Ja wyzwoliłem grzesznika (tajemnice chwalebne)

Ja wyzwoliłem grzesznika

Różaniec z Ojcami Kościoła

Na początek

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Część czwarta - tajemnice chwalebne Różańca świętego

Tajemnica I. Zmartwychwstanie

Zmartwychwstały woła do nas: "Któż może równać się ze Mną? Ja wyzwoliłem grzesznika. Zwyciężyłem śmierć. Jestem Chrystusem. A więc przybywajcie do Mnie, ludzie wszystkich ras, zmazani grzechem, a otrzymacie przebaczenie win. Jam jest bowiem tym, który przebacza. Jam waszym okupem i światłem, i zbawieniem i zmartwychwstaniem" (Meliton z Sardes).

Tajemnica II. Wniebowstąpienie

Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane. Czemuż nie wysilamy się tu, na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim, z Nim też radować się pokojem niebios? (św. Augustyn).

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego

I ja też wołam do Ciebie, Boże, który jesteś Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boże, który z wielkiego miłosierdzia miałeś w nas upodobanie, abyśmy Cię poznali, który jesteś jedynym i prawdziwym Bogiem - udziel nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa również panowania Ducha Świętego. Przez wylanie Ducha powstaje bowiem duchowy, doskonały człowiek, który jest uczyniony według obrazu i podobieństwa Bożego (św. Ireneusz).

Tajemnica IV. Wniebowzięcie NMP

Śmierć ulękła się na Jej widok. Maryja nie zobaczyła otchłani, lecz otwarła się Jej prosta droga do nieba. Powiedziała wtedy: "W ręce Twoje, Synu, polecam ducha mojego. Przyjmij mą drogą Ci duszę, którą zachowałeś od winy. Tobie, a nie ziemi, oddaję swe ciało. Przenieś mnie do siebie, abym gdzie Ty jesteś, i ja tam z Tobą była". I oddała Święta swego ducha w ręce Syna (św. Jan Damasceński).

Tajemnica V. Ukoronowanie NMP

Choć odeszłaś, nie oddzieliłaś się od chrześcijan, nie usunęłaś się z tego skazitelnego świata, ale przychodzisz do tych, którzy Cię wzywają. Opuściwszy doczesne rzeczy, podążyłaś do nieśmiertelnych mieszkań, gdzie o co tylko Boga poprosisz, On, współczując losowi dzieci, daje i spełnia Bożą mocą. Stąd każdy udręczony do Ciebie się ucieka, do Ciebie lgnie słaby, Ciebie wzywa na pomoc walczący z wrogiem (św. German).


Zakończenie

Zaleca się odmówić Litanię loretańską i antyfonę Pod Twoją obronę...


Oprac. MARYJNI.PL