Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę

Modlitwa Pod Twoją obronę jest jedną z najstarszych modlitw maryjnych; papirus, znaleziony w 1938 r., który zawiera inwokację Sub tuum praesidium, datowany jest na III lub IV w.


(tekst antyczny)

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.

(tekst dodany)

O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.


Inwokacja z papirusu, datowanego na II/IV wiek:

Pod opiekę Twego miłosierdzia uciekamy się, o Theotokos (Matko Boża). Nie odrzucaj próśb [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa, [Ty] jedynie czysta i błogosławiona.

Tekst łaciński:

Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genetrix.
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta. Amen.


Tekst grecki:

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν,
καταφεύγομεν, Θεοτόκε.
Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας,
μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει,
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,
μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.


Modlitwa w oryginalnym brzmieniu po starogrecku


Pod płaszcz Twej opieki

Wersja modlitwy, odmawiana przez członków Bractwa Szkaplerznego

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Miej nas zawsze w swojej pieczy, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Pojednaj nas z Synem Twoim, Twojemu Synowi nas polecaj, byśmy po błogosławionej śmierci Jego miłosierdzie i Twoją dobroć wiecznie sławić mogli. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

    • W Egipcie znaleziono rękopis modlitwy do Bogurodzicy pochodzący z ok 250 r. n.e. - maptys.wordpress.com
    • Historia - laskawa.pl
    • Modlitewnik szkaplerzny. Modlitwy - szkaplerz.pl