Litania do Matki Bożej od Wykupu Niewolników (Matka Wolności)

Litania do Matki Bożej od wykupu niewolników
Matka Wolności

(do prywatnego odmawiania)

Litania zalecana do odmawiania w potrzebach serca, których trudno nawet nazwać, a także w intencji osób uzależnionych, zniewolonych na duszy i ciele, albo kiedy ktoś znajduje się w sytuacji trudnej czy wręcz tragicznej, a szczególnie w o nawrócenie zatwardziałych grzeszników.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko...
Matko Miłosierdzia...
Matko od Wykupu Niewolników...
Matko Wolności...
Krusząca kajdany grzechu...
Pocieszycielko bezrobotnych...
Zatroskana o ludzi bezdomnych...
Opiekunko przebywających w więzieniach...
Znajdująca zagubionych w bogactwie...
Szukająca niszczących ludzkie życie...
Uwalniająca od narkotyków...
Śpiesząca z pomocą zniewolonym przez Internet...
Uzdrawiająca zniewolonych przez magię...
Podnosząca z niewoli alkoholizmu...
Ratująca uwikłanych w hazard...
Wzywająca da walki z pożądliwościami...
Wypraszająca nawrócenie grzesznikom...
Ucieczko prześladowanych...
Lekarko duszy i ciała...
Matko dzieci i sierot...
Przewodniczko ludzi młodych...
Nauczycielko życia Bożą prawdą...
Przewodniczko powracających do Boga...
Wychowawczyni powołanych do służby Bożej...
Nadziejo wątpiących i zrozpaczonych...
Strażniczko duchowego piękna...
Tarczo chroniąca przed pokusami...
Źródło naszej radości...
Matko duchowej przemiany...
Orędowniczko nasza u Boga...
Pani Świętojańska...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ojcze Miłosierdzia, † Ty posłałeś na świat swojego Syna jako Odkupiciela ludzi, * spraw, za wstawiennictwem Maryi, którą czcimy pod tytułem Matki od Wykupu Niewolników, * abyśmy wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Chrystusa, * i mogli ją szerzyć wśród wszystkich narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Litania do Matki Bożej od Wykupu Niewolników - oczamiserca.pl