We wszelkich utrapieniach (dominikańska) - wersja 1

Litania do Najświętszej Maryi Panny do odmawiania we wszelkich utrapieniach należy do starożytnych litanii dominikańskich, sięgających początkami XII wieku. (...) Do dziś bowiem wzrusza teologiczna mądrość i piękno poezji o barokowej kunsztowności, przekazane w pełnym pietyzmu dla tych wartości przekładzie Anny Kamieńskiej. Maryja, uboga służebnica Pańska, jest tutaj nie tylko pośredniczką między Bogiem a ludźmi, ale jednocześnie zwornikiem łączącym ludzi między sobą. Obecna w każdej przyjaźni, w każdej wzajemnej miłości, w każdej ludzkiej sprawie. Tak ją ukazują pełne uroku i głębokiej myśli metafory. Publikujemy ten klejnot literatury maryjnej z nadzieją, że tak jak dla poprzednich pokoleń, będzie on natchnieniem i dla naszej modlitwy.

Jednego z pierwszych tłumaczeń tej litanii na język polski dokonał Jan Góra OP. Dziś jest obecna w wielu dominikańskich kościołach jako pieśń, do której muzykę napisał Dawid Kusz OP.

Większe rozbieżności w istniejących tłumaczeniach zostały poniżej zaznaczone. Poprawiony przekład, zaproponowany przez zespół MARYJNI.PL, zaznaczono kolorem czerwonym.


Litania do Najśw. Maryi Panny
dominikańska - wersja I

(do odmawiania we wszelkich utrapieniach)


(wersja recytowana)

Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Panno, usłysz nas!
Panno, wysłuchaj nas!

Ojca z niebios oblubienico uwielbiona, zmiłuj się nad nami!
Syna Bożego Matko błogosławiona...
Ducha Świętego mocą zapłodniona...
Trójcy Świętej siedzibo niesplamiona...

Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona, zmiłuj się nad nami!
Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona...
Przez Patriarchów upragniona...
Przez Proroków oznajmiona...
Z Apostołami w Wieczerniku zjednoczona...
Z Męczennikami męką uświęcona...
Przez Wyznawców wysławiona...
Przez Dziewice ulubiona...
Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona...
Nad wszystkich świętych wyróżniona...
Święta Maryjo, przez Anioła pozdrowiona...

Święta Maryjo, módl się za nami!

Manno słodkości...
Płomieniu miłości...
Gałązko wonności...
Władczyni godności...
Obrończyni naszej słabości...

Święta Maryjo...

Perło kosztowna...
Komnato stosowna...
Królowo cudowna...
Bramo warowna...
Aniołów radości bezmowna...

Święta Maryjo...

Matko wybrana...
Przed wiekami umiłowana...
Linio prosto narysowana...
Wieżo ku niebu zbudowana...
Przyjaciółko niezrównana...

Święta Maryjo...

Piersi miodna...
Aniołom podobna...
Różami zdobna...
Niebios godna...
Miłością płodna...

Święta Maryjo...

Owieczko łagodna nad panny...
Córko matki swej, Anny...
Gładząca czyn Ewy zachłanny...
Okrzyku nieustanny...
Słodyczy anielskiej manny...

Święta Maryjo...

Najśliczniejsze stworzenie...
Wyższa nad pokolenie...
Bożych praw utwierdzenie...
Cała czysta jak istnienie...
Przyjaźni połączenie...

Święta Maryjo...

Miłosierdzia naczynie...
Pogodo, co nie przeminie...
Łaskiś pełna Twe imię...
Wśród niewiast świecąca jedynie...
Proś, niech nas kara ominie...

Święta Maryjo...

Piersi słodka krynico...
Wysoka służebnico...
Sybillińska dziewico...
Pod krzyżem lamentnico...
Jasna miłości świeco...

Święta Maryjo...

Matko Pana i Boga...
Człowieka nadziejo droga...
Bóstwa sługo uboga...
Szatana klęsko sroga...
Aniołów Pani błoga...

Święta Maryjo...

Matko Boża, Maryjo, lekarstwo duszy, zdrowaś.
Skłoń ku nam uszy, Maryjo, a usłysz nasze słowa.
Tyś Królową, Maryjo, rządź nami, prowadź.

Oświecaj nas, Maryjo, lampo purpurowa.
Zapalaj nas, Maryjo, gwiazdo porankowa.

Święta Maryjo, bądź nam łaskawa, Maryjo najlitośniejsza!
Bądź łaskawa, Maryjo najłagodniejsza!

Przez święty dzień Twojego narodzenia, wspomagaj nas, Pani!
Przez święty dar Twojego przyzwolenia...
Przez święty ślub dziewictwa Twojego Panno, Gwiazdo morza...
Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś Syna Bożego w żywocie nosiła...
Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła...
Przez radość Twoją, kiedyś przez Mędrców z Synem odnaleziona była...
Przez święte ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory...
Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z Synem swym Błogosławionym przebywała...
Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią Go szukała...
Przez święty dzień sobotni, kiedyś wiarę zachowała...

(w niektórych wersjach poniższe wezwania są pominięte)

My grzeszni Ciebie, Maryjo, prosimy, wysłuchaj nas!
Abyś Kościół Twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwierdziła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!
Abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie...
Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości żyli jak lilie w czystości...
Aby przez wieki trwała w mocy nasza Reguła...
By przez Twe święte staranie owocne było nasze kazanie...
By podobał się Tobie nasz klasztor w każdej próbie...
Byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu miłosiernych...
Byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać...
Byś się do naszych próśb przychylała i dary Syna Twojego nam jednała...
Byśmy z Owocu żywota Twojego korzystali do dnia ostatecznego...

(na zakończenie)

Córko Boga, Maryjo, wejrzyj na nas!
Córko Joachima, Maryjo, kochaj nas!
Córko Anny, Maryjo, przyjmij nas!

Owieczko Boża, Tyś nadziei Brama, przenieś nas do Syna, Maryjo!
Owieczko Boża, połącz nas z Synem sama, dziewicza lilijo!
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam, wszystkim, co czas wygnania przeżyją!

(można dodać jedną z poniższych modlitw końcowych)

Amen.

lub:

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi wraz ze wszystkimi Świętymi, ochraniaj nasz dom i nasz Zakon od wszystkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(wersja śpiewana)

Ref. Święta Maryjo, módl się za nami! (2×)

Manno słodkości, módl się za nami!
Płomieniu miłości...
Tyś, Panno, gałązką wonności,
Władczynią godności,
Tyś obroną w naszej słabości...

Ref. Święta Maryjo...

Perło kosztowna...
Komnato stosowna...
O Pani, Królowo cudowna,
Tyś brama warowna,
Aniołów radości bezmowna...

Ref. Święta Maryjo...

Matko wybrana...
Przed wiekami umiłowana...
Tyś linia prosto rysowana,
Wieża w niebo zbudowana,
O przyjaciółko niezrównana...

Ref. Święta Maryjo...

Piersi miodna...
Aniołom podobna...
Tyś wielce różami ozdobna,
Cała niebios godna,
O Tyś, która miłością płodna...

Ref. Święta Maryjo...

Owieczko łagodna nad panny...
Córko matki swej, Anny...
Gładząca czyn Ewy zachłanny,
Krzyku nieustanny,
O słodyczy anielskiej manny...

Ref. Święta Maryjo...

Najśliczniejsze stworzenie...
Wyższa nad pokolenie...
Tyś w bożych prawach utwierdzenie...
Czysta jak istnienie...
Przyjaźni naszej połączenie...

Ref. Święta Maryjo...

Miłosierdzia naczynie...
Pogodo, co nie przeminie...
Wśród niewiast piękne Twoje imię,
Święcąca jedynie,
Proś więc, niech kara nas ominie...

Ref. Święta Maryjo...

Piersi słodka krynico...
Wysoka służebnico...
Wielka sybillińska dziewico,
Krzyża lamentnico,
O jaskrawa miłości świeco...

Ref. Święta Maryjo...

Matko Pana i Boga...
Człowieka nadziejo droga...
Tyś Bóstwa sługą jest uboga,
Diabła klęską srogą,
O Aniołów Królowo błoga...

Ref. Święta Maryjo...

Matko Boża, Maryjo, lekarstwo duszy, zdrowaś...
Skłoń ku nam uszy, Maryjo, a usłysz nasze słowa...
O Maryjo, rządź nami, prowadź, lampo purpurowa.
Zapalaj nas, Panno Maryjo, gwiazdo porankowa.

Ref. Święta Maryjo...

(można dodać jedną z poniższych modlitw końcowych)

Maryjo, Córo Boża, wejrzyj na nas!
Maryjo, Córo Joachima, kochaj nas!
Maryjo, Córo Anny, daj nam spocząć po smutkach wygnania!

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi, wraz ze wszystkimi świętymi, † ochraniaj nasz dom (i Zakon Kaznodziejski) od wszystkich przeciwności * oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Albo:

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania Dominikańska do Matki Bożej we wszelkich "potrzebach i utrapieniach" - idziemy.pl
  • Litania dominikańska - swieccy.dominikanie.pl
  • Litania Dominikańska - wdrodze.pl