Litania do Matki Bożej Pocieszenia (2)

Geneza powstania Litanii do Matki Bożej Pocieszenia nie jest znana. Pewna legenda opowiada, że Maryja ukazała się św. Monice, która była zmartwiona z powodu śmierci jej męża. Maryja obiecała jej specjalną opiekę i pociechę w tym trudnym czasie. Obiecała taką opiekę również każdemu, kto nosi ku Jej czci skórzany pas. Sama w tym objawieniu pojawiła się z takim pasem, ubrana na czarno.

Tekst litanii wzywa Maryję m.in. jako Tą, która jest otuchą, obroną, ukojeniem.


Święta Maryjo, Matko nadziei naszej, pociesz nas

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Matko nadziei naszej, pociesz nas!

Święta Maryjo, Matko naszej drogi...
Święta Maryjo, Matko Bożego światła...
Pełnio Izraela...
Przepowiednio naszych czasów...
Jutrzenko nowego świata...
Matko Boża...
Matko Mesjasza Wybawcy...
Matko Odkupionych...
Matko wszystkich narodów...
Dziewico milcząca...
Dziewico słuchająca...
Dziewico wielbiąca Boga...
Służebnico Pańska...
Służebnico Słowa...
Służebnico Odkupienia...
Służebnico Wybranych...
Uczennico Chrystusa...
Świadku Ewangelii...
Siostro ludzi...
Początku Kościoła...
Matko Kościoła...
Obrazie Kościoła...
Maryjo, błogosławiona między niewiastami...
Maryjo, wielkości kobiety...
Niewiasto wierna w oczekiwaniu...
Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu...
Niewiasto wierna pielgrzymowaniu...
Niewiasto wierna pod krzyżem...
Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania...
Klejnocie Zesłania Ducha Świętego...
Gwiazdo ewangelizacji...
Obecnością jaśniejąca...
Na modlitwie trwająca...
Otwarta na wołanie nasze...
Obecnością nas wspomagająca...
Nadziejo ubogich...
Ufności pokornych...
Podporo wzgardzonych...
Ukojenie uciśnionych...
Obrono niewinnych...
Odwago prześladowanych...
Otucho wygnańców...
Wołająca o wolność...
Jednocząca nas wszystkich...
Głosząca pokój narodom...
Znaku matczynego oblicza Boga...
Znaku bliskości Ojca...
Znaku miłosierdzia Syna...
Znaku działania Ducha Świętego...

Chryste, władco historii, zmiłuj się nad nami!
Chryste, Zbawicielu człowieka...
Chryste, nadziejo stworzenia...

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani.
W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Dziewicę Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, jako Matkę pocieszenia. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła:

  • Litania do Matki Bożej Pocieszenia - czerwinsk.salezjanie.pl
  • Litania do Matki Bożej Pocieszenia - dolinamodlitwy.pl
  • Litania do Matki Bożej Pocieszenia - modlitwa.info.pl
  • Litanie. Litanie do Matki Bożej - parafia-sulbiny.pl
  • Litania do Matki Bożej Pocieszenia - parafiaprzydonica.pl
  • Modlitwy. Litanie do Matki Bożej - sanktuariummalyplock.pl
  • Litania do Matki Bożej Pocieszenia - stacja7.pl