Litania do Królowej Pokoju

Litania do Matki Bożej
Królowej Pokoju

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico, módl się za nami!
Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa...
Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowa Boga...
Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia...
Matko dzieci, którym nie dane było się narodzić...
Matko prześladowanych za wiarę...
Matko narodów podzielonych...
Matko narodów ogarniętych wojną...
Matko tych, którzy boją się o swoje życie...
Matko uchodźców bez dachu nad głową...
Matko tych, którym brakuje wody i chleba...
Matko pozbawionych pracy...
Matko owładniętych chciwością...
Matko zagubionych w sieci Internetu...
Matko cierpiących i chorych...
Matko samotnych i opuszczonych...
Matko pogardzanych i dyskryminowanych...
Matko zagubionych i rozczarowanych...
Matko zbuntowanych i rozgoryczonych...
Matko wykorzystywanych i zastraszanych...
Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję...
Matko tych, którzy płaczą po cichu...
Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu...
Królowo Pokoju, obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących...
Królowo Pokoju, wyjednująca nam łaski u Boga...
Królowo Pokoju, niosąca nadzieję...
Królowo Pokoju, ucząca wytrwałej modlitwy...
Królowo Pokoju, pomagająca przebaczyć...
Królowo Pokoju, kojąca rany niezabliźnione...
Królowo Pokoju, jednająca rodziny...
Królowo Pokoju, wygaszająca spory...
Królowo Pokoju, rozwiązująca węzły...
Królowo Pokoju, podpowiadająca słowa dobre i kojące...
Królowo Pokoju, pocieszająca zrozpaczonych...
Królowo Pokoju, zsyłająca dobre natchnienia...
Królowo Pokoju, dająca przykład cierpliwości i łagodności...
Królowo Pokoju, wskazująca drogę do domu...
Królowo Pokoju, szukająca dzieci zagubionych...
Królowo Pokoju, biorąca na siebie cierpienia swoich dzieci...
Królowo Pokoju, uśmiechająca się do swoich dzieci...
Królowo Pokoju, pocieszenie dusz czyśćcowych...
Królowo Pokoju, o mądrych i rozumiejących oczach...
Królowo Pokoju, o łagodnym sercu...
Królowo Pokoju, o dłoniach otwartych...
Królowo Pokoju, bezwarunkowo nas miłująca...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przyczyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju, abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Modlitwa o pokój. Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju - deon.pl
  • Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju - filipini.pl
  • Piękna litania do Matki Bożej Królowej Pokoju - fronda.pl