Litania siedmiu radości Maryi

Wezwania litanijne ukazują Najśw. Maryję Pannę jako przyczynę naszej radości oraz prowadzą przez radosne chwile z życia Matki Bożej.


Litania siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny
Przez radość Twoją

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Przyczyno naszej radości, módl się za nami!
Uszczęśliwienie Dziewic...
Ozdobo wszystkich Świętych Bożych...
Dziewiczym wieńcem ozdobiona Boża Rodzicielko...
Orędowniczko nasza przed Twoim Synem...
Wspomożycielko Twoich sług i służebnic...
Źródło najczystszej radości...

Od wszelkiej oziębłości przeciw Boskiemu Synowi Twojemu, zachowaj nas wstawieniem się Twoim!
Od ducha zamiłowania w sobie i szukania tylko własnej korzyści...
Od wszelkiego lekceważenia słowa i służby Bożej...
Od sprzeciwiania się natchnieniom Ducha Świętego...
Od trapiących i zatrważających myśli...

Przez radość Twoją przy poczęciu Syna Bożego...
Przez radość Twoją przy narodzeniu Jezusa Chrystusa...
Przez radość Twoją, kiedy królowie pokłon Mu oddawali...
Przez radość Twoją po odnalezieniu dwunastoletniego Twego Syna...
Przez radość Twoją po zmartwychwstaniu Jezusa...
Przez radość Twoją przy Jego wniebowstąpieniu...
Przez radość Twoją przy zesłaniu Ducha Świętego...

Abyś nam prawdziwą radość serca otrzymać i utrwalić raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas!
Abyś nas od niewłaściwych rozrywek zachować raczyła...
Abyś duszom zmarłych wieczny odpoczynek uprosić raczyła...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi uczestnictwa w radościach Twoich.

Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uradować raczył, dozwól, prosimy Cię, abyśmy za przyczyną Jego Rodzicielki osiągnęli radość życia wiecznego.

Lub:

Wszechmocny Boże, spraw, abyśmy za wstawieniem się Najświętszej Maryi Panny, uwolnieni od doczesnych utrapień, zostali doprowadzeni do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło:

  • Litania na siedem radości Najświętszej Maryi Panny - adonai.pl
  • Litanie. Litania na siedem radości Najświętszej Maryi Panny - parafia-sulbiny.pl