Rozważania różne

Ojciec Święty Franciszek prosi wszystkich wiernych o zwiększony wysiłek modlitewny, zarówno osobisty, jak i wspólnotowy. Zaprasza do modlitwy na Różańcu każdego dnia, aby Najśw. Maryja Panna pomogła Kościołowi w tym czasie kryzysu.