Różaniec Dziewięcioletniej Nowenny (La Guadalupana)

Różaniec Dziewięcioletniej Nowenny
La Guadalupana

Rozważania różańcowe wchodzą w skład Dziewięcioletniej Nowenny.


Po każdej "dziesiątce" dodajemy:
(modlitwę fatimską) O mój Jezu...
(wezwanie) Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.


Tajemnice radosne

Odmawiamy w poniedziałki i soboty. Rozważania przybliżają objawienia Matki Bożej, która ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego, w 1531 r.

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie

W święto Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, 9 grudnia 1531 r., Indianin Juan Diego wybrał się na Mszę św. W drodze na górze Tepeyac ujrzał Maryję, która prosiła go o wybudowanie świątyni ku jej czci w tym miejscu.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za pierwsze ukazanie się św. Juanowi Diego, podczas którego objawiłaś, że jesteś Najczystszą Dziewicą, Maryja, Matką Boga Prawdziwego i Matką wszystkich ludzi. Dziękuję za polecenie wybudowania świątyni, w której gromadzisz tych, którzy będą świadectwem Twojej miłości, Twego współczucia, Twej pomocy i Twej opieki, bo takim darami obdarzasz wszystkich, którzy Cię kochają, ufają Ci i wzywają Twojej pomocy.

2. Nawiedzenie

Juan Diego wrócił zasmucony do Matki Bożej, gdyż nie został wysłuchany. Chciał zrezygnować z tej misji.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za Twoje drugie ukazanie się św. Juanowi Diego, kiedy, po powrocie od biskupa, z pokorą wyznał, że nie jest w stanie spełnić zleconej przez Ciebie misji. Dziękuję za zachętę i odwagę, których udzieliłaś św. Juanowi Diego, by jeszcze raz udał się do biskupa.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Juan Diego po raz drugi poszedł do biskupa, który poprosił o znak, by mógł stwierdzić prawdziwość posłannictwa Indianina.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za trzecie ukazanie się św. Juanowi Diego, podczas którego - po jego nieskutecznych prośbach o budowę świątyni - powiedziałaś mu: "Niech tak będzie mój Synu: Wróć jutro z zapewnieniem, iż możesz dostarczyć biskupowi znak, o który prosił. Kiedy go otrzymasz, uwierzy Ci, nie będzie dłużej wątpił w Twe słowa i Twoją dobrą wiarę. Bądź pewien, iż nagrodzę Ci wszystkie smutki".

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Juan Diego porzucił misję, którą miał spełnić, ponieważ pragnął przyprowadzić kapłana do umierającego swego wuja, Bernardino.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci, że zastąpiłaś drogę Juan Diego i uzdrowiłaś jego wuja. Dziękuję Ci za słowa, które wypowiedziałaś do niego, słowa umocnienia i pocieszenia, które dziś wypowiadasz i do mnie: "Czym się martwisz? Czy Ja nie jestem twoją Matką, tu obecną? Czy nie jesteś w moich rękach? Czy nie jestem źródłem twej radości i twojego zdrowia? Czy potrzebujesz czegoś więcej?"

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Juan Diego przyszedł do Maryi następnego dnia i na tilmie otrzymał znak dla biskupa.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za Twoje czwarte ukazanie się św. Juanowi Diego, kiedy kazałaś mu zebrać róże, które znalazł na szczycie wzgórza, i przynieść je Tobie. Dziękuję za ukazanie ich na jego tilmie, kiedy powiedziałaś: "Ten bukiet róż jest znakiem, który masz przekazać biskupowi. Musisz powiedzieć mu, w moim imieniu, że rozpozna moja wolę i musi ją spełnić. Będziesz moim ambasadorem, całkowicie wartym mojego zaufania. Tylko przed obliczem biskupa odsłoń zawartość swojego płaszcza i odsłoń to, co będziesz niósł". Maryjo, dziękuję Ci za Twój obraz, który ukazał się na tilmie, w której święty Twój ambasador niósł róże.


Tajemnice światła

Odmawiamy w czwartki. Najświętsza Dziewica z Guadalupe pragnie otrzeć łzy, umocnić wiarę i przynieść pociechę każdemu pielgrzymowi tej ziemi.

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

W roku objawień na górze Tepeyac na chrześcijaństwo nawróciło się około 9 mln Indian. Cudowny Wizerunek Maryi niósł im zapewnienie, że Maryja jest Królową potężniejszą od ich wszystkich bóstw. Jej władzę królewską rozpoznawali po królewskim niebieskim płaszczu, na którym jest 46 gwiazd.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, i dziś nie opuszczasz nas, w tych czasach walki o wiarę na całym świecie. Ty jesteś potężną Królową, mającą władzę nie tylko na niebie, ale i na ziemi. Pragniesz, byśmy żyli w bliskości Twego Serca pod Twoją macierzyńską opieką. Maryjo, jak mogę Ci się odwdzięczyć za to, że nieustannie przychodzisz, aby umocnić i uzdrowić moją duszę i ciało?

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Podczas objawienia na górze Tepeyac dokonało się pierwsze cudowne uzdrowienie: konającego Bernardina. Św.Juan Diego wiedział, że trzeba konającego zaopatrzeć w sakramnty, dlatego biegł po katoickiego kapłana.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, okryj swoim królewskim płaszczem ochrony i opieki wszystkich konających, którzy nie dostąpią łaski spowiedzi, a szczególnie tych, którzy się Boga zapierają. Juan Diego wiedział, że kapłan niesie pomoc i zbawczą łaskę Boga. Maryjo, dziękuję Ci, że umacniasz i uzdrawiasz moją wiarę, gdyż jesteś Matką Łaski Bożej, a przecież łaska Boże wszystko może, może uzdrowić moje rany, choroby, depresje, zwątpienia...

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Dzielny Juan Diego zaniósł do biskupa tilmę ze znakiem od Maryi. Gdy biskup zobaczył obraz - autoportret Matki Bożej - upadł na kolana, rozpłakał się ze wzruszenia i uwierzył.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, tak jak umocniłaś wiarę biskupa Juana Zumarragi, który ujrzał Twój Cudowny Wizerunek i uwierzył, tak daj silną wiarę wszystkim kardynałom, biskupom, kapłanom i osobom konsekrowanym. Pozwól im poznać Twój Wizerunek i umocnij ich wiarę, tak jak umacniasz wiarę wszystkich modlących się przed Twoim Obrazem. Wzywasz nas, Matko Boża, do modlitwy różańcowej i do nawrócenia.

4. Przemienienie na górze Tabor

Przed objawieniami w Guadalupe, góra Tepeyac i okolice służyło do kultu bożków, którym składano ofiary z ludzi. Dzisiaj jest to największe w świecie sanktuarium maryjne, które rocznie odwiedza ponad 20 mln pielgrzymów.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, jak wielki cud przemiany uczyniłaś na Górze Tepeyac! Dawne miejsce pogańskiego kultu, tysiąca piramid i ofiar bałwochwalczych, dziś jest największym sanktuarium świata, w którym co roku ponad 20 mln osób otrzymuje Chleb Życia - Eucharystię, i ktorym dokonuje się tysiące cudownych uzdrowień za Twoją przyczyną.

Dziękuję Ci, Maryjo, że z dalekiego Meksyku przychodzisz do nas, by przemieniać moje życie; by okryć mój dom, rodzinę i ojczyznę swoim królewskim płaszczem ochrony, uzdrowienia i wielkiej przemiany.

5. Ustanowienie Eucharystii

Współczesne badania Cudownego Wizerunku wykazały, że nie tylko zmienia się twarz Maryi, a w oczach są postacie ludzkie, ale również to, że tilma ma stałą temperaturę 36,6 stopni Celsjusza, a w łonie Maryi bije Serce Dzieciątka, uderzając 115 razy na minutę.

Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za ten cudowny i godny podziwu wizerunek, który dałaś światu przez ręce św. Juana Diego. Dzisiaj uczysz mnie dwóch rzeczy: po pierwsze, że każdą Eucharystię otrzymuję z Twoich rąk, bo Ty jesteś Matką Jezusa - Matką Eucharystii. Po drugie uczysz mnie kontemplacji Twego Wizerunku, na którym Twój Syn jest ukryty pod Twoim Sercem, przypominając mi, że ilekroć nie mogę Go adorować w kościele, mogę Go uwielbiać i adorować w Twym Cudownym Wizerunku. Za ten wielki dar, dziękujemy Ci, Maryjo.


Tajemnice bolesne

Tajemnice bolesne odmawiamy we wtorki i piątki, kierujemy je do Ojca Przedwiecznego z prośbą o wysłuchanie naszego wołania przez wstawiennictwo Męczenników za wiarę narodów polskiego i meksykańskiego oraz wszystkich męczenników, których cierpienie zna tylko niebo.

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci lęk i trwogę przed śmiercią, które ogarnęły Serce Jezusa w Ogrójcu. Ofiaruję Ci Jego krwawy pot i zgodę na przyjęcie kielicha cierpienia. Ofiaruję Ci strach, lęk i przerażenie Męczenników za wiarę, polskich i meksykańskich, którzy nie uciekali przed czekających ich cierpieniem, ale z sercen pełnym Twojej miłości, oddali się w ręce oprawców. Niech cierpienie Jezusa i cierpienie Męczenników obojga narodów wyjednają Twoje błogosławieństwo i przyniosą odnowę wiary.

Ojcze Przedwieczny, Panie nieba i ziemi, niech ich cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej.

2. Sąd nad Jezusem i odrzucenie Go przez naród żydowski

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci straszliwe cierpienia Zbawiciela podczas niesprawiedliwego sądu i wyroku, skazującego Go na okrutne ubiczowanie i ukrzyżowanie. Ofiaruję Ci ból upokorzeń, odrzucenia, uderzeń, rozdzierających ciało naszego Pana. Ojcze Przedwieczny, wraz z męką biczowania Jezusa, ofiaruję Ci boleści i cierpienia Męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego, którzy nie wyrzekli się wiary mimo tortur i prześladowań. Niech ich cierpienie, zjednoczone z cierpieniem Twego Syna, wyjednają naszym narodom Twoje błogosławieństwo oraz przyniosą umocnienie i odnowę wiary.

Ojcze Przedwieczny, Panie nieba i ziemi, niech ich cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej.

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci boleści i udręki Maryi, których doświadczyła podczas spotkania ze Swym Synem, dźwigającym krzyż hańby i upokorzenia, obelg i szyderstw, rzucanych przez pełne nienawiści i niewdzięczności serca ludzi nieznające litości. Ofiaruję Ci boleści i upokorzenia Męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego, którzy byli dręczeni, nękani psychicznie i fizycznie, zmuszani do wyrzeczenia się wiary. Niech ich cierpienia, zjednoczone z cierpieniem Jezusa i Maryi, wyjednają dla Polski i Meksyku Twoje błogosławieństwo oraz przyniosą umocnienie i odnowę wiary.

Ojcze Przedwieczny, Panie nieba i ziemi, niech ich cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej.

4. Dźwiganie krzyża

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci cierpienia duchowe i fizyczne, wraz z Jego bolesnymi upadkami, których Zbawiciel doświadczył na klawaryjskiej drodze. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci wraz z męką Pana, udręki i boleści Męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego. Ofiaruję Ci ich cierpienia, wywołane brutalnymi i wymyślnymi torturami, które stosowali oprawcy, aby wymusić wyrzeczenie się wiary. Prosimy, aby ich cierpienia, zjednoczone z męką Jezusa, wyjednało dla Polski i Meksyku Twoje błogosławieństwo oraz umocnienie i odnowę wiary.

Ojcze Przedwieczny, Panie nieba i ziemi, niech ich cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej.

5. Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i złożenie na ręce bolejącej Matki

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci męki ukrzyżowania i agonii Zbawiciela na krzyżu. Ofiaruję Ci niepojętą miłość Jezusa, wstawiającego się do Ciebie za oprawcami. Ojcze Przedwieczny, wraz z męką Zbawiciela ofiaruję Ci mękę i śmierć Męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego, ich cierpienia, łzy i przelaną krew oraz czasami niewyobrażalną agonię. Niech ich cierpienie zjednoczone z cierpieniem Twojego Syna wyjednają Twoje błogosławieństwo oraz przyniosą umocnienie i odnowę wiary.

Ojcze Przedwieczny, Panie nieba i ziemi, niech ich cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej.


Tajemnice chwalebne

Tajemnice chwalebne odnoszą się do triumfu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Prosimy Maryję, aby odmieniło się oblicze polskiej i meksykańskiej ziemi i prawdziwie oba kraje były Królestwem Niepokalanej i Jej Syna.

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana (J 20,20b).

Zmartwychwstały Chrystus ukazał swoim uczniom swoje chwalebne rany, promieniejące światłem łaski, i Serce, z którego tryskają strumienie miłosierdzia. Nie wypominał im, że Go opuścili w czasie Męki, lecz obdarował nowym życiem. Nastało królestwo łaski. Jezus dał Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Przed nami także stoją otworem bramy królestwa Bożego. Możemy do niego wejść przez sakramenty. W tej tajemnicy prosimy o triumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi we wszystkich sercach, byśmy na nowo uwierzyli w moc sakramentów świętych Kościoła, które niosą ratunek dla duszy i uzdrowienie także ciała. Dziękujmy Bogu za dar Kościoła i kapłaństwa.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, bądź uwielbione!

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan Jezus wstąpił do nieba, aby przygotować nam miejsce. Każdy ma już swoje miejsce w Jego królestwie, ale jest też zespolony z innymi w Panu i może to osiągnąć tu na ziemi. Ojciec daje nam w Eucharysti Syna swego i widzi w nas Jego i dzięki Jezusowi ma w nas upodobanie. Miłuje Go w każdym z nas. Chrystus jedna wszystko - to, co w niebie, i to, co na ziemi. Dziękujmy Bogu za dar każdej Mszy św. i Komunii świętej, gdyż każda Msza św.i Komunia odnawia nas i przybliża do Boga. Prośmy o triumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi nad zaślepieniem ludzi, obojętnych na prawdy wiary i oddalonych od Kościoła katolickiego, by na nowo otworzyli serca Bogu. Aby zrozumieli, że poza Kościołem nie ma ocalenia.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty was wszystkiego nauczy (J 14,26).

Duch Święty, który przenika głębokości Boga samego, uzdalnia nas do poznania miłości Chrystusa, przewyższającego wszelką wiedzę, dla osiągnięcia całej Pełni Boga (por. Ef 3,18-19). Po Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów to, co było niezrozumiałe w nauce Chrystusa, stało się jasne. Dzięki wierze Apostołów rósł Kościół, wzrastało Królestwo Boże na ziemi. Nic nie zdołało odłączyć pierwszych uczniów od miłości Boga, która była rozlana w ich sercach przez Ducha Świętego - ani okrutne prześladowania, ani pokusy pogańskiego świata. Dzisiaj potrzebujemy nowego wylania Ducha Świętego i wołajmy do Niego: przyjdź i odnów swój Kościół!

Niech miłość Serca Jezusowego i Serca Maryi odnowi i przemieni naszą polską ziemie i braci w Meksyku, zjednoczy nas na nowo! Niech Bóg zakróluje w naszych rodzinach, miejscach pracy, edukacji, polityce, we wszystkich dziedzinach ż,ycia!

Najświętsze Serce Jezusa bądź uwielbione!

Niepokalane Serce Maryi módl się za nami!

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Maryja Niepokalana, Matka prawdziwego Boga przez którego żyjemy, została zabrana z duszą i ciałem do nieba. Cała Trójca Przenajświętsza i wszyscy święci, radują się Jej pięknem z aniołami, ludzie na ziemi pokładają w Niej nadzieję. Szatani drżą z przerażenia na dźwięk Jej Imienia, a szaleją w piekle w konwulsjach, gdy brzmi modlitwa różańcowa. Pełna chwały Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha Świętego nie zapomina o swych cierpiących dzieciach nieustannie wstawia się za wszystkimi, otwierając w tym trudnym czasie, wśród niebezpieczeństw pewne schronienie, bezpieczny port w drodze do niebieskiej ojczyzny. Najświętsze Serce Jezusa bądź uwielbione! Niepokalane Serce Maryi módl się za nami!

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Matka Boża z Guadalupe, ukazana na tilmie św. Juana Diego, daje odniesienie do Apokalipsy św. Jana. Dają nam to zaledwie niejasne pojęcie o Jego majestacie i chwale Jezusa Chrystusa Króla i Pana Wszechświata i Jego Królestwa. Rzeczywistość ukazaną w symbolach poznamy w pełni dopiero wtedy, gdy ujrzymy Chrystusa przychodzącego powtórnie. Pierwsze Jego przyjście było ukryte, drugie będzie chwalebne. W obecnych czasach przychodzi do nas jako Król Miłosierdzia, lecz kiedyś przyjdzie jako Sędzia sprawiedliwy.

Pan Jezus daje swej Matce uczestniczyć w swej władzy królewskiej. Nazywamy Ją Matką Miłosierdzia, Pośredniczką łask. Uciekajmy się do Niej, abyśmy mogli stanowić część Jej korony i usłyszeć z ust Jej Syna: Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! (Mt 25,34).

Najświętsza Dziewico z Guadalupe, Niewiasto obleczona w słońce, módl się za nami!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Dziewięcioletnia nowenna różańcowa i eucharystyczna 12.12.2019 rok - 12.12.2028 rok - rozaniec-guadalupe.pl