Godzinki

Nabożeństwa, ułożone na wzór Liturgii godzin (tzw. brewiarza), ku czci Najśw. Maryi Panny.