Litania do Matki Bożej Pokornej

 

Litania do Matki Bożej Pokornej
Niewiasta rajskich obietnic

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Boże Ojcze Stworzycielu, zmiłuj się nad nami!
Boże Synu Odkupicielu...
Boże Duchu Ożywicielu...
Boże Jedyny w Trójcy...

Niewiasto rajskich obietnic, oręduj za nami!
Panno objawień prorockich...
Dziewico natchnień odwiecznych...
Któraś starła głowę węża...
Któraś usłyszała głos anioła...
Któraś Boga wydała na świat...
Monstrancjo żywa...

Wielbiąca Boga hymnem radości, bądź nam wzorem pokory!
Doświadczająca wielkości pokornych...
Przewidująca chwałę przyszłości...
Przechowująca pamięć Przymierza...
Łączniczko Testamentów...

Służebnico Słowa, od pychy zachowaj!
Wędrowniczko betlejemska...
Strażniczko nazaretańska...
Orędowniczko galilejska...
Kalwaryjska Matko Bolesna...
Jerozolimo nowa...

Przez Twoje poddanie woli Bożej, naucz nas pokory!
Przez Twoje szukanie schronienia...
Przez Twoje lęki i strapienia...
Przez Twoje szukanie i znalezienie...
Przez Twoje wchodzenie w Tajemnicę...
Przez Twoją drogę krzyżową...
Przez Twoje czuwanie w Wieczerniku...
Przez Twoje wniebowzięcie...
Przez Twoje królowanie ziemi i niebu...
Przez Twoje objawienia...
Przez Twoje wołanie o pokutę...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Matko Najświętsza, Pani Pokorna. Jesteś czczona od wieków w Tajemnicy Nawiedzenia. Tak jak nawiedziłaś św. Elżbietę, przynosząc w jej dom błogosławieństwo swego jeszcze nienarodzonego Syna Bożego, tak przynosisz w nasze pokolenia błogosławieństwo Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Prosimy Cię, pomóż nam pokonać pychę i zapatrzenie w siebie. Pozwól widzieć sprawy w świetle prawdy Ewangelii, iść drogą Jezusa i żyć dla Niego, a przez Niego dla dobra bliźnich. Prowadź nas do Jezusa Chrystusa, Sługi pokornego, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło:

  • Litania do Matki Bożej Pokornej - rudy-parafia.pl
  • Litanie. Litania do Matki Bożej Pokornej - parafia-sulbiny.pl