Aokpe (Nigeria)

W 1992 r. w Aokpe - małej wiosce w afrykańskiej Nigerii - 12-letnia dziewczynka, Christiana Agbo, opowiedziała o wizji "Pięknej Pani", która zapragnęła być nazywana Pośredniczką wszelkich łask (4 VIII 1994) oraz poleciła, aby wybudowano w Aokpe sanktuarium maryjne (8 XII 1995). Aokpe jest obecnie Międzynarodowym Centrum Pielgrzymkowym. Dzień 4 sierpnia stał się znany jako "Dzień Łaski", który co roku poprzedza 9-dniowa Nowenna (od 26 VII do 3 VIII). Wizje zakończyły się w 2004 r.

Widząca

Christiana Agbo urodziła się w sobotę, 29 III 1980 r. jako 9. lub 10. dziecko Christophera Onoji Agbo i Reginy Onyelu Agbo (z domu Ejembi). Matka Christiany, Regina była przez długi czas przewodniczącą Stowarzyszenia Chrześcijańskich Kobiet i członkinią różnych modlitewnych grup przy parafii Najśw. Imienia w Ugbokolo, której proboszczem był o. John Beirne. Ojciec Christiany, Christoper, był dyrektorem różnych katolickich i państwowych szkół. Christiana uczęszczała do miejscowej szkoły podstawowej. Od 4 VIII 1992 r. do 2004 r. miała wizje i przesłania od "całej pięknej Pani" (She is all beautifull), która przedstawiła się jej jako "Pośredniczka wszystkich łask" (Mediatrix of All Graces). Christiana opowiadała również swoim doświadczeniem 6-godzinnej wizji piekła, nieba i czyśćca oraz uczestnictwa w cierpieniach i Męce Pańskiej.

Pod wpływem wizji Christiana podjęła studia, uzyskując licencjat z prawa na uniwersytecie w Jos w Nigerii oraz tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warwick w Anglii. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Baze w Abuja w Nigerii. Jest żoną adwokata i ma 3 dzieci.

Przesłania

Christiana, chociaż z początku wizji wyglądała na zalęknioną, jednak później nie bała się udzielać wywiadów, występować przed ludźmi i przed kamerami, ponieważ - jak wyznała - otrzymywała od owej "Pani" słowa otuchy i zachęty. Dlatego, mimo że spotykała się z krytyką i niedowierzaniem, a nawet podejrzeniami, że "to wszystko" może być sprawą demona, nie zrezygnowała z przekazywania informacji o wizjach i przesłaniach. To jedyny przypadek, w którym ukazująca się Postać poleca występować Widzącej przed kamerami i nagrywać miejsce objawień.

Nagrania wideo dostępne są na kanale: youtube.com/@pilgrimagesandtours [dostęp: 31 XII 2023]

Orędzia na ogół są proste i bardzo ogólne, przypominające te z Lourdes i z Fatimy. Ludzie powinni unikać grzechów, pokutować i modlić się, szczególnie za grzeszników i za dusze przebywające w czyśćcu. Wielu nie chce zerwać z grzechem, co bardzo rani Serce Jezusa, jak ciernie Jego Najświętszą Głowę. Aby usunąć te ciernie i pocieszyć Jezusa, należy podjąć pokutę poprzez ofiarowanie doświadczanych na tym świecie cierpień.

Maryja kocha swoje dzieci najpiękniejszą, niebiańską, macierzyńską miłością. przerastającą nasze wyobrażenie, dlatego przychodzi, by przypomnieć swoje wezwania, bo ludzie nie słuchają, nie praktykują i rzadko kiedy zwracają uwagę na Jej łzy wylewane z powodu dusz, które idą na wieczne potępienie. Jeżeli ludzie usłuchają maryjnych orędzi, będą żyć w pokoju.

Maryja wzywa do modlitwy o łaskę miłości, ponieważ dusze zdobywa się dla Boga przez miłość.

Najważniejsze przesłania brzmiały następująco:

Przychodzę z Nieba. Jestem ucieczką grzeszników. Przychodzę z Nieba, aby zdobywać dusze dla Chrystusa, aby chronić moje dzieci w mym Niepokalanym Sercu. Pragnę, abyście modlili się za dusze cierpiące w czyśćcu, za cały świat, a także pocieszali Jezusa.

To przez cierpienie i modlitwę zdobędziecie wiele dusz z powrotem dla Jezusa. To dzięki prawdziwej miłości do Boga przyprowadzicie zagubione dusze z powrotem dla Ojca Przedwiecznego (13 I 1996).

Unikajcie grzechów, módlcie się i pokutujcie wiele, usuńcie ciernie raniące Najświętszą Głowę Jezusa. Módlcie się szczególnie za dusze, które diabeł usidlił (26 I 1996).

Z Aokpe popłynęły słowa przypominające o potędze modlitwy i wezwanie stale powtarzane przez Matkę Bożą w innych częściach świata: "Módlcie się, módlcie się". Ostrzeżenia przed mocą szatana również nie są czymś nowym, choć tutaj podkreślają, że zły potrafi zwyciężyć każdego, kto się nie modli.

Podobnie, jak w Fatimie i Lourdes, przesłania wskazywały na wartość modlitwy różańcowej jako potężnej broni przeciw złemu duchowi. Dzieci Maryi, które często i z uwagą (w skupieniu) odmawiają Różaniec (rozważają jego tajemnice), otrzymają wiele łask, a szatan nie będzie miał do nich dostępu. Rodzicom radzi, aby uczyli swoje dzieci modlitwy różańcowej. "Przez Różaniec jestem waszym pocieszeniem" - przekazuje usłyszane słowa widząca.

Tak samo, jak w znanych miejscach objawień, Aokpe zachęca do postu o chlebie i wodzie, do przystępowania do sakramentu pokuty, do praktykowania nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

W orędziu dla kapłanów Maryja mówi, że odczuwa radość z powodu tych, którzy są dobrymi pasterzami i wyraża życzenie, aby duchowni prowadzili skromniejsze życie.

Młodych prosi, aby wpatrywali się w Jezusa i aby mieli czyste serca. Wiele z tego, co widzą i słyszą, napełnione jest nieczystością, a Jezus kocha młodych czystego serca. Prosi, aby przemieniali swoje życie i modlili się.

Matka Boża obiecuje ukryć nas w Jej Niepokalanym Sercu i prosi, abyśmy dzielili z Nią naszą radość i miłość, a także nasze cierpienia.

Przypomina, że Msza św. jest powtórzeniem Ofiary Jezusa i jest formą modlitwy, która oddaje Bogu największą chwałę. Matka Boża zaleca, aby zachować ciszę wszędzie tam, gdzie jest Najświętszy Sakrament. Maryja mówi: "Gdziekolwiek znajduje się Najświętszy Sakrament, musi być zachowana całkowita cisza".

Raz Christiana zapytała Matkę Bożą w czyimś imieniu, co ma czynić, aby podążać drogą świętości, Maryja odpowiedziała: "Powiedz mu, aby modlił się, pokutował, czynił ofiary, uczęszczał regularnie na Mszę św. i nie martwił się zbyt wiele".

Pośredniczka wszelkich łask

W marcu 1995 r. Christiana przekazała, że Piękna Pani pragnie być znana i czczona w Aokpe jako Pośredniczka wszelkich łask. To życzenie powtórzyła w czasie drugiej uroczystej pielgrzymki, w sierpniu 1995 r. i wielokrotnie o nim później przypominała. Wyjaśniała, że jest pośredniczką między Bogiem a człowiekiem, że otrzymuje od Boga łaski dla swoich dzieci i je rozdziela.

Innym razem Christiana przekazała słowa Pana Jezusa, który miał powiedzieć, że Matka Boża jest Oblubienicą Ducha Świętego i jest kanałem, przez który płyną do nas wszelkie łaski, i że niczego nie otrzymujemy bez Jej wstawiennictwa.

Podczas jednych z objawień Christiana otrzymała modlitwę do Matki Bożej Pośredniczki wszelkich łask, podaną jej w lokalnym języku Idoma, którym posługiwała się Widząca. Miejscowy biskup Fideli Orgah, z pomocą Christiany i księży, pracował nad jej przetłumaczeniem na język angielski. Biskup był przez 5 lat biskupem w nowoutworzonej diecezji Otukpo, w granicach której znajduje się parafia, obejmująca wioskę Aokpe. Pozytywnie nastawiony do objawień, zachęcał ludzi, by modlili się o spełnienie wszelkich warunków koniecznych do oficjalnego uznania ich za autentyczne. Polecał, aby o godz. 17, zgodnie z życzeniem Matki Bożej, w czasie odmawiania Różańca, odbywać procesję do groty. Zapoznawał parafie w diecezji z modlitwą do Matki Bożej Pośredniczki wszelkich łask.

Przepowiednie

Podobnie jak w Fatimie, Aokpe także mówi o karze Bożej, która zawisła nad światem, ale może być ona złagodzona, a nawet odwrócona, jeśli ludzie zaczną pokutować, modlić się i przemieniać swe życie. Kilkakrotnie zapowiadana jest kara w formie ciemności, nazywana Wielką Ciemnością.

Pocieszająca jest zapowiedź, że chwała Boża będzie się wszędzie powiększać, a potęga szatana wkrótce się skończy.

Nadzwyczajne znaki

13 IX 1994 r. Christiana w niewyjaśniony sposób posiadła znajomość j. angielskiego, co zostało przypisane łasce Ducha Świętego, udzielonej za przyczyną Matki Najśw. Od tego czasu do przybywających pielgrzymów przemawiała już właśnie w tym języku.

Ponieważ Christiana przekazywała daty kolejnych spotkań z ukazująca się jej Postacią, na miejsce objawień w wyznaczonym czasie zaczęli coraz liczniej przybywać pielgrzymi. Podczas jednych z takich zapowiedzianych spotkań, 4 VIII 1994 r., na języku Christiany pojawiła się hostia, którą - jak sama wyjaśniła - podał jej sam anioł.

Zostały również zapowiedziane nadzwyczajne zdarzenia, związane ze Słońcem, które miały na celu "umocnienie wiary", czy raczej doprowadzenie do uznania ukazań się Postaci za autentyczne objawienia Najśw. Maryi Panny. Zapowiedzi te gromadziły tłumy ludzi, z których wielu przybywało nawet dzień wcześniej, by poprzez wspólną modlitwę i nabożeństwa przygotować się na moment "objawienia".

Owocem pielgrzymek były liczne łaski oraz nadzwyczajne uzdrowienia, które dokładnie notowano. Niektóre świadectwa publikowane były w piśmie "Aokpe Message Newspaper". Znany jest przypadek odzyskania wzroku przez człowieka, który był niewidomy przez 45 lat, a także cud uzdrowienia pewnej zakonnicy, która odzyskała wzrok po obmyciu oczu wodą ze źródełka, które tam wytrysnęło, a które - według Christiany - Matka Boża szczególnie pobłogosławiła.

Wielka Pielgrzymka

Na zapowiedziane objawienie, które miało nastąpić 27 I 1996 r., już dzień wcześniej zjechali tłumnie pielgrzymi. W przybliżeniu oszacowano, że było ich około 120 tys. Przybyli księża, biskupi, arcybiskup, osoby zakonne, a także wysłannik Ojca Świętego, asystent nuncjusza o. Ray Hickey. Obecni byli dziennikarze, reporterzy i ekipa telewizyjna. Zainstalowano głośniki, a źródłem prądu był generator.

26 stycznia nie można było odbyć procesji w trakcie odmawiania Różańca ze względu na zbyt wielką liczbę osób, lecz później, po odmówieniu Różańca, jak w Lourdes i Fatimie popłynął w niebo wieczorny śpiew Ave Maria.

Po południu, po Mszy św., wszyscy obecni widzieli spektakularny cud słońca.

26 stycznia, około g. 18., jeden z dziennikarzy był świadkiem niezwykłego zjawiska na niebie. Widział bowiem, jak z szybkością podobną do kalejdoskopu słońce zaczęło zmieniać kolory od niebieskiego, fioletowego, zielonego - do złotego. Potem nagle, jakby w rytm muzyki, zaczęło "tańczyć", zmieniając położenie na niebie. Pielgrzymi, którzy także mieli podobne wizje w tym czasie, padali na kolana, wzywając imienia Boga i Maryi.

Cudu ze słońcem doświadczył 27 stycznia abp Gagaka, który w tym dniu był w swojej diecezji w Jos, z dala od Aokpe. Swoje przeżycie opisał później w magazynie "Aokpe Message".

Zdaniem o. Beirne najlepiej i najobszerniej opisał cud słońca biskup Llorin, ks. Ayo-Maria Atoyebi OP. Jego świadectwo opublikowane było w katolickim czasopiśmie "The Catholic Nigerian Magazie Shalom".

26 stycznia po południu, podczas Mszy św. bp Ayo-Maria Atoyebi wygłosił homilię. Następnego dnia, po porannej Mszy św. koncelebrowanej, o 11:04 Christiana wpadła w ekstazę i miała objawienie, które trwało 9 minut. Następnie odczytano przez mikrofon orędzie, które otrzymała. Matka Boża powiedziała m.in., że chce przypomnieć nam, co powinniśmy robić, a czego nie. Przede wszystkim trzeba przestać grzeszyć. Trzeba ofiarować cierpienia, którymi jesteśmy doświadczani, jako pokutę, modlić się, modlić się, modlić się i zawierzać się Jej Niepokalanemu Sercu. Powtórzyła raz jeszcze: "Jestem Niepokalanym Poczęciem i pragnę być znana tutaj jako Pośredniczka wszelkich łask".

W tym dniu przemówił do wszystkich abp John Onaiyekan. Powiedział, że obecność biskupów nie oznacza jeszcze oficjalnego uznania Kościoła w sprawie objawień, lecz jest świadectwem, że biskupi są otwarci na tę sprawę i obserwują oraz badają wszystko, co dzieje się w Aokpe. Arcybiskup odczytał w całości Deklarację biskupów nigeryjskich.

Sanktuarium

Licznie przybywający do Aokpe pielgrzymi i słowa Pani, przekazane za pośrednictwem widzącej, że Aokpe będzie kiedyś znane jak Lourdes i Fatima, sprawiły, że zaplanowano budowę sanktuarium. Biskup udzielił pozwolenia na budowę świątyni.

Deklaracja biskupów nigeryjskich

Biskupi Północnej Nigerii, na spotkaniu w styczniu 1996 r., uchwalili Deklarację, zwaną Ave Maria, pod którą podpisali się abp John Onaiyekan i biskup diecezji Otukpo.

Jak stwierdza się na wstępie, deklaracja jest odpowiedzią na informacje, że młoda dziewczyna ma objawienia Matki Bożej, która przekazuje jej orędzia. Biskupi nie mogą pozostać obojętni wobec takich wydarzeń, ponieważ coraz więcej ludzi przybywa do Aokpe. Jedni z czystej ciekawości, inni kierowani szczerą pobożnością. Biskupi rozważali tę sprawę na wspólnym zebraniu w Jos i ustalili, że arcybiskup wraz z miejscowym biskupem przybędą do Aokpe z oficjalną wizytą duszpasterską. Dlatego właśnie przybywają, jako wierni Chrystusowi, oddani Matce Bożej i jako duszpasterze, aby popierać wszystko, co jest dobre i ostrzegać przed tym, co jest szkodliwe. W tym duchu ustanawiają tymczasowe wskazówki dla wiernych, podczas gdy sami będą modlić się, obserwować dalsze wydarzenia i prosić Ducha Świętego o wskazówki i prowadzenie.

Jako dowód na pozytywne nastawienie Kościoła lokalnego wobec objawień w Aokpe, oprócz Deklaracji, wymienić należy: zezwolenie biskupów na budowę sanktuarium w Aokpe, zachętę biskupa diecezjalnego do modlitwy o spełnienie warunków do oficjalnego uznania Kościoła oraz udzielenie imprimatur na publikację książki, napisanej przez o. J. Beirne.

Nigeryjska droga pobożności

A.O.K.P.E. - Adoracja - Ofiara - Komunia - Posłuszeństwo, Pobożność, Pokora - Ewangelizacja


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Joanna Ottea, Aokpe - Nigeria, 1992 - voxdomini.pl
  • Visitations of Our Lady Mediatrix of All Graces - ourladyofaokpe.com
  • 03/01/2022 - Blessed Virgin Apparitions Aokpe, Nigeria - 1in10rosary.ie