Mater Dolorosa (Adoracja na Wielką Sobotę)

Mater Dolorosa

Adoracja na Wielką Sobotę

Matko naszego Pana, i o Tobie winniśmy wspomnieć pod krzyżem. Nikt nie był tak blisko Twojego Syna, jak Ty sama, Jego Matka. Ty najbardziej odczuwałaś w Swoim sercu hańbę Jego boleści, jak już przepowiedział Symeon: "Twoją duszę przeszyje miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,35).

Matko Zbawiciela, wstawiaj się za nami.

Matko naszego Pana, uproś nam prawdziwe zrozumienie męki Twojego Syna. "Święta Matko, spraw to, proszę, niech Jezusa rany noszę, w duszy mojej głęboko".

Matko Zbawiciela, wstawiaj się za nami.

Matko naszego Zbawiciela, uproś nam też głębokie zrozumienie tajemnicy Najświętszego Sakramentu, który Twój Syn a nasz Pan pozostawił nam na pamiątkę Swej męki. W Nim pragnie obdarzyć nas owocami swego cierpienia.

Matko Zbawiciela, wstawiaj się za nami.

Święta Matko, z krzyża dał nam Pan Ciebie za Matkę. Z krzyża powiedział do Jana: "Oto Matka Twoja"" - byś nam wszystkim była Matką. Więc przychodzimy do Ciebie, stojącej pod krzyżem, z bezgranicznym zaufaniem, bądź naszym wspomożeniem we wszystkich kłopotach i trudach dnia codziennego, bądź z nami we wszystkich pokusach przeciw wierze, bądź z nami, gdy ból i cierpienie nas przygniatają.

Matko Zbawiciela, wstawiaj się za nami.

Boża Matko i nasza Matko, uproś nam siłę wiary, byśmy umieli znosić nasze krzyże i cierpienia z Chrystusem, Twoim Synem, byśmy za Twoim wstawiennictwem mogli czerpać ze źródeł zbawienia.

Matko Zbawiciela, wstawiaj się za nami.

Panie, usłysz modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Panie, Jezu Chryste, jak zapowiedział starzec Symeon, Twoja Męka stała się mieczem, który przebijał serce Twej Matki, daj nam, którzy czcimy Jej boleści, przez Jej wstawiennictwo, łaskę trwania przy Tobie do końca naszego życia na ziemi.
Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Ach ja Matka boleściwa.
Matko Najświętsza.
Nie opuszczaj nas (Matko).
Pod Twą obronę.

(oprac. Sylwia)