Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MARYJNI.PL

W tym dokumencie Wortal MARYJNI.PL prezentuje politykę prywatności, wyjaśniając zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

Użyte w Polityce prywatności terminy (Maryjny, Usługa, Użytkownik, Warunki użytkowania, Właściciel, Wortal) są rozumiane zgodnie z ich definicjami, które znajdują się w Warunkach użytkowania Wortalu internetowego MARYJNI.PL.

I. DANE OSOBOWE

Właściciel, w trosce o ochronę danych osobowych Użytkownika i Maryjnego, opiera się na systemie zabezpieczeń stosowanym przez wykonawcę Wortalu.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Niepokalanej (Paprotnia, ul. Cicha 35, 96-515 Teresin), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000557615, NIP: 837-181-65-62 (dalej: Administrator).

W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się, pisząc na adres e-mail poczta@fundacjaniepokalanej.pl lub na adres: Fundacja Niepokalanej, ul. Cicha 35, 96-515 Teresin - z dopiskiem IDO.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • współpracy w rozwijaniu kultury Maryjnej, szczególnie poprzez umożliwienie prowadzenia MBloga w Strefie Maryjnych, jak też zamieszczanie Materiałów o treści maryjnej i mariologicznej w Usłudze;
  • umożliwienia zamieszczania komentarzy pod wpisami na MBlogu;
  • realizacji przez Właściciela prawa do blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod wpisami na MBlogu.
 2. Maryjny może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Maryjnemu informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
 3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym, m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Maryjnego, Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

II. RODZAJ DANYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Dane niezbędne do utworzenia Konta Maryjnego w Strefie Maryjnych:
  1. adres e-mail;
  2. kwestionariusz osobowy, stwierdzający stopień pobożności Maryjnej Maryjnego.
 2. Dane podawane przez Maryjnego opcjonalnie:
  1. imię i nazwisko;
  2. data urodzenia.
 3. Dane niezbędne do opublikowania komentarza na MBlogu:
  1. imię i nazwisko lub nick;
  2. adres e-mail.
 4. Dane niezbędne do rozsyłania Newslettera:
  1. adres e-mail.

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE. L 119, str. 1, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody od Użytkownika/Maryjnego.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

IV. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI I MARYJNEMU

 1. Każdy może zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Maryjnego i wszystkich zapisanych i przetwarzanych do tej pory przez administratora danych osobowych.
 3. Każdy może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego konkretnego celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Maryjnego zostanie usunięte ze Strefy Maryjnych, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Maryjnego. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

V. UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Wortal używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej: cookies) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do MARYJNI.PL i znajdujących się w nim stron (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Wortalu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, zawierające unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie Wortalu do potrzeb Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące w Wortalu, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Właściciela.
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie z Wortalu.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  1. tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika Wortalu, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  2. rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził Wortal, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu, i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  3. rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca Wortal jest zarejestrowanym użytkownikiem;
  4. rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania Wortalu;
  5. dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości Wortalu;
  6. zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy Wortalu internetowego są najbardziej popularne dla Użytkowników.