Cuapa

15 kwietnia 1980 r. Bernardo Martinez, zakrystian, wszedł do kaplicy i obserwował nadzwyczajne światło bijące z figury Matki Bożej. Maryja objawiła mu się 8 maja 1980 r. i prosiła o odmawianie różańca z biblijnymi fragmentami i o odnowienie nabożeństwa pierwszych sobót. Również ostrzegła przed cierpieniami w Nikaragui, jeśli ludzie się nie nawrócą.

Bernardo, nie chcąc mieć problemów, zamierzał zignorować prośbę Matki Bożej i unikał przychodzenia na miejsce objawień. Jednak Maryja objawiła mu się kilka dni później na pastwisku, obiecując mu pomoc. Następnego dnia wielki pokój wypełnił jego duszę tak, że nie bał się już mówić o objawieniach.

8 czerwca 1980 r. w nocy Maryja ukazała wizję ludzi modlących się na różańcu, najpierw dominikanów, później franciszkanów, a następnie innych ludzi i powiedziała mu, aby ich naśladował.

8 września 1980 r. Maryja ukazała mu się jako dziecko i powiedziała, aby nie zbierał pieniędzy na budowę nowego kościoła, ponieważ Bóg nie chce materialnych kościołów, ale żywe świątynie, którymi jesteśmy.

13 października 1980 r. Matka Boża objawiła się otoczona światłem. Widziało je ok. 50 osób. Bernardo prosił Maryję, aby wszyscy mogli Ją zobaczyć, ponieważ nie wierzyli w Jej objawienie. Maryja zasmuciła się z powodu zatwardziałości ich serca. Kiedy Bernardo zaczął przepraszać Maryję, pouczyła go, jak odmawiać różaniec i prosiła, by porzucił przemoc i modlił się za cały świat. Zapowiedziała również, że więcej Jej nie zobaczy na tym miejscu.

Po czterech początkowych objawieniach Maryja jeszcze kilkakrotnie objawiała się, przepowiadając upadek i zniszczenie komunizmu na całym świecie, prosząc o nabożeństwo do ran Chrystusa. Oni proszą o różne niepotrzebne rzeczy. Proście o wiarę, abyście mieli siłę, aby każdy mógł nieść własny krzyż. Wasze cierpienia nie zostaną usunięte. One są waszym krzyżem, który powinniście nieść. To jest wasza droga życia. Są problemy z mężem, z żoną, z dziećmi czy z braćmi. Rozmawiajcie ze sobą, aby problemy zostały rozwiązane w pokoju. Nie zwracajcie się ku przemocy. Nigdy nie zwracajcie się ku przemocy. Proście o wiarę, abyście mieli cierpliwość.

Maryja odpowiedziała na prośby o uzdrowienia i różne łaski wielu, którzy ją o to prosili przez Bernardo.

Nie smućcie się. Ja jestem z wami, nawet jeśli mnie nie widzicie. Jestem Matką was wszystkich grzeszników. Miłujcie się wzajemnie. Przebaczajcie sobie nawzajem. Czyńcie pokój. Bo jeśli tego nie uczynicie, nie będzie pokoju. Nigdy nie zwracajcie się ku przemocy. Nikaragua ucierpiała z powodu trzęsienia ziemi i nadal będzie cierpieć, jeśli ludzie się nie zmienią. Jeśli się nie odmienicie, ujrzycie nadejście trzeciej wojny światowej.

Módl się, módl, mój synu, za cały świat. Matka nigdy nie zapomina o swych dzieciach. I nigdy nie zapomniałam o twoich cierpieniach. Jestem Matką was wszystkich grzeszników.

Bernardo Martinez został kapłanem.