Litania patrystyczna (Nosicielka Boga)

Litania do Najśw. Maryi Panny
(patrystyczna)

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Maryjo, Nosicielko Boga, módl się za nami!
Maryjo, tronie Boga...
Maryjo, tronie wynioślejszy niż trony cherubinów...
Maryjo, świątynio sięgająca niebios...
Maryjo, arko mieszcząca całą pełnię Trójcy...
Maryjo, arko większa i wspanialsza niż arka Noego...
Maryjo, znakomita pomiędzy niewiastami...
Maryjo, wybrana spośród dziewic...
Maryjo, Matko Króla światów górnych i dolnych...
Maryjo, któraś w swym łonie objęła Boga nieogarnionego przez cały świat...
Maryjo, która w ciele zrodziłaś Stworzyciela ludzkiego rodzaju...
Maryjo, Służebnico, któraś zrodziła Wyzwoliciela stworzenia...
Maryjo, bramo, przez którą na świat weszła światłość oświecająca każdego człowieka...
Maryjo, Matko Światłości...
Maryjo, gwiazdo życia...
Maryjo, bramo zamknięta, ustawiona na Wschodzie...
Maryjo, bramo zamknięta, przez którą przeszedł Jednorodzony...
Maryjo, bramo, która wprowadzasz Króla zamkniętych podwoi...
Maryjo, ogrodzie zamknięty, którego nie tknął sierp zniszczenia...
Maryjo, ogrodzie, w którym Duch czysty pielęgnował kwiat, jaki z różdżki Jessego objawił się bez skazy rodzajowi ludzkiemu...
Maryjo, ogrodzie urodzajny bez wszelkiej uprawy i zasiewu...
Maryjo, ogrodzie obfitujący w winną latorośl...
Maryjo, raju nieśmiertelności...
Maryjo, nieskalana gołębico...
Maryjo, czysta synogarlico...
Maryjo, roślino nieskażona...
Maryjo, szlachetna ozdobo naszej natury...
Maryjo, chlubo człowieczej gliny...
Maryjo, nieskalana robakiem rozkoszy...
Maryjo, nietknięta smugą pożądania...
Maryjo, któraś ustrzegła swą świątynię od skalania...
Maryjo, któraś ustrzegła swój namiot od wszelkiego zabrudzenia...
Maryjo, któraś w życie kobiet wprowadziła dziewictwo...
Maryjo, któraś jest jak pole zasiane bez wysiłku rolnika...
Maryjo, któraś jest niby zboże dorosłe do żniwa bez czasu zasiewu...
Maryjo, dziewicza Matko, któraś po urodzeniu Dziecięcia zachowała pieczęć dziewictwa...
Maryjo, dziewicza Bogurodzico, której Boży Syn umocnił pieczęć łona...
Maryjo, któraś jest źródłem zapieczętowanym rzeki życia, jaka napełniła świat...
Maryjo, Tyś niby rzeka płynąca, choć zamknięte jej źródła...
Maryjo, krzewie płonący, ale się nie spalający...
Maryjo, Tyś niby lampka oliwna, która nieustannie świeci, choć nikt w nią nie dolewa oliwy...
Maryjo, kopalnio kamienia, który okrywa ziemię, choć nikt go nie kruszy...
Maryjo, Tyś statkiem ładownym, ale płynącym bez sternika...
Maryjo, Tyś skarbcem bogactwa mnożącym...
Maryjo, Tyś arką przewożącą Bożą perłę...
Maryjo, Tyś szkatułką przechowującą perłę jaśniejszą niż słońce...
Maryjo, obłoku skupiający deszcz, co nigdy nie niesie zniszczenia...
Maryjo, Tyś jest jak niebo, na którym jaśnieje Syn niby słońce...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
W. Święte jest Jego imię.

Módlmy się. Święta Boża Rodzicielko, dzięki której raduje się niebo i ziemia, boś swoim łonem ogarnęła Nieogarnionego, który zajaśniał nad mrokiem świata, wybłagaj nam udział w światłości Prawdy Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL