Kalendarium
 • Jak odmawiać Różaniec
  26.09.2022

  Jak odmawiać Różaniec

  Jeżeli pragniemy wznieść się
  aż do poznania Niepokalanej i pokochania Jezusa,
  musimy, szepcząc "Zdrowaś Maryjo"
  i powtarzając wciąż "Zdrowaś Maryjo",
  tajemnice różańcowe w zjednoczeniu z Nią rozpamiętywać.

  św. Maksymilian Maria Kolbe (POMK 1210)

 • Przez Maryję do Jezusa
  27.09.2022

  Przez Maryję do Jezusa

  "Przez Maryję do Jezusa"
  - przez Maryję idzie się do Jezusa
  i właśnie ta droga jest najpiękniejsza, najmilsza i najpewniejsza.

  Powierzywszy się Sercu Matki, takiej Matki, dochodzi się do Serca Syna,
  oto głos tego uroczystego święta Nawiedzenia:
  i Maryja sama, która Go nam przynosi
  i w sposób nadzwyczaj pocieszający, w sposób, jakiego tak bardzo potrzebujemy.

  My w rzeczy samej nędzni i mali,
  Ona taką wielką i potężną jest Panią.
  W Zwiastowaniu widzimy Ją największą, a jednocześnie najmniejszą;
  Panią - a zarazem służebnicą i Matką Boga,
  a jednocześnie Człowieka, choć największego z synów ludzkich
  - ale tylko Człowieka:
  bo jakaż to różnica między Matką Boga a matką człowieka!
  Stosunek ten przedstawi się w następujący sposób:
  Maryja - niewiasta, Pani - służebnica.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Matka tak dobra i pokorna (POMK 1211)
  28.09.2022

  Matka tak dobra i pokorna (POMK 1211)

  Maryja: oto ta, której bezwarunkowo potrzebujemy. Św. Bernard mówi, że właściwie nikt nie powinien wzdrygać się lub wahać, jeśli się przechodzi przez Maryję i oddaje się Jej ufnie, gdy idzie [się] do Jezusa, choćby jako obrażonego sędziego. Pewnie, że przed Synem Bożym, o którym zapominaliśmy, byliśmy Mu nieposłuszni, trzeba mieć strach i świętą bojaźń, ale jest jeszcze Maryja: Matka tak dobra i pokorna, że idzie doń orędować za potrzebującymi Jej wstawiennictwa i opieki.

 • Sposób oddania się
  29.09.2022

  Sposób oddania się

  Jak się Jej oddać na własność...

  Aktem woli raz uczynionym i nie odwołanym. Można też użyć słów, formułki, jak na przykład na dyplomiku (...). W ważniejszych sprawach też dobrze Jej oddać na własność [tę sprawę] choćby tylko wezwaniem "Maryja" (...). Dobrze też umówić się z Nią, że chociażbyśmy zapomnieli Jej cokolwiek oddać, to samo staranie się wykonania tego dobrze jest już oznaką, że to dla Niej czynimy.

  św. Maksymilian Maria Kolbe (POMK 1213)

 • Owoce oddanie (POMK 1214)
  30.09.2022

  Owoce oddanie (POMK 1214)

  1. Jeśli my Jej, to i nasze wszystko jest Jej i Pan Jezus przyjmuje wszystko od nas, jak od Niej, jak rzeczy Jej. I Ona nie może wtedy pozostawić tych czynności niedoskonałych, ale czyni je godnymi siebie, tj. niepokalanymi bez najmniejszej zmazy. Stąd dusza Jej oddana, chociaż by nawet wyraźnie nie zwracała uwagi na Niepokalaną i wprost ofiarowała Przenajświętszemu Sercu Jezusowemu modlitwę, pracę, cierpienia czy cokolwiek, sprawia Przenajśw[iętszemu] Sercu Pana Jezusa bez porównania więcej przyjemności, niż gdyby tak Niepokalanej nie była oddana.

  2. Ponieważ Ona jest najdoskonalej Jezusowa, a Jezus Bogiem i Ojca Przedwiecznego własnością, każda nasza ofiara, chociażby wprost skierowana do Ojca Przedwiecznego, z natury rzeczy oczyszcza się w Niepokalanej i do nieskończonej doskonałości podnosi w Jezusie, i staje się przedmiotem upodobania Trójcy Przenajświętszej.

 • Dzieło
  01.10.2022

  Dzieło

  Najważniejsze dzieło w ludzkości, to jest wydanie na świat i wychowanie Pana Jezusa, powierzył Pan Bóg Matce Najświętszej. Czyż więc może być porównanie Matki Najświętszej z innymi świętymi? Nie ma porównania.

 • Wytrwałość
  02.10.2022

  Wytrwałość

  Mamy trudność - biegnijmy do Niepokalanej...

  Ufajcie, że od NIEJ otrzymacie, i to na pewno,
  to wszystko, co wam i do zbawienia, i do wytrwania w zakonie,
  i do uświęcenia będzie kiedykolwiek potrzebne.

  Przyjdą co prawda i burze,
  ale kto Niepokalaną szczerze miłuje,
  ten przejdzie przez wszelkie,
  choćby najbardziej niebezpieczne nawałnice
  zupełnie nietknięty, nieskalany grzechem.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Ona Matką i naszą, i... Boga
  03.10.2022

  Ona Matką i naszą, i... Boga

  Ona Matką i naszą, i... Boga. Gdzież więc Jej miejsce, a tym samym i nasze, Jej rzeczy, Jej własności? Przecież Ona naszą duszę przenika i kieruje wszechwładnie jej władzami. My naprawdę Jej. Więc zawsze, wszędzie z Nią...

  Ale co o sobie mamy myśleć? Zniknijmy w Niej. Niech Ona sama pozostanie a my w Niej, częścią Jej.

  Czyż wolno stworzeniom nędznym, jak my, tak bredzić? A jednak to prawda, rzeczywistość.

  Kiedyż jednak każda dusza na całym globie ziemskim aż do skończenia świata będzie tak Jej?... MI, MI, MI.

 • Burza
  04.10.2022

  Burza

  Gdy burza spotyka okręt na morzu, okręt nie staje, nie szarpie się, ale spokojnie płynie dalej. Podobnie i my - gdy burza w duszy naszej szaleje, nie szarpmy się, nie traćmy pokoju, ale wpatrzeni w Niepokalaną, z całą ufnością idźmy naprzód!...

 • Bez granic
  05.10.2022

  Bez granic

  Jeżeli więc myśl o życiu i grzechach przeszłych cię gnębi, nie śmiesz spojrzeć w przyszłość poza grób, oddaj się Jej całkowicie, bez granic, Jej powierz całą sprawę zbawienia, całe życie, śmierć i wieczność, szczerze się wyspowiadaj i zaufaj Jej całkowicie, a poznasz co to jest pokój i szczęście, przedsmak nieba i wzdychać do nieba będziesz.

 • Trudność
  06.10.2022

  Trudność

  Mamy trudność - biegnijmy do Niepokalanej...

 • Nic sobie
  07.10.2022

  Nic sobie

  Nic sobie nie ufajmy, ale też nie kładźmy granic ufności w Niej.

  W każdej trudności i pokusie do Niej się uciekajmy,
  a na pewno nie padniemy.

  Każde przedsięwzięcie Jej powierzmy,
  a na pewno dopniemy tego, czego Ona chce.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Cały Jej
  08.10.2022

  Cały Jej

  Nic się nie stanie, drogie dzieci, jak tylko to,
  co Niepokalana dopuści.

  Wszystkie trudności Jej oddajmy,
  a o resztę bądźmy spokojni.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Ręce Maryi
  09.10.2022

  Ręce Maryi

  Naszym ideałem jest zdobyć dla Niepokalanej i przez Jej ręce cały świat, dusze, które teraz są i kiedykolwiek będą - wszystkie razem i każdą z osobna.

  Gdy mówimy "przez ręce Maryi", to nie należy tego rozumieć powierzchownie, ale jako coś wewnętrznego. My to wszystko, cokolwiek czynimy, oddajemy Jej na własność. Jej oddajemy na własność siebie samych i wszystko co nasze. Ona zaś daje to Panu Jezusowi, jako swoją własność. Są to rzeczy bardzo głębokie, a nauczymy się ich w kornej modlitwie.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Niepokalana Matka Boga
  25.09.2022

  Niepokalana Matka Boga

 • Jak odmawiać Różaniec
  26.09.2022

  Jak odmawiać Różaniec

 • Przez Maryję do Jezusa
  27.09.2022

  Przez Maryję do Jezusa

 • Matka tak dobra i pokorna (POMK 1211)
  28.09.2022

  Matka tak dobra i pokorna (POMK 1211)

 • Sposób oddania się
  29.09.2022

  Sposób oddania się

 • Owoce oddanie (POMK 1214)
  30.09.2022

  Owoce oddanie (POMK 1214)

 • Dzieło
  01.10.2022

  Dzieło

 • Wytrwałość
  02.10.2022

  Wytrwałość

 • Ona Matką i naszą, i... Boga
  03.10.2022

  Ona Matką i naszą, i... Boga

 • Burza
  04.10.2022

  Burza

 • Bez granic
  05.10.2022

  Bez granic

 • Trudność
  06.10.2022

  Trudność

 • Nic sobie
  07.10.2022

  Nic sobie

 • Cały Jej
  08.10.2022

  Cały Jej

 • Przez Maryję do Jezusa
  27.09.2022

  Przez Maryję do Jezusa

 • Matka tak dobra i pokorna (POMK 1211)
  28.09.2022

  Matka tak dobra i pokorna (POMK 1211)

 • Sposób oddania się
  29.09.2022

  Sposób oddania się

 • Owoce oddanie (POMK 1214)
  30.09.2022

  Owoce oddanie (POMK 1214)

 • Dzieło
  01.10.2022

  Dzieło

 • Wytrwałość
  02.10.2022

  Wytrwałość

 • Ona Matką i naszą, i... Boga
  03.10.2022

  Ona Matką i naszą, i... Boga

 • Burza
  04.10.2022

  Burza

 • Bez granic
  05.10.2022

  Bez granic

 • Trudność
  06.10.2022

  Trudność

 • Nic sobie
  07.10.2022

  Nic sobie

 • Cały Jej
  08.10.2022

  Cały Jej

 • Ręce Maryi
  09.10.2022

  Ręce Maryi

 • Amen
  26.09.2022

  Amen

  "Amen": Niech tak będzie! Ty jesteś Ojcem - niech tak będzie! My jesteśmy Twoimi dziećmi - niech tak będzie! Wszyscy jesteśmy braćmi! To, czego powinniśmy szukać z największą gorliwością, to Twoja wola i Twoje królestwo!

  "Niech tak będzie": niech Cię kochamy, abyś nas uświęcił, niech Ci służymy, adorujemy i to wszystko, czego oczekujemy od Ciebie, niech to wszystko otrzymamy z Twojej hojnej ręki, otwartej dla nas z miłości, jaką masz dla nas!

 • Zadbajmy o rzeczy Boże
  27.09.2022

  Zadbajmy o rzeczy Boże

  Pan nie zabrania nam roztropnej troski i umiarkowanego zajmowania sie sprawami materialnymi. Roztropność w przewidywaniu przyszłości dla nas samych i naszych bliskich jest cnotą, nie tylko czysto ludzką, ale także chrześcijańską.

  Nie jest jednak do przyjęcia sytuacja, gdy dziecko Boże przejmuje się sprawami materialnymi do tego stopnia, że traci z pola widzenia rzeczy duchowe.

  Oderwanie się od rzeczy materialnych, ubóstwo ewangeliczne powinno nas prowadzić do życia w sposób szczególny zajętego wartościami duchowymi. Niech sprawy materialne zajmują w naszym życiu jedynie miejsce niezbędne.

  Szczęśliwy człowiek, który rzeczom ziemskim daje jedynie konieczną uwagę, a swoje główne zainteresowanie kieruje na przyjście Królestwa Bożego.

  Zadbajmy o rzeczy Boże, a Bóg zadba o nasze!

 • Droga i Prawda i Życie
  28.09.2022

  Droga i Prawda i Życie

   Jezus powiedział, że jest Drogą: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem" (J 14,6) i że ta Droga jest drogą wąską i trudną. On przeszedł już tę drogę. Doszedł do Ojca poprzez poświęcenie, upokorzenie, prześladowanie, wzgardę, mękę i śmierć. To właśnie była ta droga, którą przebył; droga trudna i ciężka, prowadząca przez bramę wąską i trudną do przejścia.

  Dlatego my, którzy jesteśmy Jego uczniami, nie możemy się spodziewać, że pójdziemy inną drogą, ponieważ On jest jedyną Drogą prowadzącą do Ojca.

 • Żyć Słowem Bożym
  29.09.2022

  Żyć Słowem Bożym

  Nie wystarczy nam chrześcijaństwo jako pewna formuła. Nie chodzi o słowa, lecz o czyny, które nas uwierzytelnią jako prawdziwych uczniów Pana Jezusa. Nie wystarczy ofiarować otaczającemu nas światu tylko to, co jest zewnętrzne. Nie wystarczy żyć we wspólnocie, ani przedstawiać się jako osoby poświęcone Bogu, wierne określonym regulaminom, choćby niezbędnym. Należy nade wszystko żyć Słowem Bożym, intymnie i głęboko, i z nie mniejszym zaangażowaniem żyć danym Panu Bogu słowem.

 • Zapłata za nasze grzechy
  30.09.2022

  Zapłata za nasze grzechy

  Przez swoje cierpienie wynagradzające Jezus bierze na siebie nasze ciężary. Przed wiekami potwierdza to Prorok Izajasz: "Lecz On był przebity za nasze występki, starty za grzechy nasze. Na Nim ciążyła kaźń niosąca nam pokój, a przez Jego rany - myśmy uzdrowieni" (Iz 53,5).

  Musimy zrozumieć, że Pan Jezus nie tylko po to przyszedł, aby nadać zbawcze znaczenie naszym cierpieniom, lecz przede wszystkim, aby wziąć na siebie zadośćuczynienie za nasze grzechy.

  Właściwie są to choroby, z których przyszedł nas uleczyć, choroby duszy. On wziął na siebie wobec swojego Ojca odpowiedzialność "zapłaty" za nasze grzechy. Dlatego jest naszym Odkupicielem, naszym Zbawicielem.

  Gdy droga staje się uciążliwa, trudna i męcząca, podnieś swój wzrok, a zobaczysz Jego, tam przed tobą, zapraszającego cię do dalszej drogi, dodającego ci sił.

 • Nie odmówisz Mu niczego?
  01.10.2022

  Nie odmówisz Mu niczego?

  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wyznaje, że od wieku trzech lat nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek odmówiła czegoś Jezusowi.

  Wzbudza w tobie zazdrość... Nieprawda? A także wstyd!

  Przynajmniej możesz postanowić, że odtąd... (ile masz lat?) nie odmówisz Mu niczego?

 • Bóg czyni wielkie rzeczy
  02.10.2022

  Bóg czyni wielkie rzeczy

  Najświętsza Maryja Panna wyśpiewała o sobie samej, że Bóg uczynił dla Niej wielkie rzeczy (por. Łk 1,49) i dlatego wysławiała Pana. Ty także musisz uznać z pokorą, prawdziwie, że Bóg także dla ciebie dokonał wielkich rzeczy swojej potęgi i swojego miłosierdzia. Dlatego ty, podobnie jak wszyscy ludzie Ewangelii i jak Najświętsza Maryja z Nazaretu, powinieneś "wychwalać" Pana, dziękując Mu i wysławiając Jego dobroć w stosunku do ciebie.

 • Królestwo Boże dla wszystkich
  03.10.2022

  Królestwo Boże dla wszystkich

  Jezus Chrystus mówi, że Królestwo Niebieskie jest dla wszystkich, także dla tych, których uważa się za grzeszników. Wszyscy mogą być zbawieni, pod warunkiem, że nie będą stawiali oporu wezwaniu Bożemu. To On ich szuka, On wspomaga swoją łaską, On ich nosi w swoim sercu.

  "Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2,4). Musi to wzbudzić w tobie uczucia głębokiej ufności w dobroć Boga, który wszelkimi sposobami szuka twojego zbawienia.

 • Tajemnica Maryi
  04.10.2022

  Tajemnica Maryi

   Św. Józef nie zna Tajemnicy dokonanej w Najświętszej Maryi Pannie, ale Ona wiedziała o tym z całą pewnością i znała także udręki, przez jakie przechodził św. Józef.

  Maryja mogła, choćby jednym słowem powiedzieć o tym, słowem zachęty czy nadziei, lecz wolała, aby to sam Bóg uczynił, objawiając mu tę Tajemnicę; i tak się stało.

 • Niech mi się stanie
  05.10.2022

  Niech mi się stanie

   Pokora Najświętszej Maryi Panny skłoniła Ją do przyjęcia bezwarunkowo woli Bożej, chociaż uważała się za niegodną być Matką Boga: "Niech mi się stanie to, co powiedziałeś. Niech spełni się we mnie Twoja wola, niech dokona się we mnie Twój plan zbawienia świata".

  To jest doskonały wzór naszej modlitwy, w której zamiast prosić Boga, aby spełniał naszą wolę, powinniśmy ofiarować się, aby Bóg zrealizował w nas swój plan zbawienia.

 • Źródło wielkości
  06.10.2022

  Źródło wielkości

   Maryja rzekła - "Uwielbia dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim". Ten Kantyk jest wyrazem największego uniesienia Maryi. Łzy, radość i spełnienie się nadziei ludu izraelskiego przepełniają Serce Niepokalanej Dziewicy Maryi.

  "Bo wejrzał na swoją pokorną Służebnicę". Pokora Maryi jest przyczyną Jej wielkości. Ponieważ Ona uniżyła się najbardziej, Bóg wywyższył Ją do najwyższej godności.

 • Godność Maryi
  07.10.2022

  Godność Maryi

   "I odtąd nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie narody". Dzięki tej wielkiej godności Maryi, do jakiej została wyniesiona, będzie nazywana błogosławioną "przez wszystkie pokolenia". W rzeczywistości wszystkie narody chrześcijańskie, wszystkich czasów wyśpiewują chwałę tej pokornej Panienki, która została powołana, aby być Matką Boga.

  "Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Panna z Nazaretu odpowiedziała Bogu na Jego plan swoim "tak" i po tej odpowiedzi, Słowo stało się Człowiekiem.

 • Wielcy w oczach Bożych
  08.10.2022

  Wielcy w oczach Bożych

   "Możnych usunął z tronu, a wywyższył pokornych". Jeśli pragniemy być wielcy w oczach Bożych i być przez Niego kochani, powinniśmy się uniżać w oczach ludzi, uznając naszą niskość i nędzę.

  "Potrzebujących obsypał dobrami, a bogaczy odesłał z niczym". Maryja ustawia się na jednej linii z maluczkimi, pokornymi, cierpiącymi głód. Ci, którzy nic nie mają do ofiarowania od siebie, są pełni Boga.

 • W imię Jezusa
  09.10.2022

  W imię Jezusa

   Gromadzić się w imię Jezusa jest synonimem gromadzenia się z Jego powodu, dla Jego sprawy, gromadzenia się na Jego zawołanie, na Jego Słowo, aby być ożywianymi przez tego samego Ducha i pociągniętymi przez tę samą miłość. Jeśli ma to miejsce, już znajdujemy się na poziomie nadprzyrodzonym i jeśli wszyscy będziemy zjednoczeni tym samym duchem, spotkamy się na tej samej modlitwie, i pośród nas znajdzie się Jezus. Będzie obecny wśród nas jako prawdziwy Bóg, ożywiając, orientując i zachęcając nas od wewnątrz jako wspólnotę swoich uczniów.

  "Jeśli dwóch lub trzech z was zgromadzi się w imię Moje....". Tutaj potwierdza się skuteczność wspólnotowej modlitwy Kościoła. Modlitwa wspólna oznacza powszechną modlitwę Kościoła, ponieważ "dwóch lub trzech" tworzą wspólnotę modlitewna, która ofiaruje prośby Kościoła. Dlatego już w tej małej kościelnej wspólnocie, "dwóch lub trzech", którzy się modlą, jest Chrystus.

 • I nie wódź nas na pokuszenie
  25.09.2022

  I nie wódź nas na pokuszenie

 • Amen
  26.09.2022

  Amen

 • Zadbajmy o rzeczy Boże
  27.09.2022

  Zadbajmy o rzeczy Boże

 • Droga i Prawda i Życie
  28.09.2022

  Droga i Prawda i Życie

 • Żyć Słowem Bożym
  29.09.2022

  Żyć Słowem Bożym

 • Zapłata za nasze grzechy
  30.09.2022

  Zapłata za nasze grzechy

 • Nie odmówisz Mu niczego?
  01.10.2022

  Nie odmówisz Mu niczego?

 • Bóg czyni wielkie rzeczy
  02.10.2022

  Bóg czyni wielkie rzeczy

 • Królestwo Boże dla wszystkich
  03.10.2022

  Królestwo Boże dla wszystkich

 • Tajemnica Maryi
  04.10.2022

  Tajemnica Maryi

 • Niech mi się stanie
  05.10.2022

  Niech mi się stanie

 • Źródło wielkości
  06.10.2022

  Źródło wielkości

 • Godność Maryi
  07.10.2022

  Godność Maryi

 • Wielcy w oczach Bożych
  08.10.2022

  Wielcy w oczach Bożych

 • Zadbajmy o rzeczy Boże
  27.09.2022

  Zadbajmy o rzeczy Boże

 • Droga i Prawda i Życie
  28.09.2022

  Droga i Prawda i Życie

 • Żyć Słowem Bożym
  29.09.2022

  Żyć Słowem Bożym

 • Zapłata za nasze grzechy
  30.09.2022

  Zapłata za nasze grzechy

 • Nie odmówisz Mu niczego?
  01.10.2022

  Nie odmówisz Mu niczego?

 • Bóg czyni wielkie rzeczy
  02.10.2022

  Bóg czyni wielkie rzeczy

 • Królestwo Boże dla wszystkich
  03.10.2022

  Królestwo Boże dla wszystkich

 • Tajemnica Maryi
  04.10.2022

  Tajemnica Maryi

 • Niech mi się stanie
  05.10.2022

  Niech mi się stanie

 • Źródło wielkości
  06.10.2022

  Źródło wielkości

 • Godność Maryi
  07.10.2022

  Godność Maryi

 • Wielcy w oczach Bożych
  08.10.2022

  Wielcy w oczach Bożych

 • W imię Jezusa
  09.10.2022

  W imię Jezusa

 • Mistrzowskie dzieło Ducha
  26.09.2022

  Mistrzowskie dzieło Ducha

  Maryja, która będąc razem ze wspólnotą chrześcijańską, przyjęła zstąpienie Ducha Świętego, jest mistrzowskim Jego Dziełem. On Ją napełniał swoim tchnieniem w czasie całego życia, wlewając w Nią wiarę, nadzieję i miłość.

  Maryja jest wzorem doskonałości wyznawcy Chrystusowego, ponieważ poświęciła się miłości i wiernemu posłuszeństwu, aby służyć Słowu Bożemu.

  W swej dziewiczej wierze i zupełnym poświęceniu się Duchowi Świętemu Maryja jest prototypem tego, kim powinien być każdy chrześcijanin.

  Maryjo, proś za nami, aby Duch Święty zapalił nasze serca do życia i głoszenia Ewangelii Jezusa.

 • Matka Mesjasza
  27.09.2022

  Matka Mesjasza

  Duch Święty zstępuje na Maryję i ożywia Ją życiem samego Boga. Maryja przyjmuje Jego "macierzyńską misję", to znaczy - pełniejsze pojęcie swojej misji w historii zbawienia.

  Maryja, posiadając Ducha Świętego, posiada tę samą miłość Boga, który Ją uświęca jako swoje mieszkanie i wyposaża w potrzebne siły, aby wykonywać nowe obowiązki Matki Mesjasza.

  Pani ubogich i potrzebujących, wspomnij na nich i przyjdź z pomocą w ich potrzebach materialnych i duchowych.

 • Maryja i Duch Święty
  28.09.2022

  Maryja i Duch Święty

  Związek Maryi z Duchem Świętym miał zawsze charakter wzrastającej uległości i poddania się ubóstwiającej władzy Ducha Świętego.

  Działanie Ducha Świętego doprowadza Maryję do kontemplacji Boga we wszystkich rzeczach i do nowych wymiarów poznania Boga w Jedności Trójcy Świętej i w całym stworzonym świecie.

  Duch Święty działa w nas podobnie, chociaż nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co może On uczynić w sercu chrześcijanina.

  Maryjo, Matko Kościoła, otwórz nasze serce na przemieniające działanie Ducha Świętego.

 • Pani Ludu Bożego
  29.09.2022

  Pani Ludu Bożego

  Jezus jest obrazem Ojca i według tego obrazu wszyscy zostaliśmy stworzeni. Maryja jest znakiem, sakramentalnym obrazem tego, czym Ojciec pragnie, abyśmy byli w Chrystusie.

  Maryja jest "przedstawieniem Boga", znakiem tego, do czego my, chrześcijanie, możemy dojść przez łaskę Bożą. Bóg zbawia Maryję zachowując Ją od grzechu, aby była Matką Jezusa, i aby współdziałała w budowaniu Ciała Chrystusa, którym jest Kościół, to znaczy my.

  Pani Ludu Bożego, ochraniaj swoje dzieci, aby budowały Kościół w miłości i w służbie wszystkim dzieciom Bożym.

 • Matka ubogich i płaczących
  30.09.2022

  Matka ubogich i płaczących

  Matko ubogich, Matko płaczących, maluczkich i dzieci Bogu ufających. Ty byłaś najuboższą, a nie chciałaś nic dla siebie. Nam w żłóbku ofiarowałaś Króla na niebie. Prześladowana nocą uciekłaś z Betlejemskich bram, bo skarbem Twoim jest Bóg sam. W Ojca ramionach o sobie zapomniałaś, gdyż tylko służyć Jego Synowi chciałaś. I teraz idziesz prowadząc nas ku wieczności, śpiewając Panu poemat radości: "Uwielbiaj duszo chwałę Pana mego, bo wielkimi darami uczczonam od Niego".

  Pani sprawiedliwości społecznej, nie pozwól, aby w imię sprawiedliwości uciskano opuszczonych.

 • Osoba bardzo nam bliska
  01.10.2022

  Osoba bardzo nam bliska

  Kościół pragnie, abyśmy kontemplowali Maryję jako osobę bardzo nam bliską, z tej racji, że jest Ona istotą stworzoną i jako pierwsza - odkupioną przez Chrystusa.

  Ona ma być zwierciadłem, w które wpatrując się, będziemy naśladować Jej cnoty. Maryja ma być wzorem pełnej realizacji projektu życia chrześcijńskiego, ponieważ żyła całkowicie oddana Osobie i sprawie Chrystusa.

  Maryja jest Matką i Obrończynią orędującą za nami. Swoim życiem wskazuje nam drogę wierności Ojcu i miłości do Jezusa Chrystusa.

  Pani zaufania, zawsze tak bliska Boga i ludzi, wstawiaj się za nami, abyśmy doświadczyli bliskości i dobroci naszego Boga i Ojca.

 • Szczęśliwa i pełna radości
  02.10.2022

  Szczęśliwa i pełna radości

  Maryja była szczęśliwa i pełna radości w każdym momencie swojego życia, ponieważ w swej pokorze, w swojej postawie wobec wielkości Boga, doświadczyła, że "kto się uniża, będzie wywyższony". Bóg daleki jest dla pysznych, lecz pokornych darzy łaskawością.

  Maryja podoba się Bogu, ponieważ w sposób wyjątkowy jest tym, kim Bóg pragnie, aby byli wszyscy ludzie. Teraz już wiesz, że upodabniając się do Maryi, jesteś blisko bycia tym, kim Bóg pragnie, abyś był.

  Pani, Matko pokornych, daj nam serce szczere, zawsze gotowe do służby najbardziej potrzebującym!

 • Pełna ducha miłości
  03.10.2022

  Pełna ducha miłości

  Maryja jest święta. Jest taka dlatego, że Bóg napełnił Ją duchem miłości oraz dlatego, że Ona współdziałała dobrowolnie z Jego łaską.

  My także otrzymaliśmy tego samego Ducha, który nas uzdatnia do uznania świętości Maryi i nas pobudza do naśladowania Jej cnót. Jeśli Maryja była tak święta dzięki łasce Bożej i dzięki swojej ustawicznej osobistej współpracy, dlaczego my nie możemy czynić tego samego? Również i nam nie zabraknie łaski Bożej!

  Panno Święta, z całym Kościołem wołamy: Matko łaski Bożej, módl się za nami!

 • Pani nadziei
  04.10.2022

  Pani nadziei

  Chwała Maryi i chwała wszystkich Świętych jest chwałą Ciała Chrystusa. Kościół niebieski nie jest już pielgrzymujący, lecz chwalebny i Maryja jest najbardziej świętą ze wszystkich członków Ciała Chrystusa uwielbionego.

  Żywimy także nadzieję, że również my dostąpimy stanu uwielbienia, jakim oni już się cieszą. Oczekujemy z utęsknieniem, że także w nas dokona się to, co Duch Święty zdziałał już w Maryi.

  Pani nadziei, ożyw nasze pragnienie budowania na ziemi Królestwa zapowiedzianego przez Twojego Syna i przymnóż nam nadziei kontemplowania Ciebie uwielbionej w niebie u boku Boga.

 • Pomoc i nadzieja
  05.10.2022

  Pomoc i nadzieja

  Jezus wstawia się za nami i Maryja jest z Nim zjednoczona, aby nam pomagać. Jeśli Maryja na ziemi żyła tylko dla Chrystusa, tym bardziej teraz pragnie zaprowadzić nas do Niego.

  Maryja jest w niebie mając doskonałe rozeznanie w naszych potrzebach i Jej miłość ku nam skłania Ją do niesienia nam pomocy. Z tego powodu, powinno w nas powstać pragnienie udawania się do Niebieskiej Pani oraz pełne zaufanie, z jakim powinniśmy do Niej się zwracać, prosząc o Jej opiekę.

  Matko ubogich, zwracamy się do Ciebie z ufnością, ponieważ Ty znasz nasze potrzeby i ponieważ Twoja miłość matczyna nigdy się nie wyczerpie.

 • Strumień łaski
  06.10.2022

  Strumień łaski

  W miarę jak odmawiamy modlitwę: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, doznajemy uczucia odczuwania Jej macierzyńskiej obecności.

  Ona staje się strumieniem łaski, przez którą stajemy się dziećmi Bożymi i członkami Kościoła. Przeżywajmy ustawicznie Jej świętą obecność, ufając, że przez swe cudowne wstawiennictwo przyczyni się Ona do naszego osobistego przeżywania łaski Bożej - miłości Ojca Niebieskiego.

  Maryja jest bezcennym darem ofiarowanym nam przez Boga wraz ze swym Synem, Jezusem.

  Święta Maryjo, prosta Niewiasto z ludu i Matko Boża, módl się za nami i odnów w nas ufność, i pragnienie wierności Panu Bogu.

 • Matka rodziny Bożej
  07.10.2022

  Matka rodziny Bożej

  Odmawiając różaniec, wznosimy do nieba najbardziej autentyczny głos dzieci Maryi, zamierzając ukoronować Jej głowę pięćdziesięcioma różami wyrosłymi na biblijnym polu historii zbawienia. Jest rzeczą dobrą i pożyteczną ukazywać naszą pobożność i cześć do Najświętszej Panny poprzez odmawianie różańca. Niech to będzie podarunek, który codziennie wręczamy Matce Bożej.

  Jeśli jest to możliwe, odmawiajmy różaniec w rodzinie, aby nasze najdroższe istoty cieszyły się błogosławieństwem, łaskami i opieką Najświętszej Panienki, która nie może nie słyszeć tej modlitwy.

  Któż nie chciałby dla swych najbliższych błogosławieństwa nieba?

  Pani nasza, Matko rodziny Bożej, bądź ze swą miłością i czułością matczyną przy nas. Niech nikt nie czuje się w życiu samotny.

 • Droga prowadząca do Jezusa
  08.10.2022

  Droga prowadząca do Jezusa

  Nie zapominajmy, że aby dojść do Jezusa Chrystusa, nie znajdziemy ani lepszej, ani bezpieczniejszej, ani łatwiejszej, szybszej czy skuteczniejszej drogi, niż Maryja Najświętsza.

  Kto chce dojść do Jezusa, niech się skieruje do Maryi. Ona jest najbardziej zainteresowana tym, abyśmy przyszli do Jezusa i Ona nas poprowadzi za rękę do swojego Boskiego Syna, a przez Niego - do Ojca Niebieskiego.

  Jeśli Jezus powiedział, że On jest drogą prowadzącą do Ojca, możemy śmiało twierdzić, że Maryja jest drogą prowadzącą do Jezusa.

  Pani nasza, prowadź nasz marsz pielgrzymów i naucz nas odnajdywać na rozstajach naszych dróg życia, miłość do Ojca, łaskę Jezusa Chrystusa i obecność Ducha Świętego.

 • Jak źródło wody
  09.10.2022

  Jak źródło wody

  Modląc się, powiedzieliśmy Panu Bogu o wielu potrzebnych nam rzeczach i On nas wysłuchał. Dlatego dał nam Maryję jako naszą Matkę, aby Ona wprowadziła ciepło tam, gdzie jest zimno; współczucie tam, gdzie jest odrzucenie; pojednanie tam, gdzie jest oddalenie; wiarę tam, gdzie jest nieufność; miłość tam, gdzie się cierpi skutki nienawiści lub obojętności.

  Maryja może nam dać te wszystkie dobre i tak upragnione owoce. Idźmy do Maryi tak, jak idziemy do źródła wody, gdy odczuwamy pragnienie!

  Pani nasza z Nazaretu, obdarz nas umiejętnością cieszenia się z małych rzeczy spełnianych z miłością, w nadziei na lepszy świat, zawsze w wierności nowej łasce Bożej.

 • Pochodnia wiary
  25.09.2022

  Pochodnia wiary

 • Mistrzowskie dzieło Ducha
  26.09.2022

  Mistrzowskie dzieło Ducha

 • Matka Mesjasza
  27.09.2022

  Matka Mesjasza

 • Maryja i Duch Święty
  28.09.2022

  Maryja i Duch Święty

 • Pani Ludu Bożego
  29.09.2022

  Pani Ludu Bożego

 • Matka ubogich i płaczących
  30.09.2022

  Matka ubogich i płaczących

 • Osoba bardzo nam bliska
  01.10.2022

  Osoba bardzo nam bliska

 • Szczęśliwa i pełna radości
  02.10.2022

  Szczęśliwa i pełna radości

 • Pełna ducha miłości
  03.10.2022

  Pełna ducha miłości

 • Pani nadziei
  04.10.2022

  Pani nadziei

 • Pomoc i nadzieja
  05.10.2022

  Pomoc i nadzieja

 • Strumień łaski
  06.10.2022

  Strumień łaski

 • Matka rodziny Bożej
  07.10.2022

  Matka rodziny Bożej

 • Droga prowadząca do Jezusa
  08.10.2022

  Droga prowadząca do Jezusa

 • Matka Mesjasza
  27.09.2022

  Matka Mesjasza

 • Maryja i Duch Święty
  28.09.2022

  Maryja i Duch Święty

 • Pani Ludu Bożego
  29.09.2022

  Pani Ludu Bożego

 • Matka ubogich i płaczących
  30.09.2022

  Matka ubogich i płaczących

 • Osoba bardzo nam bliska
  01.10.2022

  Osoba bardzo nam bliska

 • Szczęśliwa i pełna radości
  02.10.2022

  Szczęśliwa i pełna radości

 • Pełna ducha miłości
  03.10.2022

  Pełna ducha miłości

 • Pani nadziei
  04.10.2022

  Pani nadziei

 • Pomoc i nadzieja
  05.10.2022

  Pomoc i nadzieja

 • Strumień łaski
  06.10.2022

  Strumień łaski

 • Matka rodziny Bożej
  07.10.2022

  Matka rodziny Bożej

 • Droga prowadząca do Jezusa
  08.10.2022

  Droga prowadząca do Jezusa

 • Jak źródło wody
  09.10.2022

  Jak źródło wody