Godzina Łaski dla świata

W wielu parafiach w Polsce, 8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia - organizowane jest nabożeństwo nazywane Godziną Łaski. Wiąże się ono z wydarzeniem we włoskiej miejscowości Montichiari i osobą Pieriny Gilli (1911-1991), która przekazała informację o Godzinie Łaski. Jak twierdziła, otrzymała ją od samej Najśw. Maryi Panny. W tych niezatwierdzonych jeszcze przez Kościół katolicki przesłaniach Maryja nazywana jest Różą Mistyczną (Rosa Mistica). O Godzinie Łaski wizjonerka przekazała następujące słowa, które usłyszała 8 grudnia 1947 r. od schodzącej z nieba po wielkich białych stopniach Pani:

Pragnę, aby każdego roku, 8 grudnia, w południe na całym świecie była odprawiana Godzina Łaski. Dzięki temu nabożeństwu można uzyskać wiele łask dla duszy i ciała [...]. Ci, którzy nie będą mogli pójść do swoich kościołów, otrzymają ode mnie łaski, modląc się także w swoich domach”.

Intencja i sens nabożeństwa

Główną intencją nabożeństwa jest modlitwa za duchowieństwo (papieża, biskupów, księży i diakonów) oraz osoby konsekrowane (szczególnie zakonów męskich czynnych i kontemplacyjnych), której symbolem są trzy róże (biała, czerwona i złota), umieszczone na płaszczu Maryi w Jej wizerunkach Róży Mistycznej.

 • Róża biała oznacza dusze żyjące duchem modlitwy.
 • Róża czerwona oznacza dusze pokutujące i gotowe do ofiar.
 • Róża złota oznacza dusze żyjące duchem wynagradzającym za grzechy i niewierności.

Wszystkie te dusze - osoby pełne wiary - są zaproszone do modlitwy wstawienniczej za kapłanów, ponieważ jako oczyszczone z grzechów i żyjące w łasce uświęcającej mają niezwykłą moc wypraszania łaski świętości dla kapłanów oraz wynagradzania za wszelkie grzechy i zgorszenia spowodowane przez kapłanów, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu.

Nabożeństwo składa się z trzech części, które budują tajemnice trzech części Koronki różańcowej, odmawianej dla uczczenia:

 1. Niepokalanego Poczęcia NMP (biała róża).
 2. Bolesnej Matki i Królowej oraz Matki Miłosierdzia (czerwona róża).
 3. Królowej nieba i ziemi oraz Matki Kościoła (złota róża).

Nabożeństwo powinno być nabożeństwem adoracyjnym, czyli odprawione przed wystawionym Najśw. Sakramentem.

Po każdej części odmawia się cały lub odpowiednią kolejną część Psalmu 51 - psalmu pokutnego (najczęściej, na znak pokornego uniżenia, z podniesionymi, rozłożonymi ramionami).

Odmówienie tego Psalmu trzykrotne (lub w trzech częściach) jest wynagrodzeniem trzech boleści Maryi, symbolizowanych trzema mieczami wbitymi w Jej Serce:

 • Ból pierwszego miecza - zadany przez księży, braci i siostry zakonne, którzy porzucili swoje powołanie.
 • Ból drugiego miecza - zadany przez księży i zakonników, którzy żyją w grzechach śmiertelnych.
 • Ból trzeciego miecza - zadany przez księży i osoby poświęcone Bogu, którzy - tracąc powołanie i wiarę - stają się wrogami Kościoła na zgubę wielu dusz.

W nabożeństwie chodzi więc o łaskę godziny uleczenia najdotkliwszych ran Kościoła, o łaskę odnowy kapłanów, klasztorów i osób poświęconych Bogu.


Jak odprawić Godzinę Łaski

Uwaga! Poniższe nabożeństwo zostało opracowane przez MARYJNI.PL na podstawie przekazów widzącej z Montichiari.

1. Akty strzeliste

Przed wystawionym Najśw. Sakramentem zwróć się do Maryi.

"Maryjo. Różo Mistyczna, pomóż mi, abym wiedział(a), o co mam prosić w tej godzinie?"

"Maryjo, Ty wiesz, jaki jest dziś największy problem w Kościele. Pragnę ofiarować mój czas, by ten problem został rozwiązany i przemieniony na jeszcze większe dobro dla duchowego wzrostu Kościoła."

2. Modlitwa trzech intencji

Wzbudź intencję w swoim sercu.

Ojcze nasz...

Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. Nie bój się prosić o łaski - nawet największe. "Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego" - z wiarą przyjmij, że w tej godzinie niebo jest szeroko otwarte i wylewa się z niego morze łask na cały świat.

Zdrowaś Maryjo...

Proś o łaskę nawrócenia dla tych grzeszników, którzy jej najbardziej potrzebują. Przyjmij na siebie cały ból duszy grzesznej i w duchu wynagrodzenia zanurz ją w miłosiernym Sercu Jezusa przez bolejące Serce Maryi.

Zdrowaś Maryjo...

Proś o łaskę nawrócenia tych, którzy uważają się za nieprzyjaciół Kościoła świętego, zwłaszcza za masonów i tych, którzy ulegają ideologii masońskiej, szczególnie wśród hierarchii kościelnej.

Zdrowaś Maryjo...

3. Modlitwa trzech Koronek

I. Tajemnice "Białej Róży"

Dla uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny i w duchu wynagrodzenia za księży, braci i siostry zakonne, którzy porzucili swoje powołanie.

 1. Tajemnica pierwsza - Maryja Łaski Pełna

  W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą" (Łk 1,26-28).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 2. Tajemnica druga - Maryja Matka Pana

  Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1,41-43).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 3. Tajemnica trzecia - Maryja Boża Rodzicielka

  Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2,6-7).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 4. Tajemnica czwarta - Maryja ze Znakiem sprzeciwu

  Symeon rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,34-35).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 5. Tajemnica piąta - Maryja Niewiasta kontemplacji

  Dopiero po trzech dniach odnaleźli Jezusa w świątyni... Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu (Łk 2,46.51).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Psalm 51 (cały lub część pierwsza psalmu)
Chwała Ojcu...

II. Tajemnice "Czerwonej Róży"

Dla uczczenia łez Bolesnej Matki i Królowej, Matki Miłosierdzia oraz w duchu wynagrodzenia za księży i zakonników, którzy żyją w grzechach śmiertelnych.

 1. Tajemnica pierwsza - Zdrada Judasza, Maryja Matka Zdradzonego

  Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: "Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?" (Łk 22,47-48).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 2. Tajemnica druga - Sąd nad Jezusem, Maryja Matka Osądzonego

  Najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: "Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje?" Oni odpowiedzieli: "Winien jest śmierci" (Mt 26,65-68).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 3. Tajemnica trzecia - Spotkanie na Drodze Krzyżowej, Maryja Matka wierna

  Jezus spojrzał na Matkę Swą wzrokiem pełnym litości, a potknąwszy się padł na kolana i na ręce. Matka, widząc Jezusa, wybiegła z bramy, padła przed Nim na kolana i uścisnęła Go. "Synu Mój!" "Matko Moja!" (wg wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 4. Tajemnica czwarta - Testament z Krzyża, Maryja Matka Kościoła

  Kiedy Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja" (J 19,26-27).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 5. Tajemnica piąta - Śmierć na Krzyżu, Maryja Matka Miłosierdzia

  Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19,33-34).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Psalm 51 (cały lub część druga psalmu)
Chwała Ojcu...

III. Tajemnice "Złotej Róży"

Dla uczczenia Niepokalanej, Królowej nieba i ziemi, Matki Kościoła oraz w duchu wynagrodzenia za księży i zakonników, którzy stają się wrogami Kościoła na zgubę dusz ludzkich.

 1. Tajemnica pierwsza - Maryja Matka Zmartwychwstałego

  Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" (J 20,29).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 2. Tajemnica druga - Maryja Matka Nadziei

  Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba (Dz 1,11).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 3. Tajemnica trzecia - Maryja Oblubienica Ducha Świętego

  Trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego... Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy..., wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 1,14; 2,1.4)

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 4. Tajemnica czwarta - Maryja Królowa Wniebowzięta

  Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały (Pius XII, Munificentissimus Deus).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 5. Tajemnica piąta - Maryja Królowa nieba i ziemi

  Dostojna Matka Boga... zachowana została od skażenia grobowego i tak jak Syn Jej, zwyciężywszy śmierć, z ciałem i duszą wzięta została do niebieskiej chwały, gdzie ma jaśnieć jako Królowa po prawicy tegoż Syna swojego, nieśmiertelnego Króla wieków (Pius XII, Munificentissimus Deus).

  Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Psalm 51 (cały lub część trzecia psalmu)
Chwała Ojcu...

4. Modlitwa dziękczynna

Podziękuj za łaski, które ci dziś Matka Najświętsza wyprosiła. Własnymi słowami porozmawiaj z Maryją o sprawach, które są najbliższe twemu sercu. Przykłady modlitw znajdziesz w Modlitwy maryjne.

5. Wyznanie wiary

Wyznaj wiarę w Boga.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego (Skład Apostolski)

Wychwalaj dobroć Boga.

Chwała na wysokości Bogu.

Oddaj się Maryi pod opiekę.

Pod Twoją obronę...
lub
O Niepokalana...
lub inny akt oddania się Niepokalanej.


Psalm 51 - Błaganie pokutnika

Część pierwsza

1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

2. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

3. Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.

4. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

5. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.

6. Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

7. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.

Część druga

8. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

9. Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.

10. Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

11. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.

12. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

13. Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

14. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Część trzecia

15. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

16. Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

17. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

18. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

19. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.

20. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła:

 • Godzina Łaski - adonai.pl [2021-12-08]
 • Stanisława Gamrat, Modlitwa, ofiara, pokuta, "Królowa Różańca Świętego" nr 59 - krolowa.pl
 • Maria Rosa Mistica: l’8 dicembre pregate il Miserere e vi concederò le grazie... - oracolocooperatoresveritatis.wordpress.com
 • Preghiere a Maria Immacolata 8 Dicembre - ilsorrisodimaria.it
 • Madre Della Chiesa Universale Fontanelle Di Montichiari - (Brescia), "La Voce Di Rosa Mistica", Decembre 2012, Anno 22, N. 8 - rosamisticafontanelle.it