Kalendarium
 • Postawa
  12.06.2024

  Postawa

  Miłość Boża okazuje się
  nie w krytykowaniu innych,
  ale w staraniu się o ich poprawę.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Dary
  13.06.2024

  Dary

  Pan Bóg nie tyle patrzy na wartość darów,
  jak na ochotę, z jaką są dane.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Jedyne zajęcie
  14.06.2024

  Jedyne zajęcie

  Jedynym zajęciem na tej ziemi,
  jest zbawienie duszy.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Sekret
  15.06.2024

  Sekret

  Niepokalana zna sekret zjednoczenia się z Sercem Jezusa.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Miłość Jezusowa
  16.06.2024

  Miłość Jezusowa

  Pan Jezus kocha cię, choć jesteś grzesznikiem.
  Pokój.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Proszący rozkaz
  17.06.2024

  Proszący rozkaz

  Św. Józef prosząc, jakby rozkazuje
  Najświętszej Maryi Pannie
  i Panu Jezusowi.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Zły znak
  18.06.2024

  Zły znak

  Niepokalana wielu uczyniła świętymi
  (wszystkich, co się do Niej uciekali).

  Brak nabożeństwa do Niej jest złym znakiem.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Rozwaga
  19.06.2024

  Rozwaga

  Uważaj raczej na siebie, niż na innych.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Czas zasług
  20.06.2024

  Czas zasług

  Życie krótkie; po śmierci nie ma zasług.
  Teraz czas stać się świętym.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Daje do myślenia
  21.06.2024

  Daje do myślenia

  Wieczność, wieczność, wieczność!!! Uczy rozumu.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Ręce Boga
  22.06.2024

  Ręce Boga

  Pan Bóg nie tylko wie i może,
  ale szczególnie przez Niepokalaną
  czyni to, co najlepsze dla ciebie i innych.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Nasz koniec
  23.06.2024

  Nasz koniec

  Świat i jego honory, bogactwa, przyjemności
  - wszystko to się skończy.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Cnoty
  24.06.2024

  Cnoty

  Myśl o niebie
  niech cię pobudza do wielkich cnót.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Dobro naśladuj
  25.06.2024

  Dobro naśladuj

  Naśladuj, co widzisz dobrego w innych.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Bez lenistwa
  11.06.2024

  Bez lenistwa

 • Postawa
  12.06.2024

  Postawa

 • Dary
  13.06.2024

  Dary

 • Jedyne zajęcie
  14.06.2024

  Jedyne zajęcie

 • Sekret
  15.06.2024

  Sekret

 • Miłość Jezusowa
  16.06.2024

  Miłość Jezusowa

 • Proszący rozkaz
  17.06.2024

  Proszący rozkaz

 • Zły znak
  18.06.2024

  Zły znak

 • Rozwaga
  19.06.2024

  Rozwaga

 • Czas zasług
  20.06.2024

  Czas zasług

 • Daje do myślenia
  21.06.2024

  Daje do myślenia

 • Ręce Boga
  22.06.2024

  Ręce Boga

 • Nasz koniec
  23.06.2024

  Nasz koniec

 • Cnoty
  24.06.2024

  Cnoty

 • Dary
  13.06.2024

  Dary

 • Jedyne zajęcie
  14.06.2024

  Jedyne zajęcie

 • Sekret
  15.06.2024

  Sekret

 • Miłość Jezusowa
  16.06.2024

  Miłość Jezusowa

 • Proszący rozkaz
  17.06.2024

  Proszący rozkaz

 • Zły znak
  18.06.2024

  Zły znak

 • Rozwaga
  19.06.2024

  Rozwaga

 • Czas zasług
  20.06.2024

  Czas zasług

 • Daje do myślenia
  21.06.2024

  Daje do myślenia

 • Ręce Boga
  22.06.2024

  Ręce Boga

 • Nasz koniec
  23.06.2024

  Nasz koniec

 • Cnoty
  24.06.2024

  Cnoty

 • Dobro naśladuj
  25.06.2024

  Dobro naśladuj

 • 12.06.2024

  Brak

 • 13.06.2024

  Brak

 • 14.06.2024

  Brak

 • 15.06.2024

  Brak

 • 16.06.2024

  Brak

 • 17.06.2024

  Brak

 • 18.06.2024

  Brak

 • 19.06.2024

  Brak

 • 20.06.2024

  Brak

 • 21.06.2024

  Brak

 • 22.06.2024

  Brak

 • 23.06.2024

  Brak

 • 24.06.2024

  Brak

 • 25.06.2024

  Brak

 • 11.06.2024

  Brak

 • 12.06.2024

  Brak

 • 13.06.2024

  Brak

 • 14.06.2024

  Brak

 • 15.06.2024

  Brak

 • 16.06.2024

  Brak

 • 17.06.2024

  Brak

 • 18.06.2024

  Brak

 • 19.06.2024

  Brak

 • 20.06.2024

  Brak

 • 21.06.2024

  Brak

 • 22.06.2024

  Brak

 • 23.06.2024

  Brak

 • 24.06.2024

  Brak

 • 13.06.2024

  Brak

 • 14.06.2024

  Brak

 • 15.06.2024

  Brak

 • 16.06.2024

  Brak

 • 17.06.2024

  Brak

 • 18.06.2024

  Brak

 • 19.06.2024

  Brak

 • 20.06.2024

  Brak

 • 21.06.2024

  Brak

 • 22.06.2024

  Brak

 • 23.06.2024

  Brak

 • 24.06.2024

  Brak

 • 25.06.2024

  Brak

 • W Tobie radość
  12.06.2024

  W Tobie radość

  "W Tobie, Patronko i Pośredniczko nasza przed Synem, którego jesteś Matką, w którym cały rodzaj ludzki znajduje swoją radość, tylko w Tobie, ludzkość znajduje schronienie, tylko od Ciebie oczekuje obrony.

  Oto ja także, nie mając odwagi zbliżyć się do Twojego Syna, przychodzę do Ciebie z gorącym sercem i proszę o pomoc w osiągnięciu zbawienia.

  Ty, która jesteś litościwa, Ty, która jesteś Matką Boga Miłosiernego, ulituj się nad Twoim sługą". św. Efrem

  Święta Maryjo, Wspomożenie chrześcijan, w Tobie położyliśmy całą naszą ufność!

 • Pozdrawiamy Cię, o Maryjo
  13.06.2024

  Pozdrawiamy Cię, o Maryjo

  "Pozdrawiamy Cię, o Maryjo, Matko Boża, prawdziwy skarbie świata, pochodnio nigdy nie gasnąca, korono dziewic, ośrodku wiary prawdziwej, świątynio nienaruszona, miejsce bez miejsca, przez którą został nam dany Ten, który jest nazywany najbardziej Błogosławionym i który przyszedł w imieniu Ojca.

  Przez Ciebie uwielbiana jest Trójca Najświętsza, Krzyż czczony jest i adorowany po całej ziemi. Dzięki Tobie całe niebo wzrusza się radością, Aniołowie się cieszą. Szatani rzucili się do ucieczki. Szatan kusiciel spada z wyżyn niebieskich i upadłe stworzenie zajmuje jego miejsce". św. Cyryl

  Święta Maryjo, Wspomożycielko potrzebujących, wyciągnij swą rękę do tych, którzy potrzebują Twego wsparcia.

 • Błogosławiona ponad wszystkimi
  14.06.2024

  Błogosławiona ponad wszystkimi

  "Jeśli Bóg napełnia łaskami swoje dobre sługi, jakich darów udzielił swojej Matce? Czyż nie będą one nieporównanie wyższe od tych, udzielonych swoim sługom? To jest oczywiste.

  Jeśli Piotr został nazwany błogosławionym, czyż nie nazwiemy Błogosławioną ponad wszystkimi Dziewicę, z której narodził się Ten, którego Piotr wyznawał?

  Św. Paweł jest nazywany naczyniem wybranym; jakimż naczyniem więc jest Matka Boga? O, Dziewico Najświętsza, jakich bym Ci nie przypisywał przymiotów i przywilejów, pozostanę zawsze daleki od prawdy". Bazyli z Seleucji

  Święta Maryjo, pełna wszelkich łask, spójrz na nas miłosiernie.

 • jak się do Ciebie zwracać?
  15.06.2024

  jak się do Ciebie zwracać?

  "Jak się do Ciebie będę zwracać?" - mówiła Maryja do Jezusa - "Człowieku?" Ale Ty jesteś Bożym Poczęciem, Boże! Lecz Ty jesteś z naszego ciała.

  Co mam czynić dla Ciebie? Będę Cię karmić moim mlekiem lub Cię adorować? Będę otaczać Cię opieką, tak, jak czyni to każda matka względem swojego dziecka, czy czcić Cię jak służebnica? Obsypywać Cię pocałunkami jako mojego Syna, czy uwielbiać Cię jako mojego Boga? Powinnam podawać Ci mleko, czy palić przed Tobą kadzidło?

  Jakaż to niesłychana Tajemnica! św. Bazyli

  Święta Maryjo, ucieczko grzeszników, dotknij naszego serca, abyśmy żałowali za nasze grzechy, obrażające naszego Ojca Niebieskiego.

 • Gdy zamierzasz prosić Boga
  16.06.2024

  Gdy zamierzasz prosić Boga

  Gdy zamierzasz prosić o coś Boga, idź najpierw do Maryi, ponieważ Ona jest Pośredniczką, która zaprowadzi cię do Chrystusa.

  Kiedy Chrystus narodził się w Betlejem, miał u swego boku Maryję, ponieważ Bóg chciał spocząć w pokornych ramionach.

  Gdy Chrystus żył w Nazarecie, miał przy swoim boku Maryję, ponieważ Bóg chciał się wychowywać w ubogiej rodzinie.

  Gdy Chrystus umierał na krzyżu, miał u swego boku Maryję, ponieważ Bóg chciał Ją nam dać jako Matkę wszystkich ludzi.

  Święta Maryjo, pocieszenie płaczących, niech nasze łzy nie będą daremne, ale niech uzyskają przebaczenie od Boga.

 • Duch i życie chrześcijan
  17.06.2024

  Duch i życie chrześcijan

  Jeśli jesteśmy opuszczeni, gdzie się schronimy? Ty jesteś duchem i życiem chrześcijan. Tak jak oddech stanowi dowód, że nasze ciało posiada energię życia, tak Twoje Imię nieustannie i w różny sposób, w każdym czasie i miejscu, wymawiane ustami Twoich czcicieli, jest dla nas nie tylko dowodem, ale i źródłem życia, radości i pomocy. św. German

  Święta Maryjo, radości Boga, spraw, niech nauczę rozkoszować się świadomością, że jestem miłowany przez Boga.

 • Tylko z Twoją pomocą
  18.06.2024

  Tylko z Twoją pomocą

  Ja wiem, że Ty jako Matka Najwyższego posiadasz władzę równą Twemu pragnieniu. Dlatego nasze zaufanie do Ciebie nie ma granic. Nie ma nikogo, kto się zbawił i nie stało się to dzięki Tobie, o Najświętsza. O Niepokalana, nikt nie uwolnił się od złego, bez Twojej pomocy. O Najczystsza, nikt nie otrzymuje darów niebieskich, bez Twego pośrednictwa. O Królowo, nikomu dobroć Boża nie udziela swych łask, jak tylko przez Ciebie. św. German

  Święta Maryja, Gwiazda zaranna, zwiastuje w mojej duszy Słońce radości, którym jest Jezus Chrystus.

 • Najdoskonalszy wzór
  19.06.2024

  Najdoskonalszy wzór

  Bezwstyd grzechu przyćmił splendor i czar natury ludzkiej, lecz narodziła się Matka Doskonałego ponad wszystko i ta natura odzyskuje swoje dawne przywileje i jest kształtowana według najdoskonalszego, godnego Boga, wzoru. św. Andrzej z Krety

  Święta Maryjo, Światłości, bądź latarnią wskazującą pielgrzymom drogę do Boga.

 • Potężna Wspomożycielka
  20.06.2024

  Potężna Wspomożycielka

  O Matko Boga, któż udał się do Ciebie z prośbą o obronę, a nie został szybko uwolniony? Kto Cię prosi i nie znajduje w Tobie potężnej Wspomożycielki, która nigdy nie zawiedzie zaufania?

  O, Dziewicza Matko Boża, nikt, kto uciekał się do Ciebie, nie został zawiedziony, lecz każdy uzyskał pomoc modląc się do Ciebie i nikt nie będzie długo czekał na dobrodziejstwa, które go w pełni zadowolą. Modlitwa grecka

  Święta Maryjo jasności, oświetlaj drogę człowieka śmiertelnego!

 • Maryja "uczłowieczyła" Boga
  21.06.2024

  Maryja "uczłowieczyła" Boga

  Mojżesz chciał zobaczyć Boga, lecz Pan Wszechmogący przypomniał mu, ze że nie jest możliwa kontemplacja Jego Oblicza przed śmiercią. Bóg stanowi moc, która jest ponad wszystkim i wszystko przenika.

  Lecz Bóg w łonie Maryi przybrał Oblicze ludzkie. To właśnie Oblicze Jezusa ukazuje nam miłosierdzie i dobroć Bożą. To Oblicze patrzy na nas i my możemy patrzeć na Nie. Maryja "uczłowieczyła" Boga. I oblicze Maryi jest obliczem macierzyńskim i miłosiernym, jest znakiem bliskości Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, do których Ona nas zaprasza, aby wejść w pełną komunię.

  Przeczyste oczy Maryi cieszyły się spojrzeniem Boga. Ona mogła kontemplować Syna Bożego nosząc Go w swoich ramionach. Ona jest spojrzeniem Boga na całą ludzkość, znakiem i przedsmakiem naszego ostatecznego widzenia - kontemplacji oblicza Bożego.

  Święta Maryjo czystych oczu, oręduj za mną u Boga, abym miał czyste serce i mógł oglądać Boga.

 • Chcę służyć Maryi
  22.06.2024

  Chcę służyć Maryi

  Pragnąc być w Królestwie Syna, chcę służyć Maryi. Aby być przyjętym na służbę Bogu, pragnę, aby Matka panowała nade mną jako świadek.

  Pragnąc być pobożnym sługą Jej Syna, chcę być najpierw sługą Jego Matki.

  Służyć Służebnicy oznacza także służyć Panu. To, co dotyczy Matki, dotyczy także Syna. Idąc do Matki, idziemy do Tego, którego Ona wykarmiła. Król przyjmuje dla siebie cześć, jaką oddaje sługa Królowej św. Ildefons

  Święta Maryjo, Gwiazdo ocalenia, spraw, abym dopłynął do upragnionego portu.

 • Matko Tego, który nas kocha
  23.06.2024

  Matko Tego, który nas kocha

  O Matko Tego, który nas kocha, która byłaś godną nosić Go w swoim łonie i wykarmić swoją piersią, czyż nie możesz lub nie zechcesz udzielić miłości do Niego i do Ciebie, temu, kto Cię o to prosi?

  Niech mój duch oddaje Ci cześć tak, jak tego jesteś godna. Niech moje serce miłuje Cię tak, jak to jest słuszne. Niech moja dusza ceni Ciebie tak, jak to jest uczciwe. Niech moje ciało służy Ci tak, jak powinno.

  Niech na tym wyczerpie się moje życie, aby cała moja istota śpiewała Ci przez całą wieczność św. Anzelm

  Święta Maryjo, uśmiechu, obrazie uśmiechu Boga, niech moje życie stanie się uśmiechem miłości.

 • Łagodna Pośredniczka
  24.06.2024

  Łagodna Pośredniczka

  Przewertujmy z uwagą całą Ewangelię i jeśli spotkamy u Maryi coś z surowości lub najmniejszą oznakę niecierpliwości, zgodzę się, abyśmy nie ufali Jej spojrzeniu i lękali się zbliżania do Niej.

  Natomiast - jak to będzie mieć miejsce - stwierdzimy, że wszystkie Jej czyny są pełne dobroci i łaski, łagodności i miłosierdzia. Podziękujmy Temu, którego Opatrzność dała nam taką Pośredniczkę, wobec której nie musimy się absolutnie niczego obawiać św. Bernard

  Święta Maryjo nadziei, gdy wszyscy się chwiali, zachowałaś nadzieję w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i my mamy nadzieję, że Jego życie, ożywi nasz świat na zawsze.

 • Mistrzyni Apostołów
  25.06.2024

  Mistrzyni Apostołów

  Jakże często Maryja spotykała się z Apostołami przed ich pójściem na świat w celu jego ewangelizacji.

  Ona, słodka Matka Kościoła i Mistrzyni Apostołów, miłowała ich wszystkich i wszystkim życzyła w swoim Sercu, aby byli użyteczni, niosąc ludziom orędzie zbawienia zgodnie ze słowami Jej Syna.

  Apostołowie czasów obecnych, nie mniej niż dawniej, powinni udawać się do Maryi, aby uzyskać światło Słowa i moc dla działalności ewangelizacyjnej

  Święta Maryjo, która otrzymałaś Orędzie Życia, naucz nas ukazywać je całemu światu.

 • Tysiące kapliczek przydrożnych
  11.06.2024

  Tysiące kapliczek przydrożnych

 • W Tobie radość
  12.06.2024

  W Tobie radość

 • Pozdrawiamy Cię, o Maryjo
  13.06.2024

  Pozdrawiamy Cię, o Maryjo

 • Błogosławiona ponad wszystkimi
  14.06.2024

  Błogosławiona ponad wszystkimi

 • jak się do Ciebie zwracać?
  15.06.2024

  jak się do Ciebie zwracać?

 • Gdy zamierzasz prosić Boga
  16.06.2024

  Gdy zamierzasz prosić Boga

 • Duch i życie chrześcijan
  17.06.2024

  Duch i życie chrześcijan

 • Tylko z Twoją pomocą
  18.06.2024

  Tylko z Twoją pomocą

 • Najdoskonalszy wzór
  19.06.2024

  Najdoskonalszy wzór

 • Potężna Wspomożycielka
  20.06.2024

  Potężna Wspomożycielka

 • Maryja "uczłowieczyła" Boga
  21.06.2024

  Maryja "uczłowieczyła" Boga

 • Chcę służyć Maryi
  22.06.2024

  Chcę służyć Maryi

 • Matko Tego, który nas kocha
  23.06.2024

  Matko Tego, który nas kocha

 • Łagodna Pośredniczka
  24.06.2024

  Łagodna Pośredniczka

 • Pozdrawiamy Cię, o Maryjo
  13.06.2024

  Pozdrawiamy Cię, o Maryjo

 • Błogosławiona ponad wszystkimi
  14.06.2024

  Błogosławiona ponad wszystkimi

 • jak się do Ciebie zwracać?
  15.06.2024

  jak się do Ciebie zwracać?

 • Gdy zamierzasz prosić Boga
  16.06.2024

  Gdy zamierzasz prosić Boga

 • Duch i życie chrześcijan
  17.06.2024

  Duch i życie chrześcijan

 • Tylko z Twoją pomocą
  18.06.2024

  Tylko z Twoją pomocą

 • Najdoskonalszy wzór
  19.06.2024

  Najdoskonalszy wzór

 • Potężna Wspomożycielka
  20.06.2024

  Potężna Wspomożycielka

 • Maryja "uczłowieczyła" Boga
  21.06.2024

  Maryja "uczłowieczyła" Boga

 • Chcę służyć Maryi
  22.06.2024

  Chcę służyć Maryi

 • Matko Tego, który nas kocha
  23.06.2024

  Matko Tego, który nas kocha

 • Łagodna Pośredniczka
  24.06.2024

  Łagodna Pośredniczka

 • Mistrzyni Apostołów
  25.06.2024

  Mistrzyni Apostołów