Litania do Maryi niosącej Światło

Litania do Maryi,
niosącej Światło

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwa litanijna, ukazująca Maryję w relacji do Jej Syna Jezusa Chrystusa, który jest Światłością świata. Poniżej zaznaczono redakcyjne poprawki.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Maryjo, niosąca Jezusa - Światłość świata, bądź przy nas!
Maryjo, niosąca Jezusa - Światło Życia...
Maryjo, niosąca Jezusa - Światło Prawdy...
Maryjo, niosąca Jezusa - Światło Wiary i Nadziei...
Maryjo, niosąca Jezusa - który oświeca blaskiem Ojca...
Maryjo, niosąca Jezusa - który oświeca Miłością Ducha Świętego...
Maryjo, niosąca Jezusa - Światło Krzyża...
Maryjo, niosąca Jezusa - Światło Pokoju i Pojednania...
Maryjo, niosąca Jezusa - Światło oślepiające demony...

Maryjo, napełniona Światłem...
Maryjo, przynosząca Światło...
Maryjo, zapalająca Światło...
Maryjo, ochraniająca Światło...

Maryjo, Niewiasto obleczona w Słońce...
Maryjo, Gwiazdo wskazująca drogę...
Maryjo, Promieniu Światła Bożego...

Maryjo, niosąca Jezusa wątpiącym i zagubionym...
Maryjo, niosąca Jezusa zniewolonym i udręczonym...
Maryjo, niosąca Jezusa zrozpaczonym...
Maryjo, niosąca Jezusa umierającym...
Maryjo, niosąca Jezusa pogrążonym w grzechach...
Maryjo, niosąca Jezusa samotnym i odrzuconym...
Maryjo, niosąca Jezusa smutnym i płaczącym...
Maryjo, niosąca Jezusa ufnie czekającym...
Maryjo, niosąca Jezusa spragnionym miłości...
Maryjo, niosąca Jezusa ubogim w duchu...
Maryjo, niosąca Jezusa miłosiernym...
Maryjo, niosąca Jezusa wprowadzającym pokój...
Maryjo, niosąca Jezusa cierpiącym dla sprawiedliwości...
Maryjo, niosąca Jezusa radującym się...
Maryjo, niosąca Jezusa pojednanym...
Maryjo, niosąca Jezusa każdemu, kto na świat przychodzi...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Ojcze Miłosierny, Który wybierasz małych i pokornych, aby przez nich objawić Swoją chwałę, bądź uwielbiony, gdyż zechciałeś Niepokalaną Maryję uczynić Tą, która przynosi nam Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, światłość prawdziwą. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Litania do Maryi, niosącej Światło - marianki4you.opw.pl