Adoracje na Ofiarowanie Pańskie

Twoją duszę przeszyje miecz boleści; Pozdrawiamy Cię, Matko naszego Pana - adoracje do wykorzystania na święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).

1. Twoją duszę przeszyje miecz boleści

I.

Święta Panno i Matko Boga. Maryjo, ze starcem Symeonem wysławiamy Cię i błogosławimy Tobie. W nasze ciemności przyniosłaś nam światłość. Z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości, Twoim Synem nasz Zbawiciel, Chrystus.

Bądź pozdrowiona Panno Maryjo, Matko naszego Pana.

Bóg pragnie, byśmy byli światłością, byśmy poznawszy Twojego Syna sami potrafili prowadzić tych, którzy w ciemności grzechu. W żadnym człowieku, w żadnym z nas nie zajaśniało światło Twojego Syna w tak wspaniałej jasności, jak w Tobie, Święta Panno.

Bądź pozdrowiona Panno Maryjo, Matko naszego Pana.

Święta Panno i Matko Boga. Maryjo, od pierwszych godzin człowieczego życia Twojego Syna szłaś razem z Nim aż do wypełnienia woli Ojca.

Bądź pozdrowiona Panno Maryjo, Matko naszego Pana.

II.

Święta Panno i Matko Boga, Maryjo, przynosisz Jezusa, Twojego Syna do świątyni, by ofiarować Go Najwyższemu Bogu i razem z Twoim Synem składasz ofiarę.

Cała piękna jesteś, o Maryjo, łaski pełna.

Święta Panno i Matko Boga, Maryjo, w świątyni z ust Symeona usłyszałaś, że Twoją duszę przeszyje miecz boleści. Uczysz nas, że wszelkie cierpienie można znieść, jeśli Bogu całym sercem powiedziało się "tak".

Cała piękna jesteś, o Maryjo, łaski pełna.

Święta Panno i Matko Boga, Maryjo, gdy Twój Syn skazany został na śmierć szłaś obok, gdy upadł pod ciężarem krzyża, bolało Twoje serce, gdy umierał na drzewie krzyża, Twoją duszę ostatnim bólem przeszył miecz.

Cała piękna jesteś, o Maryjo, łaski pełna.

Święta Panno i Matko Boga, Maryjo, pod krzyżem razem z Chrystusem dokonujesz ofiary. Prosimy Cię, daj nam godnie znosić nasze bóle.

Cała piękna jesteś, o Maryjo, łaski pełna.

Święta Panno i Matko Boga, Maryjo, uczyń nas podobnymi Tobie, byśmy mogli Cię chwalić kiedyś z aniołami w niebie.

Cała piękna jesteś, o Maryjo, łaski pełna.

Boże, Ty przez owocne panieństwo Maryi, rodzajowi ludzkiemu dałeś zbawienie, prosimy Cię: daj nam doznać wstawiennictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Stwórcę wszelkiego życia, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Matko Najświętsza
Serdeczna Matko

Różaniec święty. Tajemnica Ofiarowania

2. Pozdrawiamy Cię, Matko naszego Pana

Święta Panno, z dziękczynieniem wysławiamy Cię jako Matkę naszego Pana, Matkę Tego, którego niebiosa nie ogarniają, Matkę Jezusa, którego nosiłaś w swoim błogosławionym łonie.

Zdrowaś Maryjo...

Pokorna służebnico Pańska, dziękujemy Ci, że poddałaś się woli Bożej, dziękujemy Ci, że uwierzyłaś.

Zdrowaś Maryjo...

W imię całej ludzkości odpowiedziałaś Bogu "tak" dla naszego zbawienia, które Bóg względem nas zamierzył i zechciał darować.

Zdrowaś Maryjo...

Święta Panno, Maryjo z Nazaretu, stałaś się nową Ewą, Matką Zbawienia, Matką wszystkich żyjących.

Zdrowaś Maryjo...

Matko naszego zawierzenia, Ty najlepiej wiesz, jak wiele mamy do zawdzięczenia Boskiemu miłosierdziu, przez które stało się nam odkupienie.

Zdrowaś Maryjo...

Najświętsza Panno Maryjo, uczysz nas, że największe dzieła powstają w pokornym wsłuchiwaniu się w głos Boży. Dzięki Tobie także tu, w Eucharystii, możemy adorować Twojego Syna, owoc żywota Twojego.

Zdrowaś Maryjo...

Matko naszego Pana, bądź pozdrowiona, prowadź nas do Twojego Syna. Ty jesteś Mu najbliższa. Ty znasz Go najlepiej. Ty kochasz Go jako Jego Matka. Wiemy, że i nas miłujesz, bo i nam jesteś Matką.

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Serdeczna Matko.
Pod Twoją obronę.
My chcemy Boga.