Różaniec rodziców za dzieci (Maryjo, wstawiaj się)

Różaniec rodziców za dzieci

Maryjo, wstawiaj się

Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych Różańca Rodziców w parafii św. Łukasza Ew. w Warszawie-Tarchominie, lekko przeredagowane przez zespół MARYJNI.PL.


Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie

Maryjo, Niepokalana Dziewica, Królowo rodzin, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej róży - przez tajemnicę Zwiastowania - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wiarę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o ufność i nadzieję.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryjo, Służebnico Pańska, Panno łaskawa, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o dobre środowisko wzrastania dla tych dzieci.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Maryjo, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryjo, Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwałość w trudnych chwilach i powierzenie się Bogu w Kościele.

5. Odnalezienie Pana Jezusa

Maryjo, Gwiazdo Zaranna, Panno roztropna, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Odnalezienia Pana Jezusa - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wiarę, zaufanie i roztropność.

Tajemnice światła

 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Chrztu Pańskiego - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odnowienie łaski Chrztu świętego.

2. Cud przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej

Maryjo, Matko Pięknej Miłości, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę cudu w Kanie Galilejskiej - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o miłość w życiu dzieci i umiejętność dzielenia się miłością.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Maryjo, Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienie.

4. Przemienienie na górze Tabor

Maryjo, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę przemienienia na górze Tabor - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o przemianę serca i doświadczanie Bożej obecności w życiu.

5. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu

Maryjo, Panno Czcigodna, Przybytku chwalebny, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę ustanowienia Eucharystii - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Maryjo, Panno wierna, Matko Bolesna, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wierność w modlitwie.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Maryjo, Matko Bolesna, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę biczowania Pana Jezusa - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o uzdrowienie ze skutków grzechu, którymi dzieci mogłyby być obarczone.

3. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa

Maryjo, Matko Bolesna, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę ukoronowania cierniem Pana Jezusa - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odpowiedzialne wypełnianie mojej misji rodzicielskiej.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Maryjo, Matko Bolesna, Wspomożenie wiernych, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę drogi krzyżowej Pana Jezusa - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwanie łasce uświęcającej i owocnego korzystania z sakramentów świętych.

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Maryjo, Gwiazdo Zaranna, Panno roztropna, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa - uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o bezgraniczną ufność w Boże miłosierdzie wypływające z przebitego Serca Jezusowego.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Proszę Cię, Jezu, w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Zmartwychwstania - uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego pokoju w sercu.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Proszę Cię, Jezu, w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Wniebowstąpienia - uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę owocnego wypełniania Twoich słów i przykazań.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Proszę Cię, Jezu, w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego - uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie, by Duch Święty działał w naszym życiu oraz o Jego dary i charyzmaty.

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Proszę Cię, Jezu, w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Wniebowzięcia Maryi - uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną Najśw. Maryi Panny i tej modlitwy.

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Proszę Cię, Jezu, w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży - przez tajemnicę Ukoronowania Maryi - uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach, którymi nas obdarzyłeś poprzez Maryję, Królową Różańca świętego.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych różańca rodziców - swlukasz.pl