Przeczytaj koniecznie

Duchowość maryjna

Rozeznanie objawień i przesłań

Modlitwy maryjne

Adoracja kapłanów

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnie artykuły

Przed Uroczystością Zwiastowania

Teksty do medytacji zaczerpnięte zostały z książki Ave Maria papieża Franciszka. Po każdej medytacji można odmówić 3 ...

Nowenna ku czci Niepokalanej

Nowenna opracowana na podstawie książeczki pt. Nowenna ku czci Niepokalanej Wydawnictwa: Rycerz Niepokalanej w Grodni...

Różaniec z Bratem Innocentym

Rozważania różańcowe (4 części), zawierające myśli brata Innocentego Wójcika, który wskazuje, jakimi cechami powinien...

Matka Boża

Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, ro...

Dziecię i Jego Matka

Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodz...

Najnowsze komentarze

Wszystkich komentarzy: 61

Polecane linki

Niepokalanów - Ogólnopolskie Sanktuarium NMP Wszechposredniczki Łask i św. Maksymiliana.

Apostolska Grupa Rycerska - Apostolska Grupa Rycerska to wspólnota osób należących do Rycerstwa Niepokalanej, która pragnie realizować oddanie si...

Celebracja o Cudownym Medaliku - Celebracja, nagrana 10 kwietnia 2010 r., z okazji 180. rocznicy objawień Cudownego Medalika.

Biechowo - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Gniezno - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna

Kawnice - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Dąbrówka Kościelna - Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowieckiej

Gościeszyn - Sanktuarium Matki Bożej Gościeszyńskiej

Markowice - Sanktuarium Pani Kujaw

Pieranie - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Skalmierzyce - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Aniołów

Kalisz - Sanktuarium św. Józefa i św. Rodziny

Forum

Forum

tematów: 73, postów: 714

16 lipiec 2019

Pięć minut z Maryją
Krzyż i zmartwychwstanie
Krzyż i zmartwychwstanie

Krzyż i zmartwychwstanie były obecne w Sercu Maryi. Krzyż i zmartwychwstanie uobecniają się w naszym życiu. W historii i życiu osobistym krzyż jest otwartą księgą, w której Bóg staje się obecny i widzialny, jeśli czytamy tę księgę w świetle wiary. Zmartwychwstanie jest księgą zamkniętą, która dopiero się otwiera, gdy najpierw przeczytamy księgę krzyża. Tak samo, jak w życiu Jezusa i Maryi - następuje zmartwychwstanie, jeśli się przejdzie przez krzyż.

Panno Maryjo, Ty znasz sprawy Boże, naucz nas odkrywać Boga, gdy ukrywa się w krzyżu i rozpoznawać Go, gdy ukazuje się w zmartwychwstaniu.

Kalendarz liturgiczny
NMP z Góry Karmel
NMP z Góry Karmel

Dzień Matki Bożej Szkaplerznej. Tego dnia w 1251 r. Maryja objawiła generałowi karmelitów św. Szymonowi Stockowi Szkaplerz, zwany karmelitańskim. Obiecała wyprosić wszystkim go noszącym łaskę zbawienia: "Umiłowany synu! Przyjmij Szkaplerz twojego Zakonu. Przywilej dla ciebie i karmelitów. Kto w nim umrze, to jest w Szkaplerzu, nie zazna ognia wiecznego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania".

Stolica Apostolska zaliczyła Szkaplerz do sakramentaliów, potwierdziła przywileje Szkaplerza i prawdziwość obietnic Maryi.

Szkaplerz może ważnie nałożyć każdy kapłan zakonny lub diecezjalny oraz diakon, posługując się zatwierdzonym przez Stolicę Świętą obrzędem.

1. Jakie są warunki przyjęcia szkaplerza? Istnieje jeden zasadniczy warunek: niewymuszone, szczere i świadome pragnienie przyjęcia szkaplerza oraz zawierzenia siebie Maryi w tym znaku. Zawierzenie to obejmuje decyzję dzielenia z Maryją własnej codzienności i naśladowania Jej stylu życia.

2. Jak przygotować się do przyjęcia szkaplerza? Przygotowanie powinno wyrazić się odbyciem sakramentalnej spowiedzi, aby w czasie przyjmowania szkaplerza znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Umożliwi to Maryi skuteczniejsze oddziaływanie i pomoc oddanemu Jej człowiekowi.

3. Czy do przyjęcia szkaplerza koniczna jest spowiedź? Jeżeli spowiedź jest możliwa i nie ma żadnej przeszkody, by ją odbyć, powinna poprzedzić przyjęcie szkaplerza. Istnieją jednak sytuacje, w których spowiedź nie jest możliwa: np. związek niesakramentalny, którego stanu nie da się obecnie uregulować z powodu istniejącej przeszkody kanonicznej. W takich okolicznościach można przyjąć szkaplerz wyrażając pragnienie, by Maryja w tym znaku pomogła wytrwać w dobrym i - gdy ustanie przeszkoda - uregulować życie sakramentalne.

4. Czy szkaplerz trzeba przyjąć osobiście? Tak, szkaplerz trzeba przyjąć osobiście. Domaga się tego powaga samego znaku jak i charakter relacji z Maryją, która pragnie nawiązać z każdym z nas indywidualną, intymną i niepowtarzalną relację.

5. Czy osoba świecka może ważnie przyjąć do szkaplerza? Osoba świecka nie może ważnie przyjąć innej osoby do szkaplerza.

6. Skąd wziąć szkaplerz? Szkaplerz można nabyć w każdym klasztorze karmelitów bosych i karmelitanek bosych udając się tam osobiście lub pisząc na adres któregoś z tych klasztorów.

7. Co zrobić ze zniszczonym szkaplerzem? Jeśli osoba nosiła szkaplerz sukienny, który uległ zniszczeniu i chce założyć nowy, stary szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinno się go wyrzucać do śmieci ze względu na szacunek dla Maryi, od której ten znak otrzymaliśmy.

8. Czy ponownego nałożenia szkaplerza musi dokonać kapłan? Osoba, która zmienia stary szkaplerz na nowy czyni to sama. Nie potrzeba prosić o to kapłana. W sytuacji, gdy szkaplerz został odrzucony z pogardy, ponowne nałożenie go, po dobyciu spowiedzi, powinno dokonać się rękami kapłana.

9. Czy potrzebny jest obrzęd nałożenia szkaplerza? Forma noszonego szkaplerza (z sukna czy medalik) jest osobistym wyborem konkretnego człowieka. Natomiast uczestnictwo w łaskach z nim związanych wymaga przyjęcia według obrzędu zatwierdzonego przez Stolicę Świętą. Oczywiście każdy może sobie założyć medalik szkaplerzny na szyję i z pewnością Maryja będzie mu w życiu towarzyszyć. Jednak uczestnictwo w łaskach związanych z szkaplerzem karmelitańskim wymaga pełnej formy przyjęcia tego znaku.

10. Kiedy mogę przyjąć szkaplerz? Szkaplerz można przyjąć w dowolnym, wybranym przez siebie dniu. Szczególnej jednak wymowy nabiera jego przyjęcie w jakieś święto maryjne. Wówczas związek z Maryją staje się jeszcze bardziej wyraźny.

Przeczytaj także: Szkaplerz Karmelitański, Karmelici.

Podyskutuj na Forum: Maryjna zbroja.

Pięć minut z Jezusem

Jezus udoskonala Prawo swoim przykazaniem miłości bliźniego oraz miłości nieprzyjaciół. Uczeń Jezusa powinien miłować nieprzyjaciół i modlić się za nich, widząc brata nawet w tym, kto go krzywdzi i prześladuje.

Są ludzie, którzy nigdy nie mogą zapomnieć całkowicie doznanych zranień, ale są i tacy, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że są obrażani. Pierwsi nie znają ABC Ewangelii, ponieważ Jezus mówi, że powinniśmy przebaczać tym, którzy nas krzywdzą, a nawet powinniśmy ich kochać i życzyć im dobrze. To - chociaż wydaje się być trudne i bywa takie w określonych okolicznościach - jest przykazaniem Ewangelii, obowiązkowym nakazem Nauczyciela.