Litania loretańska (tekst)

Litania, zatwierdzona w 1631 r. przez papieża Klemensa VIII, z późn. zatwierdzonymi dodanymi wezwaniami.


LITANIA LORETAŃSKA

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad pannami...
Matko Chrystusowa...
Matko Kościoła... (dod. 1980)
Matko miłosierdzia... (dod. 2014 / 2020)
Matko łaski Bożej...
Matko nadziei... (dod. 2020)
Matko nieskalana...
Matko najczystsza...
Matko dziewicza...
Matko nienaruszona...
Matko najmilsza...
Matko przedziwna...
Matko dobrej rady... (dod. 1903)
Matko Stworzyciela...
Matko Zbawiciela...
Panno roztropna...
Panno czcigodna...
Panno wsławiona...
Panno można...
Panno łaskawa...
Panno wierna...
Zwierciadło sprawiedliwości...
Stolico mądrości...
Przyczyno naszej radości...
Przybytku Ducha Świętego...
Przybytku chwalebny...
Przybytku sławny pobożności...
Różo duchowna...
Wieżo Dawidowa...
Wieżo z kości słoniowej...
Domie złoty...
Arko przymierza...
Bramo niebieska...
Gwiazdo zaranna...
Uzdrowienie chorych...
Ucieczko grzesznych...
Pociecho migrantów... (dod. 2020)
Pocieszycielko strapionych...
Wspomożenie wiernych...
Królowo Aniołów...
Królowo Patriarchów...
Królowo Proroków...
Królowo Apostołów...
Królowo Męczenników...
Królowo Wyznawców...
Królowo Dziewic...
Królowo Wszystkich Świętych...
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta... (dod. 1846 / 1854)
Królowo Wniebowzięta... (dod. 1950)
Królowo Różańca Świętego... (dod. 1675 / 1883)
Królowo rodzin... (dod. 1995)
Królowo pokoju... (dod. 1917)
Królowo Polski... (dod. 1922)
Królowo świata... (dod. 1954 tylko dla niektórych Kościołów lokalnych)

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

W okresie zwykłym:

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W okresie Adwentu:

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego:

K. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.
W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. Amen.

W okresie wielkanocnym:

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Maryję Pannę, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Historia Litanii Loretańskiej i Opis Wezwań - modlitwy24.pl [2020-07-22]
  • Komentarz do wezwań Litanii Loretańskiej - katedra.lodz.pl [2020-07-22]
  • Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski na temat włączenia nowych wezwań do Litanii Loretańskiej - diecezja.pl [2020-07-22]
  • Litania loretańska – wyjaśnienia dotyczące poprawnej wersji - diecezja.legnica.pl [2020-07-22]