Przeczytaj koniecznie

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnie artykuły

Matka Boża

Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, ro...

Dziecię i Jego Matka

Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodz...

Matka na zawsze

Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian z...

Niewiasto uboga i pokorna...

Modlitwa św. Jana Pawła ll na zakończenie procesji różańcowej ułożona w Lourdes, 14 sierpnia 2004 roku.

"Jestem Niepokalane Poczęcie" - Maryja wzorem człowieka wolnego

Homilia św. Jana Pawła II podczas Mszy św. wygłoszona w Lourdes, 15 sierpnia 2004 r.

Najnowsze komentarze

Wszystkich komentarzy: 61

Polecane linki

Niepokalanów - Ogólnopolskie Sanktuarium NMP Wszechposredniczki Łask i św. Maksymiliana.

Apostolska Grupa Rycerska - Apostolska Grupa Rycerska to wspólnota osób należących do Rycerstwa Niepokalanej, która pragnie realizować oddanie si...

Celebracja o Cudownym Medaliku - Celebracja, nagrana 10 kwietnia 2010 r., z okazji 180. rocznicy objawień Cudownego Medalika.

Forum

Forum

tematów: 73, postów: 713

18 październik 2018

Pięć minut z Maryją
Matka pokornych

Szukaj Boga, jeśli Go będziesz szukać, to Go znajdziesz i jak Go znajdziesz, zmieni się całkowicie "kolor” i sens twojego życia.

Pokorna Panienka z Nazaretu przyciągała Boga do swego Serca poprzez swoją prostotę.

Gdy Archanioł pozdrowił Maryję jako Matkę Boga, nie uniosła się próżnością, lecz sama siebie nazwała "pokorną służebnicą Pana”.

Szukajmy Boga z pokorą Maryi, a spotkamy Go z Nią, tak jak Ona Go spotkała!

Matko pokornych, daj nam serce szczere, w którym może mieszkać Pan.

Pięć minut z Jezusem

Jezus jest "schronieniem" dla wszystkich zagrożonych, jest "lekarstwem" dla wszystkich chorych, "spokojem" dla wszystkich udręczonych. W Nim i tylko w Nim chorzy, cierpiący na jakąkolwiek dolegliwość będą mogli odzyskać na nowo zdrowie.

Lecz nie możesz ograniczać tego zdrowia tylko do braku chorób fizycznych. Także dla dusz posiada Jezus odpowiednie lekarstwo. Stąd też, jeśli nawet cieszysz się zdrowiem fizycznym, także potrzebujesz Jego pomocy i także powinieneś się zbliżyć z prostotą i ufnością, z jaką otaczają Go chorzy.