Koronka Cudownego Medalika [Przez bolesne Serce Matki)

Koronka do Matki Bożej z Cudownego Medalika
Przez bolesne Serce Matki

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Zazn. zmiany wprow. przez zespół MARYJNI.PL.


Modlitwa wstępna

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo, bez grzechu poczęta...

Modlitwa różańcowa

(1×) O Maryjo, wypraszająca łaski u Syna Swego, Jezusa Chrystusa, * módl się za nami.

(10×) O Maryjo, nasza najlepsza Matko, * przez boleści Twego Niepokalanego Serca, * wstawiaj się za nami w naszych potrzebach.

Modlitwa na zakończenie

O Maryjo, bez grzechu poczęta...

Pod Twoją obronę...

Pomnij...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej "Cudownego Medalika". Koronka do Koronka do Matki Bożej z Cudownego Medalika [1] - rozance-i-koronki.blogspot.com