Litania do Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników

Litania do Matki Bożej
Królowej Polskich Męczenników

(Litania odmawiana w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników)

Poniżej zaznaczono poprawki redakcyjne i uzupełnienia, zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Królowo Ziemi Piastowskiej, módl się za nami!
Panno Święta co Jasnej bronisz Częstochowy...
Hetmanko Narodu, któraś pod Wiedniem dała orężowi polskiemu wieniec chwały...
Bolesna Królowo Polski, ratująca naród w czasie niewoli...
Matko Lwowskich Orląt...
Królowo Zwycięska, broniąca nad Wisłą naszej wolności...
Matko wieziona na Sybir z polskimi zesłańcami...
Matko Bolesna, płacząca z żołnierzami, gdy wrzesień pamiętny czerwieniał ranami...
Madonno Katyńska z zakneblowanymi ustami...
Patronko Szarych Szeregów...
Matko Łaskawa, Patronko Warszawy, na Starówce pokłuta bagnetami...
Matko pomordowanych i unicestwionych przez reżim stalinowski...
Matko walczących o wolność: stoczniowców, studentów, aktorów, robotników, nauczycieli...
Matko zastrzelonych górników...
Matko matek płaczących i ojców zatroskanych...
Święta Maryjo, Królowo Polskich Męczenników...

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny...
Święty Wojciechu, Patronie Polski...
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę...
Święci Męczennicy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami!
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 Towarzyszami, Męczennikami ziemi sandomierskiej...
Święty Brunonie Bonifacy z Kwerfurtu, patronie Warmii i Łomży, módl się za nami!
Święty Jozafacie Kuncewiczu, Biskupie...
Święty Melchiorze Grodziecki, Męczenniku z Koszyc...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, Edyto Stein, Męczennico Auschwitz...
Święty Maksymilianie Mario Kolbe, Męczenniku miłości...
Błogosławiona Karolino Kózkówno, zamęczona w obronie cnoty czystości...
Błogosławiony Michale Kozalu, Biskupie, wzorze miłowania nieprzyjaciół...
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku z Dwunastowa Towarzyszami z Podlasia, módlcie się za nami!
Błogosławiona Stello Mardosewicz z Dziesięcioma Siostrami Nazaretankami, módl się za nami!
Błogosławieni Polscy Męczennicy czasów wojen i komunizmu, nauczyciele wiary, miłości, aż do śmierci posłuszni, módlcie się za nami!
Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, patronie ludzi pracy...
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, Prymasie Tysiąclecia...
Wszyscy, którzyście życie swe złożyli na Ołtarzu Ojczyzny, ku chwale Boga, módlcie się za nami!
Błogosławieni i święci rodacy i rodaczki nasze...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.Módlcie się za nami, Święci Polscy Męczennicy.
W. Abyśmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże Wszechmogący wejrzyj na cierpienia sług Twoich, które znosili z miłości do Ciebie i dla chwały Twojej. Za ich wstawiennictwem prosimy Cię okaż Ludowi Twojemu wielkie Miłosierdzie i obdarz go męstwem, mądrością i prawością serc. Niech Duch Twój zmienia oblicze tej ziemi i umacnia nasz Naród, abyśmy przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polskich Męczenników pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Litania do Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników - meczennicy.waw.pl