Kalendarium
 • Drogie dzieci
  26.01.2023

  Drogie dzieci

  Moje Drogie Dzieci, jeżeli o Niepokalaną chodzi, nie myślmy nawet o "cząstkach", ale raczej wspołzawodniczmy wszyscy i każde powiększenie miłości ku Niej w jednym, niech powoduje spotęgowanie tym większe w innych. Nasze serca takie małe, słabe. Nigdy nie oddamy Jej takiej miłości, na jaką Ona zasługuje, jaką Ona nas kocha.

 • Miłość bez granic
  27.01.2023

  Miłość bez granic

  Bezgraniczna miłość Niepokalanej! Co to jest? Niepokalana jest tak zjednoczona miłością z Bogiem, że wznosi się ponad nie tylko wszystkich Świętych, ale i Aniołów, i Archaniołów, i Cherubinów, i Serafinów, więc bezgraniczna miłość ku Niepokalanej podnosi nas aż do Niej (i jednoczy miłością), ponad... tych wszystkich... Co to jest Niepokalanej miłość bezgraniczna? Ona najbardziej zbliżona do Boga, a my najbardziej zbliżeni do Niej, a więc przez Nią do samego Boga

 • Niepokalana - Biała Drabina
  28.01.2023

  Niepokalana - Biała Drabina

  Bóg nam dał tę drabina białą [Niepokalaną]
  i chce, byśmy po niej do Niego aż doszli,
  a raczej by Ona, przytuliwszy nas do swej matczynej piersi,
  aż do Boga nas przyniosła.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Jej własność
  29.01.2023

  Jej własność

  Ona Matką i naszą, i Boga. Gdzież więc Jej miejsce? A tym samym i nasze, Jej rzeczy, Jej własności! Przecież Ona naszą duszę przenika i kieruje wszechwładnie jej władzami. My naprawdę Jej. Więc zawsze, wszędzie z Nią...

  Ale co o sobie mamy myśleć? Zniknijmy w Niej. Niech Ona sama pozostanie, a my w Niej, częścią Jej.

  Czyż wolno tak stworzeniom nędznym jak my bredzić? A jednak to prawda, rzeczywistość.

 • MI MI MI...
  30.01.2023

  MI MI MI...

  Kiedyż jednak każda dusza na całym świecie,
  aż do skończenia świata będzie tak Jej?...

  M.I., M.I., M.I.

  Niech Was, Najdroższe moje Dzieci w Niepokalanej,
  Ona sama mlekiem sytych łask wykarmi, wypieści, wychowa,
  jak to uczyniła ze starszym naszym Bratem Jezusem,
  by Boski Oblubieniec dusz rozpoznawał w nas coraz bardziej
  te same rysy twarzy,
  które On sam otrzymał od Niepokalanej swej Matki,
  te same oczęta,
  to samo serduszko.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Złota nić Zakonu
  31.01.2023

  Złota nić Zakonu

  Nasz Zakon od początku swego istnienia przez 7 wieków nieustannie rozwijał złotą nić sprawy Niepokalanego Poczęcia. Walczono celem wyjaśnienia sprawy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ostatecznie walka została zakończona zwycięstwem. Prawda ta jest powszechnie znana i ogłoszona jako dogmat wiary.

  A teraz?... Czy koniec z tą sprawą?... Czy do wybudowania domu wystarczy nakreślić jego plany bez realizacji?... Czyż raczej nie kreśli się planów jedynie jako przygotowania potrzebnego do realizacji samej budowy?...

  Teraz więc otwiera się druga karta naszej historii, mianowicie zasianie tej prawdy w sercach wszystkich, którzy są i będą aż do skończenia wieków, i opieka nad wzrostem i owocami świętości.

  Wprowadzić Niepokalaną do serc ludzkich, aby Ona wystawiła w nich tron Synowi swemu i doprowadziła je do Jego poznania, zapalając je miłością ku Najświętszemu Jego Sercu.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Nabożeństwo do Maryi
  01.02.2023

  Nabożeństwo do Maryi

  Nabożeństwo więc, którego uczy bł. Grignion,

  jest naprawdę naszym nabożeństwem.

  św. Maksymilian M. Kolbe

 • Być Niepokalanej
  02.02.2023

  Być Niepokalanej

  Ileż piękna kryje się w tych słowach: "być Niepokalanej".

 • Wszystko dla MI
  03.02.2023

  Wszystko dla MI

  Bez wątpienia, wszystkie dusze, które oddały się jakimś innym aktem heroicznym, mogą również odmówić akt bł. Grigniona de Montfort, gdyż Niepokalana z pewnością pragnie wszystkiego co dobre, a jeżeli nie byłoby dobre - nie ma najmniejszego znaczenia żaden akt. Co więcej, akty te stają się wówczas bardziej doskonałe, ponieważ stają się własnością Niepokalanej, a Ona wypełni je za nas o wiele doskonalej, niż moglibyśmy to zrobić sami.

  Wszystkie praktyki, które służą do pogłębienia znajomości Niepokalanej i ściślej z Nią łączą, są bardzo pożądane.

 • Duch MI
  04.02.2023

  Duch MI

  Należąc więc w zupełności do Niepokalanej, czyńmy, co jest w naszej mocy, by nawrócić i uświęcić dusze, ponieważ to sama Niepokalana działa za naszym pośrednictwem.

 • Jak być Niepokalanej
  05.02.2023

  Jak być Niepokalanej

  Piękne są określenia: sługa, syn, niewolnik, rzecz, własność; ale my pragnęlibyśmy czegoś więcej, pragnęlibyśmy być Jej bez żadnych ograniczeń, w duchu tych wszystkich znaczeń i innych jeszcze, które może zostaną wynalezione lub mogłyby być wynalezione. Jednym słowem być Jej, "Niepokalanej".

 • Poświęcenie w duchu MI
  06.02.2023

  Poświęcenie w duchu MI

  Rzeczywiście nie ma znaczenia, czy całkowite poświęcenie zawiera w sobie faktycznie ducha Rycerstwa Niepokalanej czy nie". Poświęcenie się Niepokalanej może być mniej lub więcej doskonałe, ale ponieważ należy [to] do istoty MI, by poświęcenie się (jak mówi pierwsza część aktu poświęcenia) osobiste było, nieograniczone, a więc każde poświęcenie o tyle jest w duchu MI, o ile zbliża ale do poświęcenia bezgranicznego i o ile jest szersze i głębsze. Nie może więc istnieć poświęcenie, które by nie było w duchu MI.

 • Czego dusza pragnie...
  07.02.2023

  Czego dusza pragnie...

  Jak miłość Jej..., jak ta miłość nas obejmie i przeniknie,
  to ofiary staną się potrzebą duszy.

  Dusza pragnąć będzie ciągle składać coraz to nowe,
  coraz to głębsze dowody miłości,
  a tymi dowodami to właśnie nic innego jak ofiary.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Ofiary
  08.02.2023

  Ofiary

  Dzieci drogie, pamiętajmy, że miłość żyje, karmi się ofiarami. Dziękujmy Niepokalanej za wewnętrzny pokój, za uniesienia miłości, ale nie zapominajmy, że to wszystko choć dobre, piękne, nie jest jednak istotą miłości i bez tego wszystkiego może być miłość i to miłość doskonała. Szczyt jej to stan, w którym Pan Jezus mówi na krzyżu: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" [Mt 27,46; Ps 21,2; Mdr 15,34]. - Bez ofiary nie ma miłości.

 • Co życzę...
  25.01.2023

  Co życzę...

 • Drogie dzieci
  26.01.2023

  Drogie dzieci

 • Miłość bez granic
  27.01.2023

  Miłość bez granic

 • Niepokalana - Biała Drabina
  28.01.2023

  Niepokalana - Biała Drabina

 • Jej własność
  29.01.2023

  Jej własność

 • MI MI MI...
  30.01.2023

  MI MI MI...

 • Złota nić Zakonu
  31.01.2023

  Złota nić Zakonu

 • Nabożeństwo do Maryi
  01.02.2023

  Nabożeństwo do Maryi

 • Być Niepokalanej
  02.02.2023

  Być Niepokalanej

 • Wszystko dla MI
  03.02.2023

  Wszystko dla MI

 • Duch MI
  04.02.2023

  Duch MI

 • Jak być Niepokalanej
  05.02.2023

  Jak być Niepokalanej

 • Poświęcenie w duchu MI
  06.02.2023

  Poświęcenie w duchu MI

 • Czego dusza pragnie...
  07.02.2023

  Czego dusza pragnie...

 • Miłość bez granic
  27.01.2023

  Miłość bez granic

 • Niepokalana - Biała Drabina
  28.01.2023

  Niepokalana - Biała Drabina

 • Jej własność
  29.01.2023

  Jej własność

 • MI MI MI...
  30.01.2023

  MI MI MI...

 • Złota nić Zakonu
  31.01.2023

  Złota nić Zakonu

 • Nabożeństwo do Maryi
  01.02.2023

  Nabożeństwo do Maryi

 • Być Niepokalanej
  02.02.2023

  Być Niepokalanej

 • Wszystko dla MI
  03.02.2023

  Wszystko dla MI

 • Duch MI
  04.02.2023

  Duch MI

 • Jak być Niepokalanej
  05.02.2023

  Jak być Niepokalanej

 • Poświęcenie w duchu MI
  06.02.2023

  Poświęcenie w duchu MI

 • Czego dusza pragnie...
  07.02.2023

  Czego dusza pragnie...

 • Ofiary
  08.02.2023

  Ofiary

 • 26.01.2023

  Brak

 • 27.01.2023

  Brak

 • 28.01.2023

  Brak

 • 29.01.2023

  Brak

 • 30.01.2023

  Brak

 • 31.01.2023

  Brak

 • 01.02.2023

  Brak

 • 02.02.2023

  Brak

 • 03.02.2023

  Brak

 • 04.02.2023

  Brak

 • 05.02.2023

  Brak

 • 06.02.2023

  Brak

 • 07.02.2023

  Brak

 • 08.02.2023

  Brak

 • 25.01.2023

  Brak

 • 26.01.2023

  Brak

 • 27.01.2023

  Brak

 • 28.01.2023

  Brak

 • 29.01.2023

  Brak

 • 30.01.2023

  Brak

 • 31.01.2023

  Brak

 • 01.02.2023

  Brak

 • 02.02.2023

  Brak

 • 03.02.2023

  Brak

 • 04.02.2023

  Brak

 • 05.02.2023

  Brak

 • 06.02.2023

  Brak

 • 07.02.2023

  Brak

 • 27.01.2023

  Brak

 • 28.01.2023

  Brak

 • 29.01.2023

  Brak

 • 30.01.2023

  Brak

 • 31.01.2023

  Brak

 • 01.02.2023

  Brak

 • 02.02.2023

  Brak

 • 03.02.2023

  Brak

 • 04.02.2023

  Brak

 • 05.02.2023

  Brak

 • 06.02.2023

  Brak

 • 07.02.2023

  Brak

 • 08.02.2023

  Brak

 • Panna wierna
  26.01.2023

  Panna wierna

  Pozdrawiając Maryję tytułem Panny Wiernej, Kościół uznaje Jej wierność Słowu Bożemu. Nie zawsze to słowo było dla Maryi łatwe i po ludzku przyjemne. Urodzić swego Syna w grocie i nie mieć innej kołyski niż żłób do karmienia zwierząt, lub być widzianą jako Matka Skazańca, niezłomnego Wizjonera, było dla Niej ciężkim doświadczeniem. Maryja jednak pozostawała wierna w każdej okoliczności, w tym, czego Bóg od Niej oczekiwał.

  Na wzór Maryi, chrześcijanin powinien być wierny swojemu powołaniu otrzymanemu w sakramencie Chrztu, chociaż w niektórych momentach jego życia, będzie to wymagać od niego wysiłku duchowego i wytrwałej odwagi.

  Maryjo, spraw, abyśmy pozostawali wiernymi miłości Bożej w każdym momencie naszego życia

 • Postępowanie Boga
  27.01.2023

  Postępowanie Boga

  W Magnificat Maryja oznajmia postępowanie Boga w stosunku do wielkich tego świata, w stosunku do tych, którzy opanowani żądzą pieniądza, władzy i wpływu, stawiają sobie za cel panowanie nad światem. Bóg ich strąca z tronu, z piedestału ich pychy. Pozostawi ich bez dóbr niebieskich, ponieważ zezwolili, aby dobra doczesne zawładnęły ich sercem.

  Pokorni natomiast są błogosławieni przez Boga, podniesieni do Jego łaskawości i Jego miłości, dlatego oni zdobędą niebo.

  Maryjo, naucz nas gotowości do przyjmowania planu Bożego odnośnie do naszego życia i świata

 • Pełnia obdarowania
  28.01.2023

  Pełnia obdarowania

  Maryja poznawała Boga na modlitwie i w wierności Słowu, które rozważała każdego dnia, natchniona przez światło Ducha Świętego. To jest także droga, którą powinniśmy postępować my, aby dojść do poznania Boga: częste czytanie i głęboka refleksja nad Słowem Bożym.

  Jednakże wraz z tym, powinniśmy prosić gorąco i usilnie o światło Ducha Świętego. Musimy mieć na uwadze to, że jest rzeczą dobrą i konieczną studiowanie spraw Bożych, lecz o Bogu dowiemy się więcej na modlitwie, niż z książek.

  Maryjo, która otrzymałaś w pełni dary Ducha Świętego, pomóż nam rozwijać dary otrzymane przez nas w sakramencie Chrztu i Bierzmowania

 • Maryja Najświętsza
  29.01.2023

  Maryja Najświętsza

  W Maryi Najświętszej odkrywamy nieobecność jakiegokolwiek zła i pełnię wszelkiego dobra. Nie było w Niej żadnego grzechu, a były obecne wszystkie cnoty. Dlatego Kościół nazywa Ją "Świętą", "Najświętszą".

  Chrześcijanin powinien stronić od wszelkiego zła w swoim życiu. Powinien wyrzec się wszelkiego grzechu,który jest rzeczywistym złem, ponieważ nas oddala od Boga. Jednakże nie wystarczy nie czynić zła. Jest rzeczą konieczną praktykować dobro, nie ufając zbytnio w nasze możliwości ludzkie, lecz w obecność Ducha Chrystusowego, który w nas przebywa i pobudza nas do miłości i poświęcenia się Bogu i bliźnim. Ideałem chrześcijanina jest nie mówić nigdy "dosyć" odnośnie do poświęcania się i miłości.

  Maryjo, wytrwała w miłości i w całkowitym oddaniu się sprawie Ojca, naucz nas wzrastać w miłości i służbie.

 • Nasza Matka Niebieska
  30.01.2023

  Nasza Matka Niebieska

  Nasza Matka Niebieska ma Serce niezmiernie dobre i współczujące, Serce macierzyńskie.

  Jako Matka, rozumie dobrze swoje dzieci, wie dobrze jak jesteśmy słabi i grzeszni, zna nasze upadki i nasze ograniczenia. Kiedy widzi nasze upadki, patrzy na nas ze współczuciem i miłosierdziem.

  Nasza Matka Niebieska cierpi widząc, gdy my cierpimy. Jednakże cierpi bardziej, kiedy my nie umiemy cierpieć i tracimy zasługi pochodzące z cierpienia.

  Czy mamy wystarczające zaufanie do Macierzyńskiego Serca Maryi? Czy mocna jest więź miłości łącząca nas z naszą Niebieską Matką?

  Maryjo, umocnij naszą ufność i pomóż nam czuć się dziećmi umiłowanymi przez Boga

 • Wzór dla chrześcijanina
  31.01.2023

  Wzór dla chrześcijanina

  Maryja Najświętsza jest wzorem dla chrześcijanina, lecz w szczególny sposób powinna być wzorem dla młodzieży, ponieważ Maryja zawsze była młoda. Była bardzo młoda, kiedy została Matką Boga i zawsze pozostała młoda duchem. Ĺšródłem Jej młodości jest dobroć Serca.

  Maryja zawsze miała ideał młodości i dlatego stała się ideałem dla młodzieży. Ona zawsze była szlachetna i godna, czysta i niewinna, niepokalana i święta, taka, jakim powinien być każdy ideał.

  Jeśli każdy ideał jest niebieski, jak kolor nieba, młodzież przyjmuje niebieski płaszcz Maryi jako ideał swoich myśli i magnes, który przyciąga uczucia. Chociaż liczymy sobie wiele lat, nie traćmy ducha młodości, nie traćmy młodości Niepokalanej.

  Panie, naucz nas żyć na wzór Maryi i wzrastać w bezpieczeństwie i radości.

 • Dziecko Boże i dziecko Maryi
  01.02.2023

  Dziecko Boże i dziecko Maryi

  W Ewangelii czytamy, że Chrystus przyszedł na ten świat przynosząc nam Życie-prawdziwe Życie Boże w nas. Tym Życiem jest On sam; Życie to przyszło do nas przez Maryję.

  Kto żyje tym Życiem jest bardziej dzieckiem Bożym i bardziej dzieckiem Maryi. Nie ma nic bardziej koniecznego i decydującego dla chrześcijanina, jak żyć życiem Boga i z tej perspektywy, z tego miejsca, doświadczać, przeżywać i kontemplować wszystko inne.

  Aby żyć tym Bożym Życiem, pomoże nam ogromnie opieka i czuwanie Najświętszej Dziewicy. Starając się naśladować Jej cnoty we wszystkich naszych działaniach, nie zapominajmy uciekać się do Niej w częstych i gorących modlitwach.

  Przyjdź, Duchu Święty, i pomóż nam wzrastać w milczeniu i kontemplacji na wzór Maryi, abyśmy umieli zachowywać i rozważać w naszym sercu słowa Jezusa Chrystusa.

 • W górę serca
  02.02.2023

  W górę serca

  W sztuce chrześcijańskiej występuje dość często przedstawianie Najświętszej Dziewicy Maryi ze złożonymi rękami w postawie modlitewnej, pragnącej powiedzieć nam przez to, że powinniśmy nasz wzrok kierować ku górze, do nieba, do Boga.

  Maryja Niepokalana: ze złożonymi rękoma, z oczyma skierowanymi ku górze, okryta niebieskim płaszczem, symbolem ideału, uczy nas, jaka powinna być nasza meta.

  Chrześcijanin koniecznie musi odpowiedzieć na liturgiczne wezwanie: "W górę serca!". Chrześcijanin nie może pozostawać na poziomie życia ziemskiego; powinien wznosić się ku górze, wzlecieć w objęcia Ojca, a na ziemi spełniać Jego misję.

  Maryja, punkt łączności nieba z ziemią, niech nas uczy swoją obecnością, aby Ewangelia nie była zniekształcana lub pozostawała bez wcielania jej w życie.

 • Pod opieką Maryi
  03.02.2023

  Pod opieką Maryi

  Aby twoje apostolstwo było owocne i aby zniechęcenie nie niweczyło dzieła apostolskiego, oddaj się w opiekę Maryi, Królowej Apostołów.

  Maryjo, duszo pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, prowadź nasze wysiłki i pomagaj nam formować wspólnotę chrześcijańską.

 • Pośredniczka wszelkich łask
  04.02.2023

  Pośredniczka wszelkich łask

  Gdy Archanioł zwiastował Maryi, że zostanie Matką Boga, pozdrowił Ją słowami: "pełna łaski". Ona współpracowała przy zbawieniu ludzi przez poświęcenie siebie dla osoby i dzieła swojego Syna. Kościół nazywa Ją "Matką łaski Bożej" i "Pośredniczką łask wszelkich" z powodu Jej łączności z Jezusem Chrystusem, jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.

  Maryja jest obfitym źródłem, z którego wszyscy możemy pić wodę łaski Bożej. Udajmy się do Maryi i ugaśmy nasze pragnienie łaski i prawdziwego życia.

  Maryjo, módl się za nami, abyśmy otrzymali łaskę od Twojego Syna, która przemieni nasze życie.

 • Matka Boga - Zbawiciela
  05.02.2023

  Matka Boga - Zbawiciela

  Maryja codziennie poświęcała się Bogu i codziennie poświęcała się dla nas, ponieważ celem życia Maryi, istotą Jej istnienia, było być Matką Boga-Boga Zbawiciela.

  Ona ustawicznie myślała o oddawaniu siebie samej dla naszego zbawienia, ponieważ Ona wraz ze swoim Synem poświęciła się dla nas i współpracowała dla naszego zbawienia.

  Boże, który odwiecznie powołałeś Maryję, aby była Twoją Matką, ożywiaj łaskę naszego Chrztu, która czyni nas dziećmi Bożymi.

 • Pokój wewnętrzny
  06.02.2023

  Pokój wewnętrzny

  Jedną z pięknych inwokacji w Litanii Loretańskiej jest nazwanie Panny Maryi "Królową Pokoju".

  Nie tylko dlatego, że pokój społeczny ma przyjść do nas za pośrednictwem Maryi Panny, jak to Ona sama nam obiecała w objawieniach fatimskich, lecz ponieważ Ona udziela nam spokoju duszy. Ona cieszyła się głębokim i prawdziwym pokojem w swojej duszy, ponieważ zawsze była ogarnięta miłością do Boga. Wnętrze Maryi było spokojne i pogodne, łagodne i ciche, Jej Serce nie znało wzburzenia i gniewu.

  Któż nie chciałby cieszyć się pokojem? Któż nie szuka spokoju wewnętrznego i zewnętrznego? Lecz nie możemy mieć pokoju zewnętrznego, jeśli wpierw nie zdobędziemy pokoju wewnętrznego. Jeśli nie żyję w zgodzie z samym sobą, nie mogę żyć w zgodzie z innymi ludźmi.

  Niech święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas przykładem wzrastania w jedności, pracy i miłości w służbie Królestwa Bożego.

 • Ufność w Jej Sercu
  07.02.2023

  Ufność w Jej Sercu

  Dziecko słabe, świadome swej słabości i swoich małych sił, ucieka się do pomocy swego ojca i matki.

  Jak małe dzieci, potrzebujące pomocy w naszych potrzebach duchowych, powinniśmy uciekać się do naszego Boga Ojca i naszej Matki Niebieskiej, prosząc Ich o wierne trwanie w miłości Bożej i przy naszych zasadach życia płynących z wiary.

  Modlitwa do Maryi, synowska prośba i pełna ufność w Jej macierzyńskie Serce, zapewni nam zbawienną ochronę, która oddali nas od grzechu i pozwoli nam trwać w wierności nakazom naszego sumienia, w wierności naszemu Bogu Ojcu.

  Maryjo, Matko pięknej miłości, ożyw w nas miłość do Twojego Syna, abyśmy mogli wzrastać w wierności Jego przesłaniu.

 • Nieustanne dziękczynienie
  08.02.2023

  Nieustanne dziękczynienie

  Pochwalne i dziękczynne modlitwy były ustawicznie używane przez Najświętszą Pannę z Nazaretu przy codziennym odmawianiu psalmów, które wypływały z Jej Serca.

  Jakże byłoby dobrze, abyśmy nauczyli się wyrażać nieustannie nasze dziękczynienie Bogu, naszemu Ojcu.

  Łączmy nasze pochwały Boga w Trójcy Jedynego z pochwałami, jakie Aniołowie nieustannie wyrażają w niebie śpiewając "Święty, Święty, Święty" i z całym stworzeniem, które "śpiewa chwałę Bogu" (Ps 19).

  I dziękujmy codziennie Bogu za tyle darów i łask otrzymywanych z Jego nieskończonej dobroci.

  Maryjo, wysławiamy Cię, ponieważ jesteś Matką Jezusa Chrystusa i Matką wszystkich odkupionych. Wszyscy wierzący, wyrażamy naszą miłość i synowskie uczucia.

 • Pokora Panny z Nazaretu
  25.01.2023

  Pokora Panny z Nazaretu

 • Panna wierna
  26.01.2023

  Panna wierna

 • Postępowanie Boga
  27.01.2023

  Postępowanie Boga

 • Pełnia obdarowania
  28.01.2023

  Pełnia obdarowania

 • Maryja Najświętsza
  29.01.2023

  Maryja Najświętsza

 • Nasza Matka Niebieska
  30.01.2023

  Nasza Matka Niebieska

 • Wzór dla chrześcijanina
  31.01.2023

  Wzór dla chrześcijanina

 • Dziecko Boże i dziecko Maryi
  01.02.2023

  Dziecko Boże i dziecko Maryi

 • W górę serca
  02.02.2023

  W górę serca

 • Pod opieką Maryi
  03.02.2023

  Pod opieką Maryi

 • Pośredniczka wszelkich łask
  04.02.2023

  Pośredniczka wszelkich łask

 • Matka Boga - Zbawiciela
  05.02.2023

  Matka Boga - Zbawiciela

 • Pokój wewnętrzny
  06.02.2023

  Pokój wewnętrzny

 • Ufność w Jej Sercu
  07.02.2023

  Ufność w Jej Sercu

 • Postępowanie Boga
  27.01.2023

  Postępowanie Boga

 • Pełnia obdarowania
  28.01.2023

  Pełnia obdarowania

 • Maryja Najświętsza
  29.01.2023

  Maryja Najświętsza

 • Nasza Matka Niebieska
  30.01.2023

  Nasza Matka Niebieska

 • Wzór dla chrześcijanina
  31.01.2023

  Wzór dla chrześcijanina

 • Dziecko Boże i dziecko Maryi
  01.02.2023

  Dziecko Boże i dziecko Maryi

 • W górę serca
  02.02.2023

  W górę serca

 • Pod opieką Maryi
  03.02.2023

  Pod opieką Maryi

 • Pośredniczka wszelkich łask
  04.02.2023

  Pośredniczka wszelkich łask

 • Matka Boga - Zbawiciela
  05.02.2023

  Matka Boga - Zbawiciela

 • Pokój wewnętrzny
  06.02.2023

  Pokój wewnętrzny

 • Ufność w Jej Sercu
  07.02.2023

  Ufność w Jej Sercu

 • Nieustanne dziękczynienie
  08.02.2023

  Nieustanne dziękczynienie