O naśladowaniu Maryi

Antologia tekstów Tomasza z Kempen o naśladowaniu Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót.