Litania biblijna - Matka Mesjasza

Litania biblijna do Matki Bożej

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Matko Boża, któraś przyszła na świat w łasce Niepokalanego Poczęcia, módl się za nami
Matko Boża, któraś w zwiastowaniu anielskim wyraziła zgodę na zostanie Matką Syna Bożego i przez całe życie doskonale wypełniała wolę Ojca Niebieskiego...
Matko Boża, któraś wyruszyła z pośpiechem przez górzystą krainę z ofertą pomocy św. Elżbiecie...
Matko Boża, któraś usłyszała z jej ust potwierdzenie boskiego macierzyństwa i błogosławieństwo dla Twojej wiary...
Matko Boża, któraś wyśpiewała hymn wdzięczności za wypełnienie obietnic Bożych...
Matko Boża, któraś, nie znajdując miejsca w betlejemskiej gospodzie, wydała na świat Syna w grocie pasterskiej...
Matko Boża, któraś przedziwne znaki niebieskie towarzyszące narodzeniu Syna zachowywała rozważając w Sercu swoim...
Matko Boża, któraś ofiarowała Bogu swego pierworodnego Syna w świątyni jerozolimskiej...
Matko Boża, któraś usłyszała z ust sprawiedliwego i pobożnego Symeona, że duszę Twoją miecz boleści przeniknie...
Matko Boża, któraś przez ucieczkę do Egiptu ocaliła życie Dziecięcia...
Matko Boża, któraś, tęskniąc za rodzinnym domem na obczyźnie, opiekowała się Niemowlęciem...
Matko Boża, któraś, wróciwszy do Nazaretu, w cichości pełniła macierzyńskie obowiązki wobec Syna...
Matko Boża, któraś po trzech dniach poszukiwania odnalazła dwunastoletniego Syna w świątyni jerozolimskiej w otoczeniu uczonych...
Matko Boża, któraś, na widok odnalezionego Syna, zrobiła Mu wyrzut w słowach: "Synu czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie"...
Matko Boża, któraś w odpowiedzi usłyszała tajemnicze wyjaśnienie Syna w słowach: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście że powinienem być w tym, co należy do Ojca mego?"...
Matko Boża, któraś przedstawiła Synowi w Kanie Galilejskiej strapienie gospodarzy weselnych...
Matko Boża, któraś, z powodu Syna nauczającego w synagodze, cierpiała od mieszkańców Nazaretu...
Matko Boża, któraś słyszała o tłumach zachwyconych cudami i nauką Jezusa...
Matko Boża, któraś cierpiała od krewnych oskarżających Jezusa, że "odszedł od zmysłów"...
Matko Boża, któraś przeżywała niepokój o los Syna, znienawidzonego przez faryzeuszów, uczonych w Piśmie oraz Sanhedryn...
Matko Boża, któraś doznała pochwały z ust anonimowej kobiety, mówiącej do Twego Syna: "Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, któreś ssał"...
Matko Boża, któraś szła po ulicach Jerozolimy za Synem, dźwigającym krzyż na Golgotę...
Matko Boża, któraś wytrwale stała pod krzyżem w czasie kilkugodzinnej agonii Jezusa...
Matko Boża, któraś z ust umierającego Syna otrzymała mandat duchowej Matki Jego Wyznawców...
Matko Boża, któraś przyjęła na swoje łono martwe ciało Jezusa...
Matko Boża, któraś towarzyszyła w pogrzebaniu swojego Syna...
Matko Boża, któraś została nawiedzona przez zmartwychwstałego Jezusa...
Matko Boża, któraś była świadkiem chwalebnego wniebowstąpienia Syna...
Matko Boża, któraś w Wieczerniku wraz z apostołami zanosiła modły za nowo powstający Kościół...
Matko Boża, któraś została napełniona Duchem Świętym w dzień Pięćdziesiątnicy...
Matko Boża, któraś, po zakończeniu doczesnego życia, z duszą i ciałem została wzięta do nieba...
Matko Boża, któraś została wywyższona w chwale ponad wszystkie stworzenia jako Królowa nieba i ziemi...
Matko Boża, któraś stała się naszą Orędowniczką u swojego Syna w niebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, który wybrałeś Maryję na Matkę swego Syna i całej ludzkości, spraw, abyśmy naśladując Ją w posłuszeństwie Twojej woli i godnych podziwu cnotach, zasłużyli sobie na udział w Jej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Litania biblijna do Matki Bożej - introibo.pl