Kalendarium
 • Doskonałość
  23.05.2024

  Doskonałość

  Doskonałość nie zależy na tym,
  aby wiele czynić,
  ale aby dobrze wszystko wykonać.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Czyste serce
  24.05.2024

  Czyste serce

  Przygotowaniem na śmierć jest życie nasze.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Natchnienia
  25.05.2024

  Natchnienia

  Natchnienia Ducha Przenajświętszego
  nie otrzymuje się w zamieszaniu.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Oziębłość
  26.05.2024

  Oziębłość

  Mód się i pracuj wciąż,
  abyś nie wpadł w oziębłość.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

   

 • Zaufanie
  27.05.2024

  Zaufanie

  Oddawaj się codziennie coraz bardziej
  z bezgranicznym zaufaniem
  w ręce Jezusa i Niepokalanej.

  św. Maksymilian Maria Kolbe
  Pisma, nr 856

 • Cel Niepokalanowa - MI
  28.05.2024

  Cel Niepokalanowa - MI

  Celem Niepokalanowa jest wykonanie celu MI.
  Przede wszystkim musimy podbić
  swoje własne dusze dla Niepokalanej,
  a przez Nią dla Najświętszego Serca Jezusowego.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Matka Kościoła, święto
  29.05.2024

  Matka Kościoła, święto

  «Ona zmiażdży głowę twoją»
  Rdz 3,15 (Wlg)

  Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo Maryi, co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę...

  Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!


  Łatwiej służyć Panu Bogu
  niż szatanowi.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Śmierć
  30.05.2024

  Śmierć

  Przygotowaniem na śmierć jest życie nasze.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Cała ufność
  31.05.2024

  Cała ufność

  Całą ufność połóż w Sercu Jezusa
  przez Niepokalaną.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Poprawa
  01.06.2024

  Poprawa

  Popraw się z tego, co o tobie mówią - Maryja!

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Sława
  02.06.2024

  Sława

  Nie szukaj sławy. Oddaj się Niepokalanej.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Utrapienia
  03.06.2024

  Utrapienia

  Źli oczyszczają utrapieniem dobrych.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Cierpliwość
  04.06.2024

  Cierpliwość

  Cierpliwość z dobrymi i złymi.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Opatrzność Boża
  05.06.2024

  Opatrzność Boża

  Dozwól się prowadzić. Opatrzność Boża wszystkim rządzi.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Pragnienia
  22.05.2024

  Pragnienia

 • Doskonałość
  23.05.2024

  Doskonałość

 • Czyste serce
  24.05.2024

  Czyste serce

 • Natchnienia
  25.05.2024

  Natchnienia

 • Oziębłość
  26.05.2024

  Oziębłość

 • Zaufanie
  27.05.2024

  Zaufanie

 • Cel Niepokalanowa - MI
  28.05.2024

  Cel Niepokalanowa - MI

 • Matka Kościoła, święto
  29.05.2024

  Matka Kościoła, święto

 • Śmierć
  30.05.2024

  Śmierć

 • Cała ufność
  31.05.2024

  Cała ufność

 • Poprawa
  01.06.2024

  Poprawa

 • Sława
  02.06.2024

  Sława

 • Utrapienia
  03.06.2024

  Utrapienia

 • Cierpliwość
  04.06.2024

  Cierpliwość

 • Czyste serce
  24.05.2024

  Czyste serce

 • Natchnienia
  25.05.2024

  Natchnienia

 • Oziębłość
  26.05.2024

  Oziębłość

 • Zaufanie
  27.05.2024

  Zaufanie

 • Cel Niepokalanowa - MI
  28.05.2024

  Cel Niepokalanowa - MI

 • Matka Kościoła, święto
  29.05.2024

  Matka Kościoła, święto

 • Śmierć
  30.05.2024

  Śmierć

 • Cała ufność
  31.05.2024

  Cała ufność

 • Poprawa
  01.06.2024

  Poprawa

 • Sława
  02.06.2024

  Sława

 • Utrapienia
  03.06.2024

  Utrapienia

 • Cierpliwość
  04.06.2024

  Cierpliwość

 • Opatrzność Boża
  05.06.2024

  Opatrzność Boża

 • 23.05.2024

  Brak

 • 24.05.2024

  Brak

 • 25.05.2024

  Brak

 • 26.05.2024

  Brak

 • 27.05.2024

  Brak

 • 28.05.2024

  Brak

 • Zasłuchani w Słowo
  29.05.2024

  Zasłuchani w Słowo

  «Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie»
  J 2,5

  Jak słudzy, na weselu w Kanie Galilejskiej, posłuchali Maryi, Matki Jezusa, tak my jesteśmy zaproszeni do zawierzenia Maryi i odkrywania w swoim życiu tego, czego oczekuje od nas Chrystus.

  To w Kanie Galilejskiej bardzo bezpośrednio objawia się pośrednicząca rola Maryi i Jej skuteczne wstawiennictwo.

  Podążajmy tą drogą, którą wskazuje nam sam Pan Bóg - drogą Maryjną.

 • 30.05.2024

  Brak

 • 31.05.2024

  Brak

 • Transfuzja
  01.06.2024

  Transfuzja

  Nikt nie może nas uświęcić bardziej niż osoba Chrystusa. Komunia Święta jest Bożą "terapią", "prewencją" i "rehabilitacją". Chrystus przetacza nam w niej swoją Krew.

 • Pośród nas, bez nas
  02.06.2024

  Pośród nas, bez nas

  Jezus pozostał "pośród" nas, lecz jest "bez" nas. A tak niewiele kosztuje postanowienie codziennego nawiedzenia Pana w Najświętszym Sakramencie...!

 • Przyjmuj Chrystusa
  03.06.2024

  Przyjmuj Chrystusa

  Nie zapominaj, że sens Komunii świętej nie polega na uświęceniu tylko tego momentu, w którym przebywasz w kościele.

  Istotne nie jest miejsce, gdzie spożywasz posiłek, tylko to, gdzie żyjesz. W konsekwencji - będziesz dobrym chrześcijaninem, jeśli nie zadowolisz się "spożywaniem" Chrystusa, lecz będziesz Nim żyć. Przyjmuj Go, aby Nim żyć!

 • Pamiątka Krzyża
  04.06.2024

  Pamiątka Krzyża

  Eucharystia jest "Pamiątką" Krzyża, jest skuteczną pamiątką ciągłego "wspominania" jego tajemnicy. Jest to zawsze żywa obecność Krzyża za pośrednictwem Ciała i Krwi Jezusa, obecnych na naszych ołtarzach.

 • 05.06.2024

  Brak

 • 22.05.2024

  Brak

 • 23.05.2024

  Brak

 • 24.05.2024

  Brak

 • 25.05.2024

  Brak

 • 26.05.2024

  Brak

 • 27.05.2024

  Brak

 • 28.05.2024

  Brak

 • Zasłuchani w Słowo
  29.05.2024

  Zasłuchani w Słowo

 • 30.05.2024

  Brak

 • 31.05.2024

  Brak

 • Transfuzja
  01.06.2024

  Transfuzja

 • Pośród nas, bez nas
  02.06.2024

  Pośród nas, bez nas

 • Przyjmuj Chrystusa
  03.06.2024

  Przyjmuj Chrystusa

 • Pamiątka Krzyża
  04.06.2024

  Pamiątka Krzyża

 • 24.05.2024

  Brak

 • 25.05.2024

  Brak

 • 26.05.2024

  Brak

 • 27.05.2024

  Brak

 • 28.05.2024

  Brak

 • Zasłuchani w Słowo
  29.05.2024

  Zasłuchani w Słowo

 • 30.05.2024

  Brak

 • 31.05.2024

  Brak

 • Transfuzja
  01.06.2024

  Transfuzja

 • Pośród nas, bez nas
  02.06.2024

  Pośród nas, bez nas

 • Przyjmuj Chrystusa
  03.06.2024

  Przyjmuj Chrystusa

 • Pamiątka Krzyża
  04.06.2024

  Pamiątka Krzyża

 • 05.06.2024

  Brak

 • Misja Matki
  23.05.2024

  Misja Matki

  Każdy z nas posiada własną osobowość i własną misję do spełnienia na ziemi, w której nikt nie może nas wyręczyć ani zastąpić. Maryja Panna też miała taką misję. Całe Jej życie znajduje uzasadnienie w powierzonej Jej przez Boga misji macierzyńskiej.

  Sens naszego życia także znajduje swoje uzasadnienie w tym, do czego Bóg nas stworzył i do czego wyposażył nas odpowiednimi darami, postawił nas w miejscu i czasie, otoczył nas osobami i zdarzeniami, które miały wpływ na nasze życie.

  Św. Paweł mówi, że "we wszystkich sprawach działa Bóg dla dobra tych, którzy Go miłują" (Rz 8,28).

  Czyńmy wszystko dla chwały umiłowanego Boga!

  Matko, która odpowiadając na powierzoną Ci misję, dałaś nam swojego Syna, ożywiaj nas i bądź z nami, abyśmy byli wierni misji powierzonej nam przez Boga.

 • Wspomożenie wiernych
  24.05.2024

  Wspomożenie wiernych

  Wzywając Maryję słowami: "Wspomożenie Wiernych" nie czynimy nic innego, niż to, że wyrażamy słowami, co w rzeczywistości Niebieska Matka dla nas dokonuje.

  Maryja jest wielką Wspomożycielką Ludu chrześcijańskiego, który od Niej otrzymuje ochronę przeciwko wszystkim zagrożeniom, pociechę w doświadczeniach, moc w nieszczęściach.

  Jeśli dziecko w sytuacjach trudnych ucieka się do matki, o ileż bardziej powinien czynić to chrześcijanin, wzywając pomocy Niebieskiej Matki w chwili cierpienia. Ona przecież niczemu tak bardzo się nie poświęca, jak niesieniu pomocy swoim dzieciom, zwracającym się do Niej śmiało i z głęboką miłością.

  "Matko, ja jestem bardziej szczęśliwa niż Ty, ponieważ Ty nie masz matki, która Cię kocha tak, jak Ty mnie kochasz" (św. Teresa od Dzieciątka Jezus).

 • Matka przebaczająca
  25.05.2024

  Matka przebaczająca

  Matka nigdy nie osądza swego dziecka, nigdy go potępia. Serce matki nakazuje jej znaleźć wytłumaczenie i usprawiedliwienie, aby go nie osądzać i nie potępiać.

  Jeśli tak postępuje matka ziemska, możemy sobie wyobrazić to, co czyni nasza Matka Niebieska. Bóg nie powierzył Jej wymierzania sprawiedliwości, lecz miłosierdzie, nie karę, ale przebaczenie. Dlatego, gdy nasze sumienie obciążone jest ciężarem grzechu, powinniśmy się udać do Niej, prosząc o przebaczenie. Zawsze znajdziemy Jej Serce bijące dla nas, przebaczające i kochające.

  Matko wszystkich ludzi, a w szczególności młodzieży, ochraniaj ją, ponieważ ona jest nadzieją świata i Kościoła.

 • Czyny miłości
  26.05.2024

  Czyny miłości

  Prawdziwym czcicielom Maryi, wielu z nas, brakuje miłości, ale nie tej wyrażonej w słowach, lecz w czynach i życiu.

  Jeśli kocha się naprawdę i bez udawania, ta miłość ma wpływ na całe życie. Miłość jest wynikiem tego, co się myśli i co się mówi, lub inaczej - jeśli wolisz - to, co się myśli i to, co się mówi, jest logiczną konsekwencją miłości.

  Jeśli się kocha Maryję, mówi się, że się Ją kocha, czuje się naprawdę Jej cześć i Jej miłość, wtedy ta miłość jest autentyczna, szczera, prawdziwa, głęboka, życiowa.

  Święta Maryjo, Matko wszystkich momentów mojego życia, naucz mnie uświęcać je, wypełniając pragnienie Ojca Niebieskiego.

 • Religia miłości
  27.05.2024

  Religia miłości

  Chrześcijaństwo jest religią miłości. Prawdziwa miłość odrzuca wszystko to, co nie jest miłością: nienawiść, wojnę, przemoc, namiętność, egoizm i dopuszcza to wszystko, co zakłada miłość, zawsze i wtedy, jeśli ta miłość nie jest przedmiotem handlu, nie staje się karykaturą miłości.

  Być może dlatego, że jedyną nauką, jaką pozostawił nam nasz Boski Mistrz, była nauka miłości, św. Łukasz potwierdza, że Maryja przeżywała i przechowywała wszystkie słowa i czyny Jezusa w swym Sercu, chcąc przez to powiedzieć, że przeżywała i żyła nimi z miłością.

  Według tego, ile miłości włożymy w nasze życie, będziemy lub nie będziemy chrześcijanami.

  Święta Maryjo, Matko ludzi wszystkich ras i kultur, nie pozwól, abyśmy rozdzielali to, co Bóg złączył.

 • Maryja słuchała głosu Boga
  28.05.2024

  Maryja słuchała głosu Boga

  Maryja modliła się i słuchała głosu Boga.

  Częstokroć w Psałterzu i księdze Pieśni nad Pieśniami czytamy zaproszenie Jahwe: "Słuchaj, córko, mojego głosu, otwórz swoje serce".

  Maryja cała zamieniała się w słuch, słuchała całym Sercem, słuchała w milczeniu. Ona cała była Sercem, ponieważ cała była miłością do swego Boga i wszystkich ludzi, swych braci.

  Jakże ważną jest rzeczą umieć słuchać Boga! Umieć słuchać, znaczy umieć się modlić.

  Matko wszystkich ludzi i narodów, niech nie stawiamy barier na drogach otwartych przez Boga!

 • Daj nam Jezusa
  29.05.2024

  Daj nam Jezusa

  Niezrównana jest Twoja chwała, bowiem z Ciebie się narodził Bóg w Hostii utajony, Więzień miłości. Daj nam, Maryjo, siłę, miłość i światło, daj nam Chleb życia, daj nam Jezusa.

  Twoje macierzyńskie ręce przygotowały ucztę; Królowo wierna dla swych dzieci, ucztę dla świata. Matko Niebieska, owoc Twojego żywota zamieniony jest w Chleb życia.

  Przygotuj, Maryjo, nasze serca, niech będą zawsze mieszkaniem dla Jezusa.

  Matko wszystkich czasów, niech w świecie dzisiaj i zawsze króluje Jezus!

 • Cudowniejsza niż słońce
  30.05.2024

  Cudowniejsza niż słońce

  Dziękujemy Ci, Maryjo, Dziewico cudowniejsza niż słońce, bowiem dałaś nam Jezusa, bowiem dałaś nam Boga.

  Niech wszyscy Aniołowie wysławiają Maryję i duchy niebieskie niech wysławiają Pana. Niech słońce i księżyc błogosławią Maryję i gwiazdy niebieskie niech sławią Pana. Niech czysty błękit nieba błogosławi Maryję, niech biały śnieg sławi Pana. Niech dzieci błogosławią Maryję, niech wszyscy ludzie wysławiają Pana.

  Matko, niech ludzie każdego wieku błogosławią Ciebie i uwielbiają Pana!

 • Matko szlachetnych uczuć
  31.05.2024

  Matko szlachetnych uczuć

  Cała piękna jesteś, o Maryjo, dlatego błogosławił Cię Bóg. W Twoje ręce włożył aromat niebieski i ozdobił Cię złotem panieństwa. Król umiłował Twoje niepokalane piękno i dlatego Pan jest z Tobą. Wysłuchaj, o Matko Boga, naszych próśb i zanieś je przed Boży Tron.

  Matko szlachetnych uczuć, oczyść nasze serce!

 • Młoda dziewczyna z Nazaretu
  01.06.2024

  Młoda dziewczyna z Nazaretu

  Młoda dziewczyna z Nazaretu, narzeczona Józefa cieśli, pozdrowiona przez Archanioła, Pokorna Służebnica Pana. Ciebie upodobał sobie, w Tobie, pełna łaski, Pan jest obecny. Ty, najpiękniejsza spośród niewiast; Owoc Twojego żywota błogosławiony i Ty, najbardziej wychwalana przez wszystkie pokolenia.

  Na Ciebie zstąpił Duch Święty, w Tobie Słowo stało się Ciałem, i dzięki Tobie mieszka pośród nas.

  Maryjo, niech zawsze, gdy wypowiem Twoje Imię, moje serce poczuje wdzięczność za bliskość miłości Bożej.

 • Wybrana Matka Chrystusa
  02.06.2024

  Wybrana Matka Chrystusa

  Wybrana Matko Chrystusa, Dziewico i Córko Syjonu, chwało i sławo świętego Ludu Bożego.

  Matko Bolesna u stóp krzyża stojąca, Apostołów Matko chwalebna, Królowo i wesele wszystkich pokoleń.

  Chwalebna Niewiasto w słońce obleczona, z księżycem pod stopami, w koronie z gwiazd dwunastu.

  Święta Maryjo, bramo do nieba zawsze otwarta, spraw, niech żyjemy w taki sposób, abyśmy mogli kiedyś osiągnąć szczęście chwały niebieskiej.

 • Na przestrzeni wieków
  03.06.2024

  Na przestrzeni wieków

  Na przestrzeni dwudziestu wieków swojej historii Kościół rozważał na wzór Maryi i z Jej pomocą, Słowo Boże- tajemnicę Chrystusa. Integralną częścią tej tajemnicy jest Maryja i sam Kościół.

  Testament Jezusa Chrystusa w słowach: "Oto Twoja Matka"- Kościół wypełnił, uważając osobę Maryi za integralną część Tajemnicy Chrystusa oraz jako uosobienie i szczytowy punkt samego Kościoła.

  Tak mówi Sobór: "Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiągnął doskonałość...; dlatego chrześcijanie wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót" (KK 65).

  Święta Maryjo, Królowo Aniołów, niech Twoi synowie będą aniołami na ziemi.

 • Dziewica Maryja
  04.06.2024

  Dziewica Maryja

  Dziewica Maryja, "nasza Pani słowa tak", przez swoją pozytywną odpowiedź i poświęcenie, anulowała i wymazała odpowiedź negatywną, która stanowiła przeszkodę w relacjach pomiędzy Bogiem i ludzkością.

  Każdy popełniany grzech jest powtórzeniem negatywnej odpowiedzi w stosunku do Boga. Kiedy żałujesz swego czynu i powracasz do Boga, powtarzasz swoje "tak", na wzór Maryi.

  Święta Maryjo, słodyczy nasza, niech zawsze jawi się na naszych ustach i w naszym sercu odpowiedź Bogu: "tak".

 • Trwali na modlitwie
  05.06.2024

  Trwali na modlitwie

  Św. Łukasz, pisząc o chrześcijanach tworzących pierwsze wspólnoty kościelne, podaje, "że trwali jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa" (Dz 1,14).

  Dzisiaj, tak samo jak dawniej, istnieje tylko jeden sposób promowania autentycznych wspólnot chrześcijańskich, tworząc z nich przede wszystkim wspólnoty modlitwy. I ta modlitwa niech będzie prowadzona, ożywiana i uduchowiona przez Maryję, Matkę Jezusa.

  Słowo Boże i modlitwa są pokarmem dla wspólnoty wierzących.

  Święta Maryjo, obrończyni nasza, pomóż nam trwać na modlitwie i w komunii z braćmi!

 • Duch miłości
  22.05.2024

  Duch miłości

 • Misja Matki
  23.05.2024

  Misja Matki

 • Wspomożenie wiernych
  24.05.2024

  Wspomożenie wiernych

 • Matka przebaczająca
  25.05.2024

  Matka przebaczająca

 • Czyny miłości
  26.05.2024

  Czyny miłości

 • Religia miłości
  27.05.2024

  Religia miłości

 • Maryja słuchała głosu Boga
  28.05.2024

  Maryja słuchała głosu Boga

 • Daj nam Jezusa
  29.05.2024

  Daj nam Jezusa

 • Cudowniejsza niż słońce
  30.05.2024

  Cudowniejsza niż słońce

 • Matko szlachetnych uczuć
  31.05.2024

  Matko szlachetnych uczuć

 • Młoda dziewczyna z Nazaretu
  01.06.2024

  Młoda dziewczyna z Nazaretu

 • Wybrana Matka Chrystusa
  02.06.2024

  Wybrana Matka Chrystusa

 • Na przestrzeni wieków
  03.06.2024

  Na przestrzeni wieków

 • Dziewica Maryja
  04.06.2024

  Dziewica Maryja

 • Wspomożenie wiernych
  24.05.2024

  Wspomożenie wiernych

 • Matka przebaczająca
  25.05.2024

  Matka przebaczająca

 • Czyny miłości
  26.05.2024

  Czyny miłości

 • Religia miłości
  27.05.2024

  Religia miłości

 • Maryja słuchała głosu Boga
  28.05.2024

  Maryja słuchała głosu Boga

 • Daj nam Jezusa
  29.05.2024

  Daj nam Jezusa

 • Cudowniejsza niż słońce
  30.05.2024

  Cudowniejsza niż słońce

 • Matko szlachetnych uczuć
  31.05.2024

  Matko szlachetnych uczuć

 • Młoda dziewczyna z Nazaretu
  01.06.2024

  Młoda dziewczyna z Nazaretu

 • Wybrana Matka Chrystusa
  02.06.2024

  Wybrana Matka Chrystusa

 • Na przestrzeni wieków
  03.06.2024

  Na przestrzeni wieków

 • Dziewica Maryja
  04.06.2024

  Dziewica Maryja

 • Trwali na modlitwie
  05.06.2024

  Trwali na modlitwie