Kalendarium
 • Hasło Milicji Niepokalanej
  01.12.2023

  Hasło Milicji Niepokalanej

  Hasłem Milicji Niepokalanej jest:
  "Przez Maryję do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  wszystkich i każdego z osobna zaprowadzić!"

  Czyli inaczej:
  "Niepokalana musi się stać Królową
  wszystkich dusz i każdej z osobna!"

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Do ideału MI
  02.12.2023

  Do ideału MI

  Każdy, choćby najmniejszy czyn,
  nawet zwykłe zamiatanie,
  ma być dla Niepokalanej,
  i musi zmierzać do naszego celu
  – do ideału MI.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Domek nazaretański
  03.12.2023

  Domek nazaretański

  Niepokalanów to domek nazaretański. Ojcem - Bóg Ojciec, Matką i Panią domu to Niepokalana, pierworodnym Synem a naszym Bratem to Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza.

  Wszyscy zaś młodsi bracia starają się naśladować starszego w miłości i czci ku Bogu i Niepokalanej - wspólnym naszym Rodzicom, a od Niepokalanej uczą się kochać Boskiego Starszego Brata, Pierwowzór, Ideał świętości, który raczył z nieba zstąpić, wcielić się w Niej i zamieszkać z nami w Tabernakulum.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Jak Ona Go miłowała
  04.12.2023

  Jak Ona Go miłowała

  Musimy dążyć do tego,
  byśmy Pana Jezusa miłowali, jak Ona Go miłowała.
  By nasza miłość doszła do tego szczytu,
  by była miłością samej Niepokalanej.
  To jest szczyt miłości i do tego szczytu dążyć musimy.
  Musimy zdobyć cały świat dla tej miłości,
  skierować go do zdobycia tego szczytu.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Przeszkody
  05.12.2023

  Przeszkody

  Im większa nasza niezdolność i potężniejsze przeszkody,
  tym więcej się okazuje,
  że to Ona - Niepokalana - sama czyni wszystko.

  W tym uznaniu leży źródło niebywałej potęgi rozwoju.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Siedem wieków
  06.12.2023

  Siedem wieków

  Przez siedem wieków walczyliśmy o uznanie prawdy Niepokalanego Poczęcia i walka ta została uwieńczona ogłoszeniem dogmatu i objawieniem Niepokalanej w Lourdes.

  Teraz kolej na drugą część historii: posianie tej prawdy w duszach, dopilnowanie rozrostu i przyniesienie owocu świętości. I to we wszystkich duszach, które są i będą aż do skończenia świata.

  Pierwsza część, te siedem wieków były tylko przygotowaniem, zdobyciem planu, hasła; teraz dopiero przychodzi wykonanie, wcielenie tej prawdy, objawienie Niepokalanej duszom, wprowadzenie Jej do dusz ze wszystkimi skutkami błogosławionymi.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Dla Kościoła z odwagą
  07.12.2023

  Dla Kościoła z odwagą

  Św. Ambroży:

  1) czynił jak najwięcej mógł na chwałę Kościoła;

  2) nie obawiał się nikogo.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Kiedy to nastąpi...
  08.12.2023

  Kiedy to nastąpi...

  Kiedyż to Ona zawładnie światem?... Kiedy w każdym kraju powstanie Jej Niepokalanów i Jej „Rycerz” w każdym języku do każdego zawita domu, pałacu, lepianki?... Kiedyż Jej medalik spocznie na każdej piersi i dla Niej będzie biło każde serce na kuli ziemskiej?... Uważam, że nie ma lepszego środka do przyśpieszenia tej błogosławionej chwili, jak gdy każdy z nas coraz bardziej będzie się starał pogłębić w sobie oddanie się Niepokalanej. Im bowiem doskonalej będziemy Jej, tym swobodniej będzie mogła Ona sama nami kierować; a ponad to nie ma skuteczniejszej akcji.

 • Szczęście całej ludzkości
  09.12.2023

  Szczęście całej ludzkości

  Rycerz Niepokalanej nie zacieśnia swego serca do siebie tylko, ani do rodziny, krewnych, bliskich, przyjaciół, współrodaków, ale obejmuje nim świat cały, wszystkich i każdego z osobna, bo oni wszyscy bez wyjątku odkupieni Krwią Pana Jezusa, wszyscy nasi bracia.

  Dla wszystkich pragnie szczęścia prawdziwego, oświecenia światłem wiary, oczyszczenia z grzechów, rozpalenia serca miłością ku Bogu, i to miłością bez stawiania żadnych granic.

  Szczęście całej ludzkości w Bogu przez Niepokalaną - oto jego marzenie.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Matki Bożej Loretańskiej
  10.12.2023

  Matki Bożej Loretańskiej

  O Maryjo, zwracamy się do Ciebie, w Twoim świętym Domu w Loreto... Oby Twój Nazaretański Dom, mógł stać się dla naszych domów wzorem żywej wiary i niezachwianej nadziei, aby w domowych kościołach wzrastał święty Kościół i wszędzie rozprzestrzeniała się miłość Chrystus.

  św. Jan Paweł II

  Ty dziecko Niepokalanej, więc:
  Miłuj Ją ofiarnie jak Matkę;
  Ona cię miłuje aż do ofiary z Syna Bożego.
  Przy Zwiastowaniu przyjęła cię dobrowolnie za dziecko.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Ona w tobie
  11.12.2023

  Ona w tobie

  Ona cię upodobni do siebie,
  coraz bardziej niepokalanym czynić będzie,
  mlekiem swej łaski karmić.
  Pozwól się tylko Jej prowadzić,
  coraz swobodniej Jej urabiać.
  Czuwaj nad czystością sumienia,
  w Jej miłości je oczyszczaj.
  Nie zniechęcaj się
  nawet po grzechu ciężkim i wielekroć popełnianym.
  Akt miłości doskonałej oczyści cię.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • 12.12.2023

  Brak

 • W praktyce
  13.12.2023

  W praktyce

  W każdej chwili jestem gotów udać się gdziekolwiek na misje,
  jeżeli tylko Niepokalana przez święte posłuszeństwo zechce.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Jej rycerze
  14.12.2023

  Jej rycerze

  Myśmy nie tylko "I" - Immaculatae (Niepokalanej) - Jej własnością,
  ale również "M" - milites - Jej rycerze...

  Więc do boju, bracia!...

  My wszystkie dusze do stóp Niepokalanej doprowadzić mamy...

  Jesteśmy Jej rycerzami, gotowymi na każdą wyprawę,
  gdziekolwiek i w każdej chwili...

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Świętego Andrzeja Apostoła, święto
  30.11.2023

  Świętego Andrzeja Apostoła, święto

 • Hasło Milicji Niepokalanej
  01.12.2023

  Hasło Milicji Niepokalanej

 • Do ideału MI
  02.12.2023

  Do ideału MI

 • Domek nazaretański
  03.12.2023

  Domek nazaretański

 • Jak Ona Go miłowała
  04.12.2023

  Jak Ona Go miłowała

 • Przeszkody
  05.12.2023

  Przeszkody

 • Siedem wieków
  06.12.2023

  Siedem wieków

 • Dla Kościoła z odwagą
  07.12.2023

  Dla Kościoła z odwagą

 • Kiedy to nastąpi...
  08.12.2023

  Kiedy to nastąpi...

 • Szczęście całej ludzkości
  09.12.2023

  Szczęście całej ludzkości

 • Matki Bożej Loretańskiej
  10.12.2023

  Matki Bożej Loretańskiej

 • Ona w tobie
  11.12.2023

  Ona w tobie

 • 12.12.2023

  Brak

 • W praktyce
  13.12.2023

  W praktyce

 • Do ideału MI
  02.12.2023

  Do ideału MI

 • Domek nazaretański
  03.12.2023

  Domek nazaretański

 • Jak Ona Go miłowała
  04.12.2023

  Jak Ona Go miłowała

 • Przeszkody
  05.12.2023

  Przeszkody

 • Siedem wieków
  06.12.2023

  Siedem wieków

 • Dla Kościoła z odwagą
  07.12.2023

  Dla Kościoła z odwagą

 • Kiedy to nastąpi...
  08.12.2023

  Kiedy to nastąpi...

 • Szczęście całej ludzkości
  09.12.2023

  Szczęście całej ludzkości

 • Matki Bożej Loretańskiej
  10.12.2023

  Matki Bożej Loretańskiej

 • Ona w tobie
  11.12.2023

  Ona w tobie

 • 12.12.2023

  Brak

 • W praktyce
  13.12.2023

  W praktyce

 • Jej rycerze
  14.12.2023

  Jej rycerze

 • Świadek Chrystusa
  01.12.2023

  Świadek Chrystusa

   Św. Jan Chrzciciel przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie i wypełnił tę misję. Wspaniały wzór dla chrześcijanina, który także jest powołany do tego, aby być świadkiem prawdy, być świadkiem Jezusa. To jest twoja misja: być żywym słowem Jezusa! Chrześcijanin, tak jak sam Jezus Chrystus, powinien móc stwierdzić: "Moje czyny świadczą o mnie".

  Czy twoje uczynki zawsze są świadectwem? Czy są przekonującymi dowodami autentyczności twojej wiary? Nie zapominaj, że ty, podobnie jak św. Jan, jesteś powołany, "aby dawać świadectwo prawdzie", a Prawdą jest Jezus.

 • Światło życia
  02.12.2023

  Światło życia

   Jezus Chrystus, ponieważ jest On Prawdą, jest Światłem. On sam to potwierdza: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (J 8,12).

  To prawda, że często się nam powtarza, że także my powinniśmy być światłem: "Wy jesteście światłem świata" (Mt 5,14). "Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu" (Ef 5,8). Nie jesteśmy jednak światłością sami z siebie, ale jako posiadający Jezusa - Światło, Jego naukę, Jego ducha. To wszystko powinno w nas być tym, czym w lampie jest oliwa, która podtrzymuje jej płomień, która - według Ewangelii - "płonie i świeci".

  Nie tylko św. Jan Chrzciciel został powołany, aby być lampą, lecz każdy chrześcijanin, który wokół siebie i blaskiem swych uczynków, powinien rozpraszać ciemności błędu i grzechu. Kiedy uczynki nie są dobre, kiedy postępowanie nie ukazuje się jako poprawne i jest dalekie od dawania światła, wtedy powiększają się ciemności.

 • Moc i obrona
  03.12.2023

  Moc i obrona

   Ręka Pana jako symbol mocy i obrony była z Janem, to znaczy - chroniła go w każdym momencie i dlatego Jan nie czynił niczego, co nie byłoby wykonywaniem planu Bożego, ponieważ jego przeznaczenie zostało określone jasno przez Boga. Już jako dziecko był "naznaczony". Jego przeznaczenie zostało określone jako "Głos wołającego" (Łk 3,4).

  Jeśli zatrzymasz się na chwilę, aby pomyśleć poważnie, dojdziesz do wniosku, że Bóg jest także z tobą, że ci błogosławi i ochrania cię, że prowadzi cię z ojcowską troską, abyś się nie potknął i nie upadł. Ręka Boża jest z tobą każdego dnia, w momentach przełomowych, a także w czasie zwyczajnym i normalnym. Bóg, ochraniając cię, rozciąga nad tobą swą władzę. Dlatego ty i my - wszyscy, mamy tyle powodów, aby wysławiać Pana i uwielbiać Go.

 • Namaszczony przez Ojca
  04.12.2023

  Namaszczony przez Ojca

   Ludziom pytającym o Jezusa powinieneś odpowiadać słowami jasnymi i prostymi oraz świadectwem swego życia, które podeprze twoje słowa.

  Więcej nawet: powinieneś żyć i działać w taki sposób, aby takie pytanie stało się zbyteczne, ponieważ zanim cię zapytają, już dasz odpowiedź i to dasz ją głośno, wołając poprzez przekonującą moc twojego życia.

  Jezus jest Chrystusem, jest Namaszczonym przez Ojca, aby przynieść światu zbawienie. Stąd też daremne będzie spodziewać się zbawienia od kogoś, kto nie jest Jezusem Chrystusem. "Nie ma bowiem poza Nim zbawienia, gdyż na świecie nie ma innego imienia danego ludziom, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12).

 • Wydany w ręce ludzi
  05.12.2023

  Wydany w ręce ludzi

  Uczniowie Jezusa nie mogli pojąć, co mogły oznaczać słowa wypowiedziane przez Niego: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi". Być "wydanym w ręce ludzi", było synonimem wydania na śmierć i to właśnie nie mieściło się w ich głowach, ponieważ Mesjasz powinien objawić się pełen chwały i zwycięski nad narodami.

  Słowo Boże, sprawy Boże są trudne dla rozumu, ale nas nie prosi się o to, abyśmy je rozumieli, lecz raczej wymaga się od nas tego, abyśmy je przyjęli i nimi żyli w wymiarze Ewangelii. Należy je przyjmować w duchu wiary. Wierząc, nie musimy wszystkiego rozumieć, bowiem wiara jest przyjmowaniem prawdy i zaangażowaniem się po jej stronie z pewnością woli opartą na miłości.

 • Braterska miłość
  06.12.2023

  Braterska miłość

   Jezus znał doskonale głębię serca swoich uczniów, wiedział, co myśleli i co czuli. Dla Niego było oczywiste to, co oni planowali i zamierzali w swoim wnętrzu.

  Pojęcie, nad wyraz ziemskie, jakie Apostołowie mieli o Mesjaszu, powodowało pragnienia zajmowania pierwszych, najbardziej korzystnych i zaszczytnych miejsc w Jego Królestwie.

  Miarą jednak wielkości w chrześcijaństwie jest praktykowanie braterskiej miłości. Jezus przedstawia pokorę nie tyle jako wyraz pogardy dla siebie samego, lecz jako miłość w służbie swym braciom.

 • Pójdź za Mną!
  07.12.2023

  Pójdź za Mną!

   Słyszałeś słowa Jezusa, kiedy cię powołał. Nie słyszałeś ich fizycznie, ale w swojej duszy słyszałeś owe "pójdź za Mną", jakie usłyszeli także Apostołowie. To samo "pójdź za Mną", które poruszyło Piotra, Jakuba i Jana, aby pozostawili swoje sieci i swego ojca i przystąpili do Jezusa. To samo "pójdź za Mną", przez które Jezus spośród swoich naśladowców wybrał Apostołów dla swego Królestwa.

  Pozostaw wszystko i pozostaw wszystkich dla Boga, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie, aby iść za swoim powołaniem. Miłość nie dopuszcza wahań i opóźnień. Pójście za Chrystusem to sprawa miłości, a miłość pomija wszystkie bariery i pokonuje wszelkie przeszkody.

 • Matka wierzących w Chrystusa
  08.12.2023

  Matka wierzących w Chrystusa

  W całym Kościele powszechnym obchodzi się dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Miliony katolików przyjęły dziś Komunię świętą.

  Maryja jest Matką wierzących w Chrystusa. Matka oznacza pełnię czułości. Kiedy ojciec karze, matka "się usuwa"; kiedy ojca zabraknie, matka staje na czele domu. Kiedy brat rani, matka leczy. Kiedy dziecko płacze, matka je całuje. Gdy syn odchodzi z dobrej drogi, matka płacze. Fałdy matczynej sukni zawsze są gotowe przytulić głowę nawróconego syna.

 • Na spotkanie Jezusa
  09.12.2023

  Na spotkanie Jezusa

   Wyjdź na spotkanie Jezusowi, a On wyjdzie na twoje spotkanie. On zawsze jest pierwszym, który wychodzi i inicjatywa należy zawsze do Niego.

  On nas szuka, On nas powołuje, On oczekuje od nas odpowiedzi, ofiarując nam swoją miłość.

  Przyjmij więc miłość ofiarowaną ci przez Boga, odpowiedz na Jego wezwanie, ponieważ Bóg chce działać w tobie, lecz także chce działać z tobą.

 • Noc pokoju
  10.12.2023

  Noc pokoju

   Noc Bożego Narodzenia wszyscy nazywamy Nocą Świętą. Dlaczego? Jakie znaczenie posiada ta Noc, że nazywamy ją Nocą Świętą?

  Jak śpiewamy w znanej kolędzie, ta Noc była Nocą pokoju, Nocą miłości. Tak śpiewamy i dzisiaj, aby wzbudzić w naszych sercach nastrój pokoju i życzliwości.

  Jeśli jest Nocą pokoju, jest Nocą Świętą, jest Nocą miłości. Musimy przez chwilę się zastanowić: Czy ta Noc w tym roku była Nocą pokoju? Czy była Nocą Świętą?

 • Święta Noc
  11.12.2023

  Święta Noc

   Dlaczego Noc Bożego Narodzenia jest Nocą Świętą?

  Tej bowiem nocy narodził się Posłaniec Dobrej Nowiny. Bóg okazał swoją dobrą wolę wszystkim ludziom. Zajaśniało Światło na świecie, abyśmy nie chodzili w ciemnościach grzechu. Narodził się Jezus Chrystus, aby dać nam prawdziwą radość życia, ukazać w naszym życiu głęboki sens i nowe kierunki. Narodził się Ten, który jako jedyny mocen jest okazać prawdziwość i skuteczność swoich słów: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście smutni i znękani, a ja przyniosę ulgę dla dusz waszych".

 • Baranek Boży
  12.12.2023

  Baranek Boży

   Narodził się prawdziwy Baranek Boży, który wyzwala świat z grzechu. Tego grzechu zbiorowego, jakiego uczestnikami jesteśmy wszyscy, my, ludzie wszystkich czasów. Narodził się Ten, który da nam Nowe Przykazanie: "Miłujcie się wzajemnie!".

  Narodził się Ten, który mógł prawdziwie powiedzieć o sobie: "Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, kto wierzy we Mnie, chociaż umrze, żyć będzie wiecznie!".

  Są to wystarczające powody, abyśmy tę Noc nazywali prawdziwie Świętą Nocą.

 • Oddanie się Boga ludziom
  13.12.2023

  Oddanie się Boga ludziom

   Już od pewnego czasu wszyscy myślimy o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Myślimy o nich i czekamy na nie, tak jak dziecko oczekuje święta lub dnia wycieczki; czekamy z nadzieją narzeczonych, którzy marzą o tym momencie, aby stanąć przed ołtarzem i uświęcić swoją miłość.

  Święta Bożego Narodzenia dla wszystkich ludzi wierzących są właśnie tym: są świętem, są "wycieczką", są oddaniem się Boga ludziom.

 • Oczekiwane Dziecko
  14.12.2023

  Oczekiwane Dziecko

   Święta Bożego Narodzenia napełniają radością wszystkich: i dzieci i dorosłych. Wszyscy oczekujemy tego Dzieciątka, które będąc Dzieciątkiem, przyciąga dorosłych i będąc Dorosłym jest otoczony przez rzesze dzieci.

  Zawsze odczuwamy Go jako "naszego", bardzo "naszego" i nam bliskiego. Wydaje się, że wszyscy bez wyjątku, w dzień Bożego Narodzenia czujemy się lepsi, ponieważ czujemy się bardziej dziećmi. A czując się bardziej dziećmi, pamiętamy słowa, jakie powiedział Narodzony w Betlejem: Królestwo Niebieskie należy do tych, którzy stają się jak dzieci - pokorne, szczere, niewinne.

 • Miłość bliźniego
  30.11.2023

  Miłość bliźniego

 • Świadek Chrystusa
  01.12.2023

  Świadek Chrystusa

 • Światło życia
  02.12.2023

  Światło życia

 • Moc i obrona
  03.12.2023

  Moc i obrona

 • Namaszczony przez Ojca
  04.12.2023

  Namaszczony przez Ojca

 • Wydany w ręce ludzi
  05.12.2023

  Wydany w ręce ludzi

 • Braterska miłość
  06.12.2023

  Braterska miłość

 • Pójdź za Mną!
  07.12.2023

  Pójdź za Mną!

 • Matka wierzących w Chrystusa
  08.12.2023

  Matka wierzących w Chrystusa

 • Na spotkanie Jezusa
  09.12.2023

  Na spotkanie Jezusa

 • Noc pokoju
  10.12.2023

  Noc pokoju

 • Święta Noc
  11.12.2023

  Święta Noc

 • Baranek Boży
  12.12.2023

  Baranek Boży

 • Oddanie się Boga ludziom
  13.12.2023

  Oddanie się Boga ludziom

 • Światło życia
  02.12.2023

  Światło życia

 • Moc i obrona
  03.12.2023

  Moc i obrona

 • Namaszczony przez Ojca
  04.12.2023

  Namaszczony przez Ojca

 • Wydany w ręce ludzi
  05.12.2023

  Wydany w ręce ludzi

 • Braterska miłość
  06.12.2023

  Braterska miłość

 • Pójdź za Mną!
  07.12.2023

  Pójdź za Mną!

 • Matka wierzących w Chrystusa
  08.12.2023

  Matka wierzących w Chrystusa

 • Na spotkanie Jezusa
  09.12.2023

  Na spotkanie Jezusa

 • Noc pokoju
  10.12.2023

  Noc pokoju

 • Święta Noc
  11.12.2023

  Święta Noc

 • Baranek Boży
  12.12.2023

  Baranek Boży

 • Oddanie się Boga ludziom
  13.12.2023

  Oddanie się Boga ludziom

 • Oczekiwane Dziecko
  14.12.2023

  Oczekiwane Dziecko

 • Bliźni
  01.12.2023

  Bliźni

  Moglibyśmy się zapytać: kim był bliźni w oczach Najświętszej Maryi Panny?

  Jeśli pamiętamy, że naszym bliźnim jest po prostu człowiek, który nas potrzebuje, możemy wywnioskować, że wszyscy w oczach Maryi jesteśmy bliźnimi, ponieważ wszyscy Jej potrzebujemy i w rzeczywistości Ona nas wszystkich wspomaga. W ten sposób wypełnia przykazanie miłości Boga i bliźniego.

  Pani miłosierdzia, pomóż nam odkrywać oblicze Twojego Syna w naszych potrzebujących braciach.

 • Być lepszym chrześcijaninem
  02.12.2023

  Być lepszym chrześcijaninem

  Przez swoją macierzyńską opiekę Matka Niebieska pomaga nam żyć autentycznie po chrześcijańsku: aby nasza działalność była zgodna z naszymi słowami, nasze słowa zgodne z uczuciami, a uczucia były wytworem naszych myśli.

  Obyśmy wszyscy we wszystkim mogli się upodobnić do naszej słodkiej Matki, całej czystej, całej świętej, całej Niepokalanej, całej promienistej!

  Maryjo, pieśni rozbrzmiewająca w całym stworzeniu, pobłogosław nas, abyśmy byli lepszymi chrześcijanami.

 • Gwiazda misji
  03.12.2023

  Gwiazda misji

  Królowo Apostołów, Królowo misjonarzy, Gwiazdo ewangelizacji, tak wzywa Kościół Najświętszą Maryję Pannę, naszą Panią.

  W Niej Apostołowie znaleźli światło, radę i siłę do rozpoczęcia wymagającego przedsięwzięcia chrystianizacji całego pogańskiego świata. W Niej znaleźli pociechę i wspomożenie misjonarze Chrystusa, którzy na przestrzeni wieków kontynuowali misję Kościoła, ewangelizując pięć kontynentów.

  Maryjo, Ty bądź Gwiazdą naszej duchowości misjonarskiej w świecie potrzebującym Boga.

 • Ku oczyszczeniu
  04.12.2023

  Ku oczyszczeniu

  Żadne zło nie może podobać się ani Bogu, ani Najświętszej Dziewicy. Czciciele Maryi zawsze uważali za swój cel podobać się we wszystkim Niebieskiej Pani i za Jej pośrednictwem - naszemu Panu.

  Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny było zawsze prawdziwą i potężną zachętą do oczyszczenia własnego życia i do czynienia postępów na drodze doskonałości. Nie opuszczajmy go nigdy, gdyż w ten sposób możemy dojść do świętości, do której jesteśmy powołani.

  Maryjo, która poświęciłaś się bez wahania swojemu powołaniu, ze wszystkimi zagrożeniami, ożywiaj realizację naszego prawdziwego powołania.

 • Świętość w codzienności
  05.12.2023

  Świętość w codzienności

  Maryja w swoim życiu nie realizowała rzeczy głośnych, ani nie przedsięwzięła dzieł nadzwyczajnych. Ona uświęcała się wykonując te wszystkie obowiązki, jakie spełniały kobiety w Jej czasach.

  Również my, nie powinniśmy szukać świętości w rzeczach nadzwyczajnych, ale wykonywać zwyczajne obowiązki w nadzwyczajny sposób; z miłością i ze szlachetnych motywów.

  Maryjo, pomóż nam wykonywać codzienne zadania z większą miłością i dobrocią!

 • 77 razy
  06.12.2023

  77 razy

  Naśladując przykład Jezusa, Maryja nie osądzała, ani nie potępiła tych, którzy krzyżowali i zadali śmierć Jej Synowi. Ona powtarzała słowa Odkupiciela: "Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią". Gdy wstawia się za nami, także usprawiedliwia nas przed Ojcem Niebieskim i uzyskuje dla nas przebaczenie.

  Naśladujmy Jej przykład i nigdy nie osądzajmy innych, a tym bardziej, nie potępiajmy ich, ponieważ, jeśli oni mają drzazgę w swoim oku, my prawdopodobnie mamy belkę we własnym.

  Maryjo, naucz nas wybaczać siedemdziesiąt siedem razy!

 • Docenić Boże dary
  07.12.2023

  Docenić Boże dary

  Nikt nie był tak delikatny we wszystkim jak Niepokalana Dziewica. Bóg przyozdobił Ją łaskami, aby uczynić w Niej swoje mieszkanie.

  Również nas - mieszkanie Ducha Świętego, Bóg napełnia dobrami i zaprasza, abyśmy promieniowali i byli światłem w ciemnościach ludzkich dusz.

  Maryjo, Panno Święta, pomóż nam, abyśmy doceniali dary, jakimi Bóg nas obdarzył do dzielenia się nimi z naszymi braćmi.

 • Upodobnić się do Niepokalanej
  08.12.2023

  Upodobnić się do Niepokalanej

  Lud chrześcijański nazywa Maryję "Niepokalaną". Pragnie przez to wyrazić prawdę, że była Ona wolna od jakiegokolwiek grzechu, a także to, że Bóg napełnił Ją wszelkimi łaskami.

  Czy jako Jej dzieci jesteśmy, chociaż trochę, podobni do naszej Matki?

  Maryjo Niepokalana, odwieczne marzenie Boga zrealizowane w czasie, niech także w nas zrealizuje się marzenie, jakie Bóg żywi względem nas.

 • Siewca uśmiechu
  09.12.2023

  Siewca uśmiechu

  Nie tylko wspaniałą rzeczą, lecz także bardzo pożyteczną, jest kontemplacja i zachwyt nad uśmiechem Najświętszej Panny Maryi.

  Kontemplujmy Jej obraz, patrzmy na niego z prostotą i czystością serca, a odkryjemy łagodny, słodki i przenikający uśmiech macierzyński: czysty, czuły, dobrotliwy i zachęcający.

  Niech taki uśmiech zagości także na naszych wargach i niech go nie zmaże żadna okoliczność!

  Maryjo, uczyń mnie siewcą uśmiechu, aby wokół mnie powstawały inne nowe uśmiechy i świat stał się nieco lepszy!

 • Wędrowiec szukający miłości
  10.12.2023

  Wędrowiec szukający miłości

  Nigdzie poza Ewangelią nie możemy uczyć się tak, jak w Sercu Maryi. Jej Serce otoczone promieniami, oczyszcza, promieniuje i zapala miłością wszystkie stworzenia.

  Człowiek, odwieczny wędrowiec szukający miłości, nigdzie - poza Maryją - nie znajdzie czystszej i nieograniczonej miłości.

  Maryjo, niech wszyscy ludzie przyjdą do Twojego Niepokalanego Serca!

 • Jak Rodzina z Nazaretu
  11.12.2023

  Jak Rodzina z Nazaretu

  W szczęśliwej Rodzinie w Nazarecie: Jezusa, Maryi i Józefa, każdy pełnił swoją funkcję i swoje obowiązki. Maryja była troskliwą małżonką, towarzyszyła świętemu Józefowi w pracy i w niedostatku, w ucieczce do Egiptu i we wszystkich sytuacjach Świętej Rodziny.

  Maryja była Matką czułą i serdeczną, umiejącą opiekować się swoim Synem i zapobiegać wszystkim pilnym potrzebom.

  W tej Rodzinie wszyscy byli dla wszystkich. Cała Trójka żyła dla całej Trójki.

  Maryjo, niech nasze rodziny staną się podobne do Twojej Rodziny w Nazarecie!

 • Rozmiłować się w Matce
  12.12.2023

  Rozmiłować się w Matce

  Rozmiłować się w naszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, to znaleźć sens dla swego życia. Jej oczy spoczną w naszych oczach i napełnią nas światłem, pozwalającym widzieć i cieszyć się z rzeczy Bożych.

  Rozmiłować się w Najświętszej Maryi, to wznieść się ponad mroki ziemi, czerpać światło, jakie promieniuje z Jej płaszcza i stopniowo upodabniać się do Jezusa.

  Maryjo, rozciągnij czułość Jezusa na cierpiącą ludzkość!

 • Oczy Niepokalanej
  13.12.2023

  Oczy Niepokalanej

  Oczy Niepokalanej! Najczystsze i pełne światła, bez najmniejszego cienia mogącego przyćmić ich blask.

  Oczy pogodne jak błękit nieba, niewinne oczy dziewicze, czułe oczy Matki. Patrzmy na świat i na ludzi oczyma Najświętszej Maryi Panny, a zobaczymy wszystko w innym, nowym wymiarze!

  Maryjo, udziel mi swych oczu do patrzenia na świat!

 • Całkowicie w rękach Boga
  14.12.2023

  Całkowicie w rękach Boga

  Gdy Najświętsza Maryja Panna zgodziła się zostać Matką Mesjasza, oddała się całkowicie w ręce Boga, aby wykonać Jego pragnienie.Już pierwsze trudne wydarzenia z życia Jezusa oczyszczały jeszcze bardziej Jej wiarę i pogłębiały Jej oddanie bez zastrzeżeń. W świetle wiary Maryja odkrywała przeznaczenie swojego Syna jako Cierpiącego Sługi Jahwe, przepowiadanego przez proroków. Wszystko osiągnęło swój szczyt w zdradzie dokonanej przez naród i hańbiącej śmierci na krzyżu. Najświętsza Maryja przeżywała w swoim Sercu krzyż cierpienia, lecz Jej wiara przewidywała już zmartwychwstanie Ukrzyżowanego.

  Żadne inne serce nie przeżywało z taką głęboką radością chwały Zmartwychwstałego!

  Matko Dziewicza, pragniemy towarzyszyć Ci pod krzyżem i prosimy Cię, daj nam uczestniczyć także w radości i chwale Zmartwychwstałego.

 • Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
  30.11.2023

  Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego

 • Bliźni
  01.12.2023

  Bliźni

 • Być lepszym chrześcijaninem
  02.12.2023

  Być lepszym chrześcijaninem

 • Gwiazda misji
  03.12.2023

  Gwiazda misji

 • Ku oczyszczeniu
  04.12.2023

  Ku oczyszczeniu

 • Świętość w codzienności
  05.12.2023

  Świętość w codzienności

 • 77 razy
  06.12.2023

  77 razy

 • Docenić Boże dary
  07.12.2023

  Docenić Boże dary

 • Upodobnić się do Niepokalanej
  08.12.2023

  Upodobnić się do Niepokalanej

 • Siewca uśmiechu
  09.12.2023

  Siewca uśmiechu

 • Wędrowiec szukający miłości
  10.12.2023

  Wędrowiec szukający miłości

 • Jak Rodzina z Nazaretu
  11.12.2023

  Jak Rodzina z Nazaretu

 • Rozmiłować się w Matce
  12.12.2023

  Rozmiłować się w Matce

 • Oczy Niepokalanej
  13.12.2023

  Oczy Niepokalanej

 • Być lepszym chrześcijaninem
  02.12.2023

  Być lepszym chrześcijaninem

 • Gwiazda misji
  03.12.2023

  Gwiazda misji

 • Ku oczyszczeniu
  04.12.2023

  Ku oczyszczeniu

 • Świętość w codzienności
  05.12.2023

  Świętość w codzienności

 • 77 razy
  06.12.2023

  77 razy

 • Docenić Boże dary
  07.12.2023

  Docenić Boże dary

 • Upodobnić się do Niepokalanej
  08.12.2023

  Upodobnić się do Niepokalanej

 • Siewca uśmiechu
  09.12.2023

  Siewca uśmiechu

 • Wędrowiec szukający miłości
  10.12.2023

  Wędrowiec szukający miłości

 • Jak Rodzina z Nazaretu
  11.12.2023

  Jak Rodzina z Nazaretu

 • Rozmiłować się w Matce
  12.12.2023

  Rozmiłować się w Matce

 • Oczy Niepokalanej
  13.12.2023

  Oczy Niepokalanej

 • Całkowicie w rękach Boga
  14.12.2023

  Całkowicie w rękach Boga