Małe Oficjum

Według brewiarza rzymskiego. Wydanie drugie poprawione. Kraków 1936. "Małe Oficjum o Najśw. Pannie [...], jako nadające się bardzo dla Klasztorów żeńskich, które to Oficjum odmawiają, gorąco polecamy. Przez podanie bowiem tłumaczenia tych tekstów pogłębi się ich zrozumienie, a modlitwa w ten sposób odmawiana będzie prawdziwym wzniesieniem ducha do Boga (z Kurii Książęco Metropolitalnej w Krakowie, dnia 17 grudnia 1932).