Jezusa

   Gdy dobrze zbadasz swoje życie, będziesz musiał stwierdzić, że zawsze, kiedy oddalałeś się od Pana, czułeś niepewność pod twoimi stopami.

  Także na ciebie mogą spaść, dopuszczone przez Pana, jakieś dni czy noce lub momenty udręki, walki z pokusą, zmagania bez wytchnienia, wszystko po to, aby zwyciężyć. W tych momentach nie myśl, że Jezus cię opuścił, a raczej pomyśl, że jest u twego boku. Nie wahaj się uchwycić Jego rękę wyciągniętą ku tobie. Ze swej strony Jezus czyni wszystko, aby cię zbawić. Ty także zrób wszystko, aby zbawczy czyn Jezusa nie został przez ciebie zmarnowany!

 • Program apostolski
  22.11.2022

  Program apostolski

   Bez wątpienia program, jaki nakreśla Jezus dla swoich naśladowców jest trudny i czasem bolesny: "Wyrzec się samego siebie, wziąć krzyż i pójść za Nim".

  "Wyrzec się samego siebie" oznacza przezwyciężyć własne, nieuporządkowane skłonności i cierpliwie, każdego dnia, stawić czoła przeciwnościom życia. "Zaparcie się samego siebie" zakłada odsunięcie od siebie "własnych" interesów i własnych wygód, zakłada gotowość - raczej zrzeczenia się wszystkiego, niż utraty łaski Bożej.

  I zakłada coś jeszcze bardziej radykalnego, dotykającego naszego głębokiego "ja" : poświecić własne pragnienia i dążenia, aby przyjąć wolę Bożą.

 • Wziąć krzyż z miłością
  23.11.2022

  Wziąć krzyż z miłością

   Złudzeniem jest próba pójścia za Chrystusem, czyniąc w życiu swój własny "kaprys" lub realizując jedynie naszą wolę. Nie jest możliwe postępowanie za Chrystusem bez wyrzeczenia się własnego sądu, szukając we wszystkim samego siebie, zamiast szukać woli Bożej.

  Jest konieczne wziąć krzyż, lecz wziąć go tak, jak to uczynił Mistrz z Nazaretu, wziąć go z miłością, z zaangażowaniem, wiedząc, że nie dochodzi się do światła zmartwychwstania, nie przechodząc wpierw przez ciemności śmierci.

 • Naśladować Chrystusa
  24.11.2022

  Naśladować Chrystusa

   Pójście za Chrystusem oznacza iść z Nim, iść u Jego boku. O wiele łatwiej jest pokonywać trudności, czując Jego rękę w naszej ręce. Iść śladami Chrystusa oznacza iść za Nim, naśladować Go, "kopiować" do naszego życia Jego cnoty.

  Uczeń powinien naśladować Mistrza we wszystkim! Powinien postępować krok w krok za Nim, naśladując wiernie i gorliwie Jego życie, pozwalając przenikać się Jego uczuciom, oceniając rzeczy zgodnie z Jego kryteriami, szukając zawsze i we wszystkim woli Ojca, który jest w niebie. Powinien czynić to samo, co Jezus, który nie przyszedł, aby realizować swoją wolę, lecz spełniać wolę Ojca, który Go posłał.

 • Krzyż drogą do chwały
  25.11.2022

  Krzyż drogą do chwały

   Każdego z nas wiele kosztuje nie tylko przyjęcie krzyża, ale nawet przyjęcie samej idei krzyża. Jednakże, krzyż będzie "szedł" za nami i nie opuści nas przez całe życie. Końcem będzie z pewnością chwała zmartwychwstania, lecz tę chwałę musi poprzedzać nieodzownie cierpienie krzyża. Jeśli teraz znajdujesz się na etapie krzyża, niech cię pociesza myśl o pewności zmartwychwstania i chwały.

 • Na nasze dobro
  26.11.2022

  Na nasze dobro

   Ile razy przechodzisz trudne momenty, napełniasz się goryczą, a nawet denerwujesz się z powodu krzyża, jaki musisz dźwigać na swoich ramionach. Jeśli w tych momentach będziesz myślał, że to cierpienie znajduje się w planach Bożych odnośnie do ciebie samego i że wszystko powinno pracować na twoje dobro i szczęście, znajdziesz w tym potężny środek łagodzący i wzmacniający w doświadczeniach życia, aby je znosić z większą pogodą ducha i pokojem w sercu.

 • Jak dzieci
  27.11.2022

  Jak dzieci

   Uczniowie powinni być jak dzieci, powinni wyrzucić ze swego serca ambicje i zazdrość, które prowadzą do pożądania niepotrzebnych zaszczytnych stanowisk. Najbardziej pokorny będzie "największy w oczach Ojca", gdyż mało znaczy stanowisko, jakie zajmuje i rola, jaką spełnia we wspólnocie.

  znaczenie powiedzenia: "Stać się jako dzieci" zawiera w sobie pokorę i szczerość serca, co zasadniczo polega na "umniejszaniu się", a nie chęci zajmowania zaszczytnych i kierowniczych stanowisk. Powyższa nauka Pana Jezusa była wynikiem sytuacji sprowokowanej przez Apostołów, którzy dyskutowali o tym, kto z nich będzie największy w Jego Królestwie.

 • Warunek
  28.11.2022

  Warunek

   "Stawać się jako dziecko" jest warunkiem nie tylko tego, aby być "większym" w Królestwie Bożym, lecz aby zostać do niego przyjętym. "Stawać się jak dziecko" oznacza stawać się pokornym. W starożytnym prawie dziecko nie było osobą w pełnym, prawnym znaczeniu. Nie tylko, że znajdowało się pod władzą rodziców, lecz stanowiło ich własność. Pojęcie "dziecko" używane tutaj przez Jezusa oznacza ludzi prostych, którzy stali się Jego uczniami, ponieważ posiadają tę, potwierdzoną przez Jezusa prostotę, jako warunek pójścia za Nim: "Kto nie wyrzeknie się samego siebie, nie może być Moim uczniem".

 • Wychowanie dla Kościoła
  29.11.2022

  Wychowanie dla Kościoła

  Wychowanie dzieci ma decydujące znaczenie dla Kościoła i dla społeczeństwa. Wychowanie, jakie otrzymuje dziecko wpływa decydująco na całe jego życie. Jezus, aby pobudzić naszą gorliwość na rzecz dzieci, mówi nam, że wszystko to, co uczynimy dla dzieci, będzie przez Niego potraktowane jako uczynione osobiście dla Niego. Nie można wyobrazić sobie większej zachęty.

 • Miłość bliźniego
  30.11.2022

  Miłość bliźniego

  Miłość bliźniego jest drugim przykazaniem Prawa. Miłość ta wymaga, abyśmy bliźniemu nie wyrządzali krzywdy, lecz pragnęli i czynili mu dobrze. Stąd też wynika, że będzie lepsze narazić się na przykrości i poświęcenia, aby tylko nikogo nie zgorszyć. Więcej jest warte życie moralne bliźniego, niż nasze życie fizyczne. Należy poświęcić wszelką wygodę, wszelki konwenans czy zysk oraz wszystko to, co tylko doczesne, aby utrzymać w nas samych i u innych ludzi życie łaski, które nam umożliwi wejście do Królestwa Niebieskiego.

 • Świadek Chrystusa
  01.12.2022

  Świadek Chrystusa

   Św. Jan Chrzciciel przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie i wypełnił tę misję. Wspaniały wzór dla chrześcijanina, który także jest powołany do tego, aby być świadkiem prawdy, być świadkiem Jezusa. To jest twoja misja: być żywym słowem Jezusa! Chrześcijanin, tak jak sam Jezus Chrystus, powinien móc stwierdzić: "Moje czyny świadczą o mnie".

  Czy twoje uczynki zawsze są świadectwem? Czy są przekonującymi dowodami autentyczności twojej wiary? Nie zapominaj, że ty, podobnie jak św. Jan, jesteś powołany, "aby dawać świadectwo prawdzie", a Prawdą jest Jezus.

 • Światło życia
  02.12.2022

  Światło życia

   Jezus Chrystus, ponieważ jest On Prawdą, jest Światłem. On sam to potwierdza: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (J 8,12).

  To prawda, że często się nam powtarza, że także my powinniśmy być światłem: "Wy jesteście światłem świata" (Mt 5,14). "Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu" (Ef 5,8). Nie jesteśmy jednak światłością sami z siebie, ale jako posiadający Jezusa - Światło, Jego naukę, Jego ducha. To wszystko powinno w nas być tym, czym w lampie jest oliwa, która podtrzymuje jej płomień, która - według Ewangelii - "płonie i świeci".

  Nie tylko św. Jan Chrzciciel został powołany, aby być lampą, lecz każdy chrześcijanin, który wokół siebie i blaskiem swych uczynków, powinien rozpraszać ciemności błędu i grzechu. Kiedy uczynki nie są dobre, kiedy postępowanie nie ukazuje się jako poprawne i jest dalekie od dawania światła, wtedy powiększają się ciemności.

 • Moc i obrona
  03.12.2022

  Moc i obrona

   Ręka Pana jako symbol mocy i obrony była z Janem, to znaczy - chroniła go w każdym momencie i dlatego Jan nie czynił niczego, co nie byłoby wykonywaniem planu Bożego, ponieważ jego przeznaczenie zostało określone jasno przez Boga. Już jako dziecko był "naznaczony". Jego przeznaczenie zostało określone jako "Głos wołającego" (Łk 3,4).

  Jeśli zatrzymasz się na chwilę, aby pomyśleć poważnie, dojdziesz do wniosku, że Bóg jest także z tobą, że ci błogosławi i ochrania cię, że prowadzi cię z ojcowską troską, abyś się nie potknął i nie upadł. Ręka Boża jest z tobą każdego dnia, w momentach przełomowych, a także w czasie zwyczajnym i normalnym. Bóg, ochraniając cię, rozciąga nad tobą swą władzę. Dlatego ty i my - wszyscy, mamy tyle powodów, aby wysławiać Pana i uwielbiać Go.

 • Podnieś oczy ku niebu
  19.11.2022

  Podnieś oczy ku niebu

 • Módl się do Ojca
  20.11.2022

  Módl się do Ojca

 • Chwyć rękę Jezusa
  21.11.2022

  Chwyć rękę Jezusa

 • Program apostolski
  22.11.2022

  Program apostolski

 • Wziąć krzyż z miłością
  23.11.2022

  Wziąć krzyż z miłością

 • Naśladować Chrystusa
  24.11.2022

  Naśladować Chrystusa

 • Krzyż drogą do chwały
  25.11.2022

  Krzyż drogą do chwały

 • Na nasze dobro
  26.11.2022

  Na nasze dobro

 • Jak dzieci
  27.11.2022

  Jak dzieci

 • Warunek
  28.11.2022

  Warunek

 • Wychowanie dla Kościoła
  29.11.2022

  Wychowanie dla Kościoła

 • Miłość bliźniego
  30.11.2022

  Miłość bliźniego

 • Świadek Chrystusa
  01.12.2022

  Świadek Chrystusa

 • Światło życia
  02.12.2022

  Światło życia

 • Chwyć rękę Jezusa
  21.11.2022

  Chwyć rękę Jezusa

 • Program apostolski
  22.11.2022

  Program apostolski

 • Wziąć krzyż z miłością
  23.11.2022

  Wziąć krzyż z miłością

 • Naśladować Chrystusa
  24.11.2022

  Naśladować Chrystusa

 • Krzyż drogą do chwały
  25.11.2022

  Krzyż drogą do chwały

 • Na nasze dobro
  26.11.2022

  Na nasze dobro

 • Jak dzieci
  27.11.2022

  Jak dzieci

 • Warunek
  28.11.2022

  Warunek

 • Wychowanie dla Kościoła
  29.11.2022

  Wychowanie dla Kościoła

 • Miłość bliźniego
  30.11.2022

  Miłość bliźniego

 • Świadek Chrystusa
  01.12.2022

  Świadek Chrystusa

 • Światło życia
  02.12.2022

  Światło życia

 • Moc i obrona
  03.12.2022

  Moc i obrona

 • Ćwicz się w cnotach
  20.11.2022

  Ćwicz się w cnotach

  Nabożeństwo, jakie żywisz do Najświętszej Maryi Panny i pewność Jej opieki, nie mogą zwolnić cię z dokładania osobistych starań i wysiłków, aby zerwać z grzechem i ćwiczyć się w praktykowaniu wszystkich cnót.

  Cześć dla Najświętszej Maryi Panny umocni i podniesie twoje osobiste działanie. Staraj się i ofiaruj swoją osobistą pracę Maryi. Pozwól, niech cała reszta pozostanie w Jej rękach!

  Panno Maryjo, oddaję się pod Twoją macierzyńską obronę i proszę Cię, abyś błogosławiła moje wysiłki w wierności Ewangelii Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

 • Trudna wola
  21.11.2022

  Trudna wola

  Maryja oddana całkowicie Osobie i dziełu Jezusa Chrystusa, nie miała innych pragnień, niż współpracować w Bożych planach zbawienia ludzi.

  Niemniej, wykonanie woli Bożej nie zawsze było przyjemne i łatwe, dlatego Bóg Jej to zlecił. Podobnie jak dla Jezusa - wykonywanie woli Ojca Niebieskiego było Jej pokarmem.

  Pani nasza, niech także naszym pokarmem będzie wykonywanie woli Ojca Niebieskiego!

 • Maryja modląca się
  22.11.2022

  Maryja modląca się

  Możemy sobie wyobrazić - jak to czynili Święci i Święte, czy nawet artyści chrześcijańscy - że Maryja chroniła się często w swoim skromnym domku w Nazarecie, aby oddawać się modlitwie i wysławianiu Boga.

  Z pewnością żadna pochwała nie była tak miła Bożemu Majestatowi, jak gorąca modlitwa Najświętszej Panienki z Nazaretu.

  Tak miła była Mu modlitwa, że posłał Archanioła Gabriela z pozdrowieniem nigdy nie słyszanym przez ludzką istotę: "Raduj się, pełna łaski, Pan jest z Tobą" (Łk 1,28).

  Pani nasza, niech strzeżemy łaski Bożej w naszych sercach!

 • Niebo Boga
  23.11.2022

  Niebo Boga

  Prawdziwi czciciele Maryi pielęgnują w swoim sercu szczególne zaufanie, że osiągną niebo i będą mogli kontemplować oblicze Boga i oblicze Maryi. Święci mówią nam, że cześć do Najświętszej Maryi Panny jest pewną rękojmią zbawienia, że ten, za kim wstawi się Maryja, może być pewien swego zbawienia.

  Maryja jest niebem Boga; kto zbliża się do Maryi, zbliża się do nieba.

  Panno Święta, odnawiamy naszą ufność w Twoje wstawiennictwo i w Twoją macierzyńską opiekę: prowadź nas w naszej wędrówce do Boga!

 • Żyć w łasce Bożej
  24.11.2022

  Żyć w łasce Bożej

  Żyć w łasce Bożej oznacza żyć już w niebie, ponieważ oznacza żyć w Bogu, który jest przyczyną szczęścia wiecznego.

  Maryję Najświętszą wzywamy jako "Matkę łaski Bożej". Od Niej oczekujemy osiągnięcia świętego życia i czystości obyczajów. Będzie to warunkiem otrzymania łaski Bożej, nadprzyrodzonego daru, udzielanego nam przez nieskończoną dobroć Pana. Nasza Pani Niebieska może nas przygotować i uzdolnić naszą duszę do przyjęcia tak uprzywilejowanego daru.

  Pani nasza, która oczekiwałaś z całym Kościołem na pełnię darów Ducha Świętego, niech docenimy i rozwijamy w nas otrzymane dary!

 • Być dla innych
  25.11.2022

  Być dla innych

  Maryja Panna oddała samą siebie i dała nam to, co bardziej kochała niż własne życie, swego Syna, Jezusa. Dała nam Jezusa, ponieważ kochała nas prawdziwie. To właśnie miłość sprawiła, że nie bacząc na cierpienia z tym związane, oddała swojego Syna, aby nas zbawił. Jej miłość była miłością szczerą i dlatego była miłością ofiarną. Kto miłuje, oddaje swoje życie. Maryja nas kochała jak własne dzieci i dlatego jest dla nas Matką.

  Pani zaangażowania, udziel nam mocy oddania siebie bez zastrzeżeń dla tych, którzy nas otaczają!

 • Projekt życiowy
  26.11.2022

  Projekt życiowy

  W swojej młodości z pewnością Maryja wykreśliła sobie jakiś wspaniały projekt życiowy, podobny do projektów dziewcząt z Jej otoczenia.

  Lecz Bóg zmienił ten projekt i zachowując w sposób cudowny Jej dziewictwo, sprawił, aby Jej życie i Jej misja osobista spełniła się w Bożym macierzyństwie.

  Maryja przyjęła wolę Bożą zmieniającą Jej osobiste plany i oddawała się całkowicie temu, czego Bóg od Niej oczekiwał.

  Pani idących w ślady Chrystusa, Twojego Syna, spraw, aby byli gotowymi zmienić swoje własne plany, przyjmując plany Boże.

 • Dzban serca
  27.11.2022

  Dzban serca

  W tradycji izraelskiej strumienie wody były symbolem życia, jakiego Bóg udziela swemu ludowi, szczególnie w czasach mesjańskich, zapowiadanych przez proroków.

  Gdy Maryja szła do źródła niosąc dzban, aby go napełnić zimną wodą, prowadziła Dziecię Jezus, rozmyślając być może nad tym tematem, tak drogim Jej ludowi. Możemy sobie nawet wyobrazić, że go komentowała ze swoim Synkiem.

  Wraz z upływem lat Maryja widziała napełnianie wszystkiego przez tę Wodę Życia, która wypływała z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa, tajemnicy paschalnej Nowego Przymierza i wypełnianie się symboli i zapowiedzi proroków względem Jej życia.

  Pani nasza z Nazaretu, napełnij dzban naszego serca wodą nowego życia, która wypływa z tajemnicy paschalnej Chrystusa.

 • Łaski pełna
  28.11.2022

  Łaski pełna

  Archanioł pozdrowił Maryję jako "pełną łaski". Bóg udzielił Maryi tej pełności od samego początku z tej racji, że miała być Matką Jego Syna. Łaska ta jednak została pomnożona do stopnia niewyobrażalnego dla ludzkiego umysłu.

  My, jako chrześcijanie, także jesteśmy powołani do wzrastania w łasce i w cnotach, do rozszerzania i przekazywania innym otrzymanych darów Bożych.

  Maryjo, Panno wierna, udziel nam wzrostu w łasce, abyśmy byli wiernymi włodarzami darów otrzymanych dla dobra Królestwa Bożego.

 • Ferment dla świata
  29.11.2022

  Ferment dla świata

  Chrystus wzywa cię do tego, abyś w swoim życiu był fermentem powodującym wzrost ciasta chlebowego, aby było użyteczne do wytworzenia chleba potrzebnego do zaspokojenia głodu dzisiejszego świata.

  Funkcja i misja osobista Maryi jest głównie macierzyńska: uczynić możliwym życie Chrystusa w nas. Jako nasza Matka sprawia, że z każdym dniem możemy żyć lepiej i pełniej.

  Maryjo, niech przekazujemy innym ludziom Boże życie i stajemy się "fermentem" dobra dla ludzi.

 • Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
  30.11.2022

  Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego

  Musisz zauważyć, że Maryja, uczestnicząc w męce Jezusa na krzyżu, uczestniczyła także w uwielbieniu swego Syna zmartwychwstałego mocą Ojca. Ona jest naszą Matką nie tylko od chwili krzyża, ale także od dnia zmartwychwstania. Życie łaski wyrasta równocześnie ze śmierci, jak i ze zmartwychwstania Chrystusa: jednego i nierozdzielnego Misterium Miłości.

  Maryja, będąc w sposób nierozdzielny, Matką ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jest Matką wszystkich dzieci Bożych, narodzonych z Paschalnej Tajemnicy Chrystusa.

  Maryja przeżywała w swoim Sercu radość zmartwychwstania i Jej dusza napawała się tryumfem zmartwychwstałego.

  Matko nasza, wołamy do Ciebie z całym Kościołem: Wesel się, Królowo miła, bo Ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, Alleluja!

 • Bliźni
  01.12.2022

  Bliźni

  Moglibyśmy się zapytać: kim był bliźni w oczach Najświętszej Maryi Panny?

  Jeśli pamiętamy, że naszym bliźnim jest po prostu człowiek, który nas potrzebuje, możemy wywnioskować, że wszyscy w oczach Maryi jesteśmy bliźnimi, ponieważ wszyscy Jej potrzebujemy i w rzeczywistości Ona nas wszystkich wspomaga. W ten sposób wypełnia przykazanie miłości Boga i bliźniego.

  Pani miłosierdzia, pomóż nam odkrywać oblicze Twojego Syna w naszych potrzebujących braciach.

 • Być lepszym chrześcijaninem
  02.12.2022

  Być lepszym chrześcijaninem

  Przez swoją macierzyńską opiekę Matka Niebieska pomaga nam żyć autentycznie po chrześcijańsku: aby nasza działalność była zgodna z naszymi słowami, nasze słowa zgodne z uczuciami, a uczucia były wytworem naszych myśli.

  Obyśmy wszyscy we wszystkim mogli się upodobnić do naszej słodkiej Matki, całej czystej, całej świętej, całej Niepokalanej, całej promienistej!

  Maryjo, pieśni rozbrzmiewająca w całym stworzeniu, pobłogosław nas, abyśmy byli lepszymi chrześcijanami.

 • Gwiazda misji
  03.12.2022

  Gwiazda misji

  Królowo Apostołów, Królowo misjonarzy, Gwiazdo ewangelizacji, tak wzywa Kościół Najświętszą Maryję Pannę, naszą Panią.

  W Niej Apostołowie znaleźli światło, radę i siłę do rozpoczęcia wymagającego przedsięwzięcia chrystianizacji całego pogańskiego świata. W Niej znaleźli pociechę i wspomożenie misjonarze Chrystusa, którzy na przestrzeni wieków kontynuowali misję Kościoła, ewangelizując pięć kontynentów.

  Maryjo, Ty bądź Gwiazdą naszej duchowości misjonarskiej w świecie potrzebującym Boga.

 • Pani prawdy
  19.11.2022

  Pani prawdy

 • Ćwicz się w cnotach
  20.11.2022

  Ćwicz się w cnotach

 • Trudna wola
  21.11.2022

  Trudna wola

 • Maryja modląca się
  22.11.2022

  Maryja modląca się

 • Niebo Boga
  23.11.2022

  Niebo Boga

 • Żyć w łasce Bożej
  24.11.2022

  Żyć w łasce Bożej

 • Być dla innych
  25.11.2022

  Być dla innych

 • Projekt życiowy
  26.11.2022

  Projekt życiowy

 • Dzban serca
  27.11.2022

  Dzban serca

 • Łaski pełna
  28.11.2022

  Łaski pełna

 • Ferment dla świata
  29.11.2022

  Ferment dla świata

 • Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
  30.11.2022

  Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego

 • Bliźni
  01.12.2022

  Bliźni

 • Być lepszym chrześcijaninem
  02.12.2022

  Być lepszym chrześcijaninem

 • Trudna wola
  21.11.2022

  Trudna wola

 • Maryja modląca się
  22.11.2022

  Maryja modląca się

 • Niebo Boga
  23.11.2022

  Niebo Boga

 • Żyć w łasce Bożej
  24.11.2022

  Żyć w łasce Bożej

 • Być dla innych
  25.11.2022

  Być dla innych

 • Projekt życiowy
  26.11.2022

  Projekt życiowy

 • Dzban serca
  27.11.2022

  Dzban serca

 • Łaski pełna
  28.11.2022

  Łaski pełna

 • Ferment dla świata
  29.11.2022

  Ferment dla świata

 • Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
  30.11.2022

  Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego

 • Bliźni
  01.12.2022

  Bliźni

 • Być lepszym chrześcijaninem
  02.12.2022

  Być lepszym chrześcijaninem

 • Gwiazda misji
  03.12.2022

  Gwiazda misji