Królowa Polskich Męczenników

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ POLSKICH MĘCZENNIKÓW

Aklamacje

Przez cierpienie i krzyż * do zbawienia dojdziemy.
Do wielkiej miłości Boga * i zjednoczenia z Nim.
Cenna jest w oczach Pana * śmierć jego wyznawców.

Modlitwa do NMP Królowej Polskich Męczenników

Matko Narodu Polskiego, padamy dziś do stóp Twoich w dziękczynieniu,
że przez wieki otaczałaś nas płaszczem swej opieki.
Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłas z rąk najeźdźców i nieprzyjaciół.
Dziekujemy Ci za wolność i pokój, za każdą otartą łzę naszych matek i ojców.
Spraw, byśmy dochowali wiary naszych praojców
i stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną miłością
w służbie Krzyża Twojego Syna,
zachować Królestwo Boże
w nas, w naszych rodzinach i w naszym narodzie.

Modlitwa do Świętych i Błogosławionych Męczenników Polskich

Święci i Błogosławieni Polscy Męczennicy,
orędujcie u Boga za naszym narodem.
Niech pokój, dobro i miłość braterska
panuje w naszym kraju.
Bądźcie nam przykładem i drogowskazem,
jak żyć dla Boga i Ojczyzny
i jak osiągnąć wieczne zbawienie.

Litania do Matki Bożej, Królowej Polskich Męczenników

Pod Twoją obronę

Modlitwa na zakończenie

Panie, Boże Wszechmogący, napełnij nas mocą Ducha Świętego, dodaj ufności w Twoej Miłosierdzie, oświeć nasze umysły, wzbudź w naszym narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie wiary, pokoju i wolności, abyśmy przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polskich Męczenników, pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Nabożeństwo do Matki Bożej  Królowej Polskich Męczenników - meczennicy.waw.pl