Litania do Matki Bożej Pocieszenia (1)

Pocieszenie duszy naszej

(do prywatnego odmawiania)

Wezwania litanijne ukazują Najśw. Maryję Pannę jako pocieszycielkę wiernych. Tłum. na j. łac.: Servus Dei (latinaomnibus.pl/forum), 2014.


Wersja polska

Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad Pannami...
Pocieszenie duszy naszej...
Pocieszenie Świata...
Pocieszenie nasze po Bogu największe...
Pocieszenie strapionych...
Pocieszenie płaczących...
Pocieszenie opuszczonych...
Pocieszenie nędznych...
Pocieszenie wygnańców...
Pocieszenie żywych i umarłych...
Pocieszenie przyjaciół Bożych...
Pociecho jedyna grzeszników...
Pociecho rozpaczających...
Pocieszycielko najświętsza...
Pocieszycielko najłaskawsza...
Pocieszycielko ubogich...
Pocieszycielko wdów i sierot...
Pocieszycielko najlitościwsza chorych...
Pocieszycielko serc naszych...
Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych...
Pocieszycielko nasza...
Pocieszycielko bez zmazy poczęta...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Matko Pocieszenia.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wersja łacińska

Kyrie elejson! Chryste elejson. Kyrie elejson!

Christe, audi nos!
Christe, exaudi nos!

Pater de caelis Deus, miserere nobis!
Fili Redemptor mundi, Deus...
Spiritus Sancte, Deus...
Sancta Trinitas, unus Deus...

Sancta Maria, ora pro nobis!
Sancta Dei Genetrix...
Sancta Virgo Virginum...
Consolatio animae nostrae...
Consolatio mundi...
Consolatio nostrum postquam Deo maximum...
Consolatio afflictorum...
Consolatio flentes...
Consolatio derelictorum...
Consolatio egenorum...
Consolatio gementes...
Consolatio viventes et defunctorum...
Consolatio amicorum Dei...
Consolatrix una peccatorum...
Consolatrix desperantes...
Consolatrix sanctissima...
Consolatrix clementissima...
Consolatrix pauperum...
Consolatrix viduarum et orphanorum...
Consolatrix miseratissima aegrorum...
Consolatrix cordium nostrorum...
Consolatrix iustorum et peccatorum...
Consolatrix nostra...
Consolatrix sine labe concepta...

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis!

V. Ora pro nobis Mater Consolationis.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Deus, qui per Virginem Mariam, consolationem populo tuo, Iesum Christum, mittere dignatus es; praesta, quaesumus, ut, ipsa intercedente, omni consolatióne repleamur, eamque cum fratribus participemus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litanie do Matki Bożej Pocieszenia - fronda.pl
  • Litania do Matki Bożej Pocieszenia - marylka57.blogspot.com
  • Litania do Matki Bożej Pocieszenia - nnmpwln.webd.pl
  • Litania do Matki Bożej Pocieszenia - sanktuarium-maryjne.pl
  • Modlitwy. Litanie do Matki Bożej - sanktuariummalyplock.pl
  • Obraz Matki Bożej Pocieszenia. Modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia. Litanie do Matki Bożej Pocieszenia - poznan-jezuici.pl
  • Oracja do Matki Bożej Pocieszenia - czerwinsk.salezjanie.pl