Litania do Matki Bożej Pocieszycielki strapionych

 

Maryja, Matka i pocieszycielka strapionych

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, pocieszaj nas nieustannie!
Matko Boga i ludzi...
Matko Dobrej Nowiny...
Matko najczulsza...
Matko osieroconych...
Matko opuszczonych dzieci...
Matko wydziedziczonych...
Matko skrzywdzonych...
Matko sponiewieranych...
Matko pozostawionych bez środków do życia...
Matko pomordowanych...
Przewodniczko pytających o drogę...
Ufności doświadczonych...
Nadziejo zrozpaczonych...
Czuła na płacz ojców i matek...
Drogowskazie młodości...
Nawiedzająca szpitale...
Stojąca z Józefem przy konających...
Wspierająca ze świętym Michałem Kościół Chrystusowy...
Zatroskana o losy Ludu Bożego...
Wypraszająca ducha pokuty...
Wzorze ducha wdzięczności...
Ostojo zagrożonych...
Współcierpiąca z uwięzionymi...
Wspierająca rodziny nasze...
Ucieczko w sprawach niezałatwionych...
Orędowniczko poszukujących mieszkania...
Strażniczko budzących się powołań...
Wychowawczyni młodzieży duchownej...
Królowo kapłanów...
Królowo zakonów...
Królowo charyzmatyków...
Królowo patriotów...
Królowo Ludu Tobie oddanego...
Maryjo, Matko strapionych...

K. Witaj, Królowo Miłosierdzia, chwalebna Matko Chrystusa.
W. Pocieszycielko pokutujących i nadziejo nieszczęśliwych.

Módlmy się. Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pokuty, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło: Litania do Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych - youtube.com/@bodziomic