Trzykroć Przedziwna Matka (Mater ter admirabilis)

Matka Boża Trzykroć Przedziwna
Mater ter admirabilis (MTA)

Pochodzenie

Papież Pius V, pod wpływem św. Karola Boromeusza, zezwolił generałowi jezuitów - św. Franciszkowi Borgiaszowi SJ (1565-1572) wykonać kopie obrazu Matki Bożej Śnieżnej i rozesłać je do różnych ośrodków jezuickich. Jedna z tych kopii w 1571 r. trafiła do kolegium jezuickiego Ingolstadt (Bawaria, Niemcy). Obraz był otaczany czcią przez uczniów kolegium, szczególnie przez członków Kolokwium Mariańskiego, zał. tam w 1595 r. przez o. Jakoba Rema SJ. Jezuita ten uznał, że wezwanie "Matko przedziwna" z Litanii loretańskiej najbardziej podoba się Matce Najśw. Stąd stało się zwyczajem kolokwistów trzykrotne powtarzanie podczas odmawiania tej litanii wezwania "Matko przedziwna", a temu obrazowi Maryi nadano tytuł "Matka Boża po Trzykroć Przedziwna" (Mater ter admirabilis).

Historia

Absolewenci kolegium, wsród których było wielu książąt i dostojników kościelnych, przyczynili się do tego, że w XVII i XVIII w. obraz ten był jednym z najbardziej znanych cudownych wizerunków Matki Bożej w Bawarii.

Po kasacji jezuitów (1773) oraz zlikwidowaniu klasztoru jezuckiego i kolegium (1778), obraz został uroczyście przekazany 25 III 1779 r. do akademickiego kościoła Matki Bożej Zwycięskiej. Kiedy w 1800 r. uniwersytet w Ingolstadt został przeniesiony do Landshut, obraz umieszono na bocznym ołtarzu tamtejszego kościoła uniwersyteckiego, dawnego kościoła dominikańskiego. Dzięki staraniom Friesa - proboszcza z Ingolstadt, a zwłaszcza o. Franza Hattlera SJ, obraz wrócił w 1879 r. do Ingolstadt, gdzie początkowo umieszczono go w bocznej kaplicy kościoła franciszkanów. W 1881 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, przeniesiono obraz do kościoła parafialnego Matki Bożej Pięknej (Liebfrauenmünster) i umieszczono w Kaplicy Miłosierdzia, która od tego czasu stała się popularnym miejscem kultu maryjnego z Ingolstadt.

Do ponownego odkrycia obrazu przyczynił się o. Franz Seraph Hattler SJ, który w 1881 r. napisał pierwszą współczesną biografię o. Rema, Der ehrwürdige Pater Jakob Rem aus der Gesellschaft Jesu und seine Marienkonferenz. W 1942 r. bp Michael Rackl poświęcił diecezję Eichstätt Matce Bożej; bp Gregor Hanke powtórzył tę konsekrację 16 lipca 2009 r. w katedrze w Ingolstadt. Święto Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej obchodzone jest w tej diecezji 11 października.

Reprodukcja

Reprodukcja obrazu Refugium peccatorum autorstwa Luigiego Crosio, który zmodyfikował rzymski wizerunek Salus Populi Romani w stylu swojej epoki, została przyjęta przez ruch szensztacki od 1915 r. pod nazwą "Trzykroć Przedziwna Matka", inspirowany maryjną duchowością o. Rema (którego założyciel ruchu, o. Josef Kentenich, poznał dzięki biografii Hattlera).

Ruch szensztacki, zapoczątkowany w 1914 r. przez o. Kentenicha, przyjął tytuł Mater ter admirabilis (i skrót MTA) jako najbardziej odzwierciedlający duchowość ruchu, a obraz "Trzykroć Przedziwna Matka" jest umieszczany w sanktuariach szensztackich, będących wierną kopią sanktuarium w Schoenstatt, nazywanym Prasanktuarium. Przez członków ruchu szensztackiego Maryja jest czczona jako "Trzykroć Przedziwna Matka, Zwycięska Królowa z Szensztatu".

Znaczenie

Znaczenie tytułu jest wieloznaczne:

  • Matka Boża, Matka Chrystusa, Matka wszystkich ludzi.
  • Maryja jest przedziwna w swojej wierze, nadziei i miłości.
  • Maryja była dziewicą przed, w czasie i po urodzeniu Chrystusa.
  • Maryja jest Córką Boga Ojca, Matką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego itp.

Tytuł ma znaczenie idiomatyczne, wyrażające wyjątkowy charakter Maryi, zgodnie ze słowami użytymi przez św. Anzelma z Canterbury: "przedziwnie wyjątkowa i wyjątkowo przedziwna" (Oratio 52, PL 158, 955).

Może najbardziej trafnym wyjaśnieniem tytułu "Trzykroć Przedziwna" będzie stwierdzenie, że ludzki rozum nie jest w stanie pojąć ani zrozumieć wyjątkowości i doskonałości Maryi, Matki Bożej.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła

  • Karl Batz: Die Verehrung der Mater ter admirabilis, "Wissensspeicher zur Geschichte von Ingolstadt" 1991 - ingolstadt.de
  • Thrice Admirable: Why? - udayton.edu
  • Mater ter admirabilis - en.wikipedia.org
  • Jakob Rem - de.wikipedia.org