Litania biblijna (Tajemnice życia Maryi)

Litania biblijna z tajemnic życia Maryi

(do prywatnego odmawiania)

Wezwania litanijne ukazują tajemnice z życia Najśw. Maryi Panny.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Panno i Matko Boga, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami!
Narodzeniem swoim świat uweselająca...
Bogu w świątyni dzieckiem ofiarowana,
Świętemu Józefowi zaślubiona...
Przez Archanioła Gabriela pozdrowiona...
Na Matkę Boga wybrana...
Błogosławiona między niewiastami i pełna łaski...
Świętą Elżbietę nawiedzająca...
Jezusa w Betlejem rodząca...
Pasterzom i mędrcom Syna Bożego ukazująca...
W świątyni Syna ofiarująca...
Z Jezusem do Egiptu uchodząca...
Jezusa w świątyni odnajdująca...
Chrystusa nauczającego słuchająca...
Syna z krzyża zdjętego w ramionach tuląca...
Zmartwychwstałego pierwsza witająca...
Wniebowstępującego Syna oglądająca,...
W Wieczerniku Ducha Świętego na Apostołów upraszająca...
Z ciałem i duszą do nieba wzięta...
Najpotężniejsza Królowo i Pani nasza...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. W tajemnicach swego życia jesteś nam wzorem, o Pani.
W. Wstawiaj się za nami, abyśmy naśladowali Cię każdego dnia.

Módlmy się. Boże, który w życiu Najświętszej Maryi Panny ukazałeś nam najdoskonalszy przykład życia na ziemi u boku Zbawiciela i objawiłeś nam radość czekającego nas zbawienia, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Tej, której tajemnice życia rozważamy, zasłużyli na uczestnictwo w królowaniu Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.