Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie z Lourdes

Jutrznia

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

P. Panie otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu...

Hymn

Po górach, dolinach...

(zwrotki 1-10, 46, 50 i 60)

Ant. Matka Boża objawiła się w grocie skalnej, obok której zakwitł krzew róży. Ukazały się kwiaty na ziemi naszej, przyszedł czas obrzynania winnic, głos synogarlicy usłyszano w ziemi naszej. Powstań przyjaciółko moja piękna i przyjdź, gołębico moja wśród skalnych rozpadlin, w szczelinie muru.

Czytanie (Ap 11,19;12,1.10)

Otwarła się świątynia Boża w niebie i zjawiła się arka testamentu Jego w świątyni. I stały się błyskawice i wołania, trzęsienie ziemi, i grad wielki. I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc u jej stóp, a na głowie jej korona z gwiazd dwunastu. I usłyszałem głos donośny w niebie, mówiący: Teraz stało się zbawienie i potęga, i królowanie Boga naszego, i władza Chrystusa Jego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Cała piękna jesteś, Maryjo.
W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo,
W. któraś dziewiczą stopą starła głowę węża.
P. Panie, Boże nasz, zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, strzeż pełni Twego Kościoła, uświęć tych, którzy miłują wspaniałość Twego domu, otocz ich chwałą poprzez Boską Twą moc.
W. I nie opuszczaj nas pokładających w Tobie nadzieję.
P. Albowiem Twoje jest panowanie, i Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W. Amen.
P. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją.
W. Panie, zmiłuj się.
P. Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę, Maryję ze wszystkimi aniołami i świętymi wspomniawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajemy.
W. Tobie, o Panie. Amen.

Módlmy się. Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkte cnoty, aby nas uświęciły, oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.


Pryma

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu...

Hymn Po górach, dolinach...

Ant. Zobaczyłam Panią odzianą w białe szaty. Miała na sobie białą suknię, przepasana była niebieską wstęgą, na każdej z Jej stóp spoczywała złocista róża. Taki sam kolor miały ziarenka Jej różańca.

Zdrowaś Maryjo...

P. Cała piękna jesteś, Maryjo.
W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo,
W. któraś dziewiczą stopą starła głowę węża.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Módlmy się. Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkte cnoty, aby nas uświęciły, oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.


Tercja

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu...

Hymn Po górach, dolinach...

Ant. Nie chodź do strumienia, który rwie i unosi do przepaści. Ale przyjdź do mego źródła, które wzmacnia i ożywia.

Zdrowaś Maryjo...

P. Cała piękna jesteś, Maryjo.
W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo,
W. któraś dziewiczą stopą starła głowę węża.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Módlmy się. Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz ty!e dowodw w tym wybranym miejscu, błagamy C!ę pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły, oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.


Seksta

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu...

Hymn Po górach, dolinach...

Ant. Prześliczna Dziewica, w białe szaty przyodziana, przepasana jasną, błękitną wstęgą, z głowy na ramiona aż do ziemi spływała biała przezroczysta osłona, pod Jej nogami kwitła róża złota, w ręku trzymała różaniec z perełek białych, na złocistym jakby promyk słońca sznurku.

Zdrowaś Maryjo...

P. Cała piękna jesteś, Maryjo.
W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo,
W. któraś dziewiczą stopą starła głowę węża.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V.Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Módlmy się. Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz ty!e dowodw w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły, oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.


Nona

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu...

Hymn Po górach, dolinach...

Ant. Twarz Bernadetty, kiedy patrzyła na Maryję, nieco wydawała się bladą, ale tak śliczną była, tak ujmującą, że wszyscy wówczas mniemali, że patrzą na Anioła z niebios.

Zdrowaś Maryjo...

P. Cała piękna jesteś, Maryjo.
W. Izmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo,
W. któraś dziewiczą stopą starła głowę węża.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie
Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Módlmy się: Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły, oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwalę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.


Nieszpory

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu...

Hymn Po górach, dolinach...

Ant. Wielokrotnie zapytywałam, kim jest, w końcu, kierując wzrok ku niebu, powiedziała, że jest Niepokalanym Poczęciem.

Zdrowaś Maryjo...

Czytanie (Jdt 15,10; Pnp 4,7)

Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego.

P. Cała piękna jesteś, Maryjo.
W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo,
R . któraś dziewiczą stopą starła głowę węża.
P. Panie Boże nasz, zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, strzeż pełni Twego Kościoła, uświęć tych, którzy miłują wspaniałość Twego domu, otocz ich chwałą poprzez Boską Twą moc.
W. I nie opuszczaj pokładających w Tobie nadzieję.
P. Albowiem Twoje jest panowanie, i Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W. Amen.
P. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją.
W. Panie, zmiłuj się.
P. Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi aniołami i świętymi wspomniawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy.
W. Tobie, o Panie. Amen.

Módlmy się: Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły, oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.


Kompleta

P. Niech nas Święta Maryja swoją modlitwą wspomaga
W. I wyjedna u Boga, abyśmy zostali przyobleczeni łaską.

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu...

Hymn Po górach, dolinach...

Ant. W ciągu owych piętnastu dni powierzyła mi także trzy sekrety, których zabroniła komukolwiek wyjawiać.Zachowałam je wiernie aż po dziś dzień.

Zdrowaś Maryjo...

P. Cała piękna jesteś, Maryjo
W. i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo,
W. któraś dziewiczą stopą starła głowę węża.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Módlmy się. Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły, oraz wyjednaj nam zupełne zdrowte duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwalę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.

Ofiarowanie Godzinek

Najświętsza Panno z Lourdes! W chwale Wniebowzięcia, połączona ciałem i duszą z niebiańskim życiem Twojego Syna! Niewiasto przyodziana w niebiańskie życie, jak w słońce i w koronę z gwiazd, Bernadetcie Soubirous ukazałaś się promienna tym szczęściem. A przede wszystkim przypominałaś łaskę swego niepokalanego poczęcia, dzięki której Bóg uczynił z Ciebie znak zapowiadający ludzkość odkupioną przez Chrystusa, chroniąc Ją przed grzechem pierworodnym, to znaczy przeed tym odłączeniem od Boga, które dotyka wszystktch ludzi od urodzenia i pozostawia w ich sercach skłonność do podejrzeń, obaw, nieposłuszństwa, buntu, zerwania z Bogiem, który nigdy nie przestał ich kochać. Najświętsza Panno, któraś była od razu utwierdzona w miłości do Boga, pokornie Cię prosimy, abyśmy wspominając Twoje chwalebne objawienia w Lourdes, ostągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes, Kraków 2008.