Do Niepokalanej się uciekamy (tajemnice chwalebne)

Do Niepokalanej się uciekamy

Rozważania różańcowe ze św. Maksymilianem Kolbem

Z racji 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej, w Niepokalanowie odbywały się całonocne czuwania modlitewne każdego 16. dnia miesiąca, od października 2016 r. do października 2017 r. Poniższe rozważania były wykorzystane podczas modlitwy różańcowej "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej" - według pragnienia św. Maksymiliana Kolbego.


Na początek

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...

Modlitwa o trzy cnoty Boskie

Módlmy się, aby nadprzyrodzona wiara zniweczyła wszelkie herezje, a szczególnie błędy masońskiej ideologii. Zdrowaś Maryjo...
Aby cnota nadziei umocniła serca w dążeniu do zaprowadzenia na całym świecie królestwa Serca Jezusowego. Zdrowaś Maryjo...
Aby Boża miłość oczyściła obyczaje i moralne życie każdego człowieka. Zdrowaś Maryjo...


Część czwarta - tajemnice chwalebne Różańca świętego

Intencja

Módlmy się w intencji wynagrodzenia za obelgi i bluźnierstwa przeciwko Dziewictwu Matki Bożej, które ranią Serce Maryi i obrażają Pana Jezusa.

Wprowadzenie

Czyste i szlachetne serca, dążące do zachowania wierności Bogu i Jego przykazaniom, są "solą w oku" dla demonów i ich niewolników. Dlatego zalewają człowieka filmami, reklamami, obrazami i przekazami, które mogą przyczynić się do zniewolenia człowieka nieczystością, pożądliwością i trzymania go w niewoli pornografii czy erotyzmu. Taki człowiek ma często w nienawiści wszystko to i każdego, kto przypomina mu o jego zniewoleniu.

Dlatego, modląc się o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza masonów i żydów - zgodnie z wezwaniem płynącym Fatimy będziemy także z całych sił wynagradzać wszelkie obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Dziewictwu Najświętszej Maryi Panny przez ludzi zniewolonych nieczystością i erotyzmem.

W różnym stopniu i na różne sposoby polecenie to realizuje już od stu lat Rycerstwo Niepokalanej starając się "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów, a zwłaszcza masonów...".

Módlmy się także za tych, którzy wyśmiewają, poniżają lub gardzą dziewictwem, czystością; którzy trwają w grzechach nieczystych; którzy namawiają innych do nieczystości. Polecajmy wstawiennictwu Maryi, zawsze Dziewicy, wszystkich producentów filmów pornograficznych i nieprzyzwoitych, reżyserów i aktorów, którzy w tych filmach biorą udział - aby uleczyli swe serca i zrozumieli piękno i wartość czystości i dziewictwa, a przez to podjęli starania o naprawienie wyrządzonego zła, uwolnili się zupełnie z obłędu grzechów nieczystych i w końcu jako ludzie nowi i prawdziwie wolni zaczerpnęli z pełni łask, które z najsłodszego Twego Serca przez ręce Niepokalanej na nas spływają.

Maryjo Niepokalana, przyjmij nasze modlitwy i ofiary jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszelkie zniewagi, którymi ludzie ranią Twoje Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Tajemnica I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Oto wspaniała odpowiedź dana człowiekowi na jego pragnienie życia. W ciągu swojej publicznej działalności Chrystus dał się poznać jako miłośnik i obrońca życia - nie tylko tego, które naznaczone cierpieniem przemija, ale przede wszystkim życia wiecznego. On je głosił, udzielał go, odpuszczając grzechy, pragnąc, aby ludzie życie mieli w obfitości. Znalazł sposób, abyśmy mogli się z Nim zjednoczyć, pozostał bowiem Zmartwychwstały w Najświętszym Sakramencie, ukrywając w Nim blask swojej chwały; przyjmującym zaś Go obiecał życie wieczne.

Matko Zmartwychwstałego Pana, z pewnością nie raz przyjmowałaś Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, wspomagaj nas, przystępujących do Stołu Pańskiego.

"Do Niepokalanej się uciekamy i narzędziem w Jej ręku jesteśmy - przypomina święty Maksymilian - bo Ona wszystkie łaski nawrócenia i uświęcenia rozdaje... Całe życie nasze, ze wszystkimi jego troskami radościami, połóżmy na szalę zdobycia wszystkich dusz dla Niepokalanej".

Tajemnica II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Patrzę na Wniebowstąpienie, jak na film zawierający ostatnie kadry z przebywania Chrystusa na ziemi. Odtąd, po Jego odejściu, Apostołowie muszą się nauczyć nowej wrażliwości na Jego niewidzialną obecność. W Najświętszym Sakramencie otrzymają Chleb mocnych, który pomoże im zmierzyć się z całym światem, a gdy trzeba będzie oddać życie, uczynią to bez wahania. Ubogaceni doświadczeniem wieków, koimy naszą tęsknotę za niebem, przyjmując Chrystusa w Eucharystii.

Matko naszej nadziei, sięgającej wyżyn nieba, w Tobie znajdujemy oparcie w naszym pielgrzymowaniu przez ziemię.

"Miłość Boga to jedyne źródło prawdziwej szczerej miłości bliźniego - przypomina święty Maksymilian. - Znikną wtedy walki klas, a ludzkość zbliży się, o ile to jest na tym świecie możliwe, do szczęścia, przedsmaku tego, do czego naturalnie już każdy z nas dąży, tj. do szczęścia bez granic - w Bogu, w niebie".

Tajemnica III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Znając ociężałość ludzkiej natury, z trudem przystosowującej się do tego, co nowe, rozumującej w kategoriach ziemi, potrzeba było cudu Zielonych Świąt. Zesłanie Ducha Świętego było wypełnieniem obietnicy Zbawiciela, zapoczątkowującym czas Kościoła - epokę Ducha Świętego. W odniesieniu do Eucharystii wierzę w Jego działanie, gdyż Jego mocą dary ofiarne chleba i wina stają się Ciałem i Krwią Pana.

Matko Słowa Wcielonego, Oblubienico Ducha Świętego, wspomagaj nas, abyśmy nie utracili godności dzieci Bożych. Niech z Eucharystii płynie do nas moc Boża, przemieniająca nas i przez nas - mocą Ducha Świętego - oblicze tej ziemi.

"Jeśli pragniecie szczęśliwie żyć i umierać - radzi święty Maksymilian - starajcie się pogłębiać miłość dziecięcą do naszej najlepszej Matki niebieskiej. W życiu jednego najbardziej trzeba się strzec, by nie odsunąć się od Matki Bożej".

Tajemnica IV. WNIEBOWZIĘCIE NMP

Ludzie rzadko kiedy potrafią spokojnie podejść do kwestii śmierci, a przecież nikt nie rozwiąże problemu śmierci o własnych siłach. Chrystus proponuje przejście razem z Nim przez bramę śmierci. On poszedł pierwszy, aby nam przygotować miejsce w niebie. Za Nim podążyła Jego Matka, wzięta do nieba wraz z ciałem i duszą. Od tego momentu jeszcze bliższe stało się niebo ziemi, a On, Dobry Pasterz, zatroskany o swoje owce, prowadzi je na obfite pastwiska, podając im Pokarm na życie wieczne na stołach Słowa i Eucharystii.

Matko ludu pielgrzymującego do wieczności, proszę Cię za wszystkimi, którzy pełni lęku zbliżają się do zachodu życia, aby była im dana łaska przyjęcia Najświętszego Wiatyku i dobrej śmierci.

"Największą miłość ku Niepokalanej okazujemy wówczas - wskazuje święty Maksymilian - jeśli Jej miłość przekazujemy bliźnim... i to wszystkim, nawet wrogom".

Tajemnica V. UKORONOWANIE NMP

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie - to ostatni etap w Jej życiu, widziany z perspektywy ziemi, potwierdzony nauką Kościoła. Odtąd widzimy Ją jako Niewiastę obleczoną w słońce, z koroną ułożoną z gwiazd, nie przestającą działać na rzecz swoich dzieci, poddanych przemijaniu, którym wskazuje drogę do wiecznej ojczyzny. W swojej szkole wychowała całe zastępy świętych. Ona zachęca każdego do przyjmowania Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, gdyż z tego źródła ciągle płyną obfite łaski Bożego miłosierdzia.

Królowo nieba i ziemi, powierzam się Twojej opiece. Pragnę ofiarować Ci moją duszę i ciało, umysł, wolę i uczucia, abyś nas, przyjmujących Eucharystię, doprowadziła do Twego Syna w niebie.

"Ona Królową Polski, więc i Królową każdego serca, co pod polskim niebem bije albo z dala od Ojczyzny tęskni, być musi. Zdobyć dla Niej serca wszystkich i każdego z osobna - oto nasza praca" - wskazuje święty Maksymilian.


Zakończenie

Zaleca się odmówić Litanię loretańską i antyfonę Pod Twoją obronę...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Czuwanie w intencji nawrócenia masonów, Żydów, heretyków - w 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej, Fundacja Niepokalanej, [Marzec 2017 r.], Archiwum Niepokalanowa.
  • Materiały na czuwanie modlitewne - mi-polska.pl