O Maryjo (akt strzelisty)

O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego
i poleconymi Tobie.


Modlitwa, ułożona przez św. Maksymiliana Kolbego i zalecona członkom Rycerstwa Niepokalanej do codziennego odmawiania.

Pierwsza część tego aktu strzelistego pochodzi z modlitwy, znajdującej się na Cudownym Medaliku. Drugą część sam św. Maksymilian uzasadnia w ten sposób:

Ponieważ jednak pragniemy modlić się i za tymi, którzy Niepokalanej nie czczą ani do Niej się zwracają, więc dodajemy "i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają".

Głową zaś wrogów Kościoła i dusz zbawienia w naszych czasach, to wolnomularstwo: a więc ich szczególnie wspominając, mówimy "a zwłaszcza za masonami".

Św. Maksymilian Kolbe, Pierwszy ze środków w programie MI,
Pisma, cz. 2, 919, Niepokalanów 2008.

...wreszcie zaś dołączają i innych, których nawrócenie szczególnie na sercu im leży, albo szczegółowo albo ogólnie np.: "i za poleconymi" włączając w ten sposób wszystkich, którzy się ich modlitwie kiedykolwiek polecali.

Św. Maksymilian Kolbe, O Milicji Niepokalanej,
Pisma, cz. 2, 958, Niepokalanów 2008.

Aby ujednolicić tekst modlitwy, Stolica Apostolska - na wniosek Generała Zakonu Franciszkanów tuż po wojnie, ustaliła, aby modląc się za "wrogów Kościoła i dusz zbawienia", mówić: "za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego".

Oprac. MARYJNI.PL