Litanie maryjne

"Litania" (gr. λιτανεία - błaganie) - modlitwa błagalna,  złożona z wielu wezwań, rozpoczyna się od słów "Kyrie eleison", po których następują określenia świętości i cnót osób, którym jest poświęcona. Wezwania najpierw kierowane są do Trójcy Świętej, a następnie do osób świętych, zaś odpowiedzią na wezwania są zwroty: zmiłuj się nad nami lub wysłuchaj nas, Panie - jeżeli wezwania są kierowane do Osób Boskich; módl się za nami - jeżeli zwracamy się do Matki Bożej lub innych świętych.