Koronki Maryjne

Modlitwy do Maryi, Matki Bożej, odmawiane przy użyciu różnego rodzaju koronek, podobnych do różańca.