Lourdes

Od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Piękna Pani ukazała się 18 razy 14-letniej Bernadecie Soubirous. Te fakty wydarzyły się w grocie Massabielle, niedaleko Lourdes.

Pierwsze spotkania odbyły się w milczeniu. Bernadeta zrozumiała, że ma się przeżegnać i odmówić Różaniec.

18 lutego Pani powiedziała: Zrób mi tę przyjemność, przychodź tutaj przez dwa tygodnie. Dziewczynka odpowiedziała, że przyjdzie, na co Pani oświadczyła jeszcze: Nie obiecuję uczynić cię szczęśliwą na tym świecie, ale w przyszłym.

W końcu lutego Matka Boża mówi: Pokuty, pokuty, pokuty oraz Pijcie wodę ze źródła, ona was oczyści.

2 marca dziewczynka otrzymała misję: Powiedz księżom, aby wybudowano kaplicę i niech ludzie przychodzą tu w procesji.

Dopiero podczas 16. ukazania, 25 marca, w święto Zwiastowania, Najświętsza Panna oświadczyła: Ja jestem Niepokalane Poczęcie.

Dwa ostatnie objawienia są znowu w milczeniu. Bernadeta otrzymała jeszcze trzy sekrety, których nigdy nie ujawniła.

Cudowne uzdrowienia zaczęły się już w czasie objawień. Większość jest związanych z wodą ze źródła, pomimo że Bernadeta była przeciwna nazywaniu tej wody "cudowną" i nie pozwalała przypisywać tych uzdrowień jej osobie. Według niej, tylko wiara i modlitwy mogą uzdrawiać.