Adoracje na Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Złoto, kadzidło i mirra, A światłość w ciemności świeci i Dzieci światłości - to trzy adoracje na uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

1. Złoto, kadzidło i mirra

Panie, Jezu Chryste, Wcielony Synu Boga, z wdzięcznością czcimy dzisiaj ten dzień, w którym pierwsi ludzie z ciemności pogaństwa prowadzeni Twoim światłem do Ciebie dotarli, przychodząc, by Cię uwielbić.

Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia.

I my przyszliśmy do Ciebie, by Cię uwielbić. Mędrcy przynieśli Tobie w darze złoto, kadzidło i mirrę: złoto - Królowi, kadzidło - swemu Stwórcy i Panu, mirrę - Zbawicielowi świata. My przynosimy nasze serca.

Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia.

Trzej królowie znaleźli Cię w ubóstwie, rozpoznali jednak w Tobie nowo narodzonego Króla. I my czcimy Cię, Chryste, jako Króla wszechświata.

Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia.

Boski Zbawicielu, przed nami jesteś jeszcze bardziej zasłonięty. Pod znakami tego Świętego Sakramentu zakryłeś nie tylko Twoje Królestwo w ubogim kawałku chleba, lecz również utaiłeś Swoje Bóstwo i Człowieczeństwo. Mimo to wierzymy, że jako Bóg i jako Człowiek, z ciałem i krwią jesteś tu obecny, by nam udzielać łask zbawienia.

Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia.

Niedługo mędrcy mogli być przy Tobie, inną drogą wrócić musieli do ojczyzny swojej. My codziennie możemy przychodzić do Ciebie i przebywać z Tobą. Ty mieszkasz wśród nas i stajesz się dla nas pokarmem.

Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia.

Boże, Niebieski Ojcze, Twojego Syna objawiłeś poganom. Prowadź nas światłem wiary i spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, oglądać mogli twarzą w twarz blask Twojego majestatu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu....

Pieśni:
Mędrcy świata, monarchowie.
O Gwiazdo betlejemska.

Różaniec święty. Tajemnica Bożego Narodzenia.

2. A światłość w ciemności świeci

Jezu, Wcielony Synu Wiecznego Ojca, Ty jesteś Światłością świata, Ty jesteś Światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1,9)

Bądź dla nas, Panie, światłem i zbawieniem.

A Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (J 1,5)

Bądź dla nas, Panie, światłem i zbawieniem.

Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła, i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. (J 3,19)

Bądź dla nas, Panie, światłem i zbawieniem.

Wezwał nas Pan przez swoją łaskę z ciemności do swojego przedziwnego światła. Kiedyś byliśmy niczym, teraz zaś jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na własność Bogu poświęconym.
(1 P 2,9)

Bądź dla nas, Panie, światłem i zbawieniem.

Czyńmy dziękczynienie Bogu i Ojcu, uzdolnił nas bowiem do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. (Kol 1,13)

Bądź dla nas, Panie, światłem i zbawieniem.

Niech będzie chwała i dziękczynienie Tobie, Niebieski Ojcze. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu....

Pieśni:
Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie.
Jezusa ukrytego.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3. Dzieci światłości

Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia". (J 8,12). "Chodźcie w światłości, aby was ciemność nie ogarnęła". (J 12,35)

Chryste, Ty jesteś światłem, które nas oświeca.

Kto chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie. Wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. (J 12,36)

Chryste, Ty jesteś światłem, które nas oświeca.

Niegdyś bowiem byliśmy ciemnością, lecz teraz jesteśmy światłością w Panu; postępujmy zatem jak dziecci światłości.
(Ef 5,8)

Chryste, Ty jesteś światłem, które nas oświeca.

Owocem światłości jest wszelka sprawiedliwość, prawość i prawda. Nie miejmy udziału w bezowocnych czynach ciemności.
(Ef 5,9)

Chryste, Ty jesteś światłem, które nas oświeca.

Ty nas wezwałeś, byśmy oświecali tych, którzy żyją jeszcze w ciemności i cieniu śmierci. Powiedziałeś: "Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie". (Mt 5,14.16)

Chryste, Ty jesteś światłem, które nas oświeca.

Tak więc musimy odrzucić czyny ciemności a przyoblec się w zbroję światła. (Rz 13,12)

Chryste, Ty jesteś światłem, które nas oświeca.

Wszechmogący Boże, pragniemy wszystko, co jest Twoją wolą czynić bez szemrań i powątpiewań, abyśmy się stali jako nienaganne dzieci Twoje.Spraw, byśmy byli naszym braciom źródłem światła w świecie i drogowskazem w ciemności prowadzącym do prawdziwego Światła, do Chrystusa, Twojego Syna, Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Ja wiem, w kogo ja wierzę.
Już gościsz, Jezu w sercu mym.
Zbliżam się w pokorze.