Świat pokoju dać nie może (tajemnice chwalebne)

Świat pokoju dać nie może

Rozważania różańcowe ze św. Maksymilianem Kolbem

Z racji 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej, w Niepokalanowie odbywały się całonocne czuwania modlitewne każdego 16. dnia miesiąca, od października 2016 r. do października 2017 r. Poniższe rozważania były wykorzystane podczas modlitwy różańcowej "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej" - według pragnienia św. Maksymiliana Kolbego.


Na początek

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...

Modlitwa o trzy cnoty boskie

Jezus niech w nas pomnaża wiarę, wzmacnia nadzieję i rozpala miłość.
(3 ×) Zdrowaś Maryjo...


CZĘŚĆ CZWARTA - TAJEMNICE CHWALEBNE

Wprowadzenie

Jako katolicy i chrześcijanie głęboko wierzymy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, narodzonym z Maryi Dziewicy, która poczęła Go w dziewiczym łonie za sprawą Ducha Świętego. Chrześcijanie, rozważając tę prawdę, już od samego początku nazywali Maryję Matką Bożą. Jednakże nazywanie Maryi Matką Bożą nie spodobało się niektórym chrześcijanom, a Nestoriusz - patriarcha Konstantynopola w V wieku otwarcie się temu sprzeciwiał, uznając, że Maryję można najwyżej nazwać Rodzicielką Chrystusa. Prawdę o Bożym macierzyństwie Maryi uroczyście ogłoszono na III Soborze Powszechnym w Efezie w roku 431, a uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w Kościele katolickim obchodzona jest 1 stycznia.

Niestety, w naszych czasach zdarza się dość często, że Maryja pod tym tytułem jest wzywana "do czczych rzeczy" - nawet przez niewierzących, którzy bezwiednie lub z przyzwyczajenia używają go jako elementu wyrażania swoich emocji. Czasem także autorzy scenariuszy filmów czy kabaretów posługują się tym tytułem, by nierzadko ośmieszyć wierzących i wiarę katolicką.

Dlatego, modląc się o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza masonów i żydów, zgodnie z wezwaniem płynącym z Fatimy, będziemy także wynagradzać wszelkie obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Bożemu Macierzyństwu Najświętszej Maryi Panny oraz świadome lub z przyzwyczajenia nadużywanie tego największego Maryjnego przywileju, aby ci ludzie nawrócili się i w końcu jako ludzie nowi i prawdziwie wolni zaczerpnęli z pełni łask, które z najsłodszego Serca Jezusowego przez ręce Niepokalanej na nas spływają.

Maryjo Niepokalana, przyjmij nasze modlitwy i ofiary jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszelkie zniewagi, którymi ludzie ranią Twoje Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Tajemnica I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Gdy Apostołowie byli zebrani w Wieczerniku, stanął pośrodku nich Pan Jezus i powiedział: "Pokój wam. Pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam".

Święty Maksymilian uczy nas: "Świat pożąda bardzo pokoju, ale go nie ma, bo go dać nie może. Pan Jezus tylko jako zwycięzca śmierci może dać prawdziwy pokój. I my odczuwamy ten pokój. I czy jest powód do niepokoju w Niepokalanowie? Nie ma. Jeśli czujemy się niespokojni w sumieniu, możemy zawsze bez większych trudności oczyścić się w sakramencie pokuty. W pracy czy w zajęciach też nie mamy się czego niepokoić. Jeśli niekiedy nie udaje się nam praca mimo naszych wysiłków i doznajemy z tego powodu upokorzeń - też nie mamy się czego niepokoić, bo wszystko, co możemy, robimy dla Niepokalanej, a Ona więcej od nas nie wymaga nad to, co możemy. W niebie zaznamy w całej pełni tego pokoju Bożego i wciąż wpatrywać się będziemy w piękność Pana Boga i stale wzrastać w miłości".

Tajemnica II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce".

Święty Maksymilian uczy nas: "Z duszą jest więc tak samo. Żeby mogła wzrastać duchowo, musi ją ogrzewać słońce i musi posiadać rosę łaski. A tym słońcem i tą rosą nie jest nic innego, tylko Niepokalana i tylko Ona, bo Ona jest Pośredniczką wszystkich łask. Nie każdy może to pojąć, bo mu się zdaje, że Pan Jezus to co innego niż Matka Boża; że Pan Jezus jest w jednym końcu, a Matka Boża w drugim; i że gdy będzie ze wszystkim do Matki Bożej się zwracał, to Panu Jezusowi za mało czci odda. To jest pojmowanie błędne, bo Pan Jezus jest wcielonym Bogiem w Niepokalanej. Oddajmy się jednak bezgranicznie Niepokalanej, nie stawiajmy granic miłości względem Niej, wówczas sprawdzać się będzie to, co w Piśmie Świętym napisano - "Ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę Jej". Diabeł może tylko na nas czyhać, ale ostateczny wynik zawsze jest jeden, to Ona zwycięża".

Tajemnica III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

Święty Maksymilian uczy nas: "Każdy święty jest w mniejszym lub większym stopniu odbiciem doskonałości Bożej. Pan Bóg znajduje swoją chwałę w tym świętym, a przez niego i w innych duszach, bo widzi w tych duszach odbicie własnych doskonałości. Wiemy, że najdoskonalszym ze wszystkich stworzeń jest Matka Boża. Ona Niepokalana, pełna łaski, cała piękna. I Pan Bóg odbiera w Niej największą chwałę. Tak jest doskonała i zjednoczona z Duchem Świętym, że została nazwana Jego Oblubienicą. Dusza taka, która się bezgranicznie oddała Niepokalanej, wyraża przez to, że tylko w Niej i przez Nią chce szukać Pana Jezusa, a przez Pana Jezusa zdążać do Boga Ojca. Dusza oddana Niepokalanej lubuje się wprost w cierpieniach, w przeciwnościach, w składaniu ofiar, w unicestwianiu samej siebie, bo rozumie, że to, co mówi Jej teoretycznie słowami, potwierdza w praktyce czynami, że Ją istotnie miłuje".

Tajemnica IV. WNIEBOWZIĘCIE NMP

Jezus modlił się tymi słowami: "Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem".

Święty Maksymilian uczy nas: "Święty Ludwik Grignion de Montfort powiada, że przyjdą czasy, w których powstaną wielcy święci, szczególni czciciele Matki Bożej, którzy świat cały porwą za sobą. Starajmy się, byśmy my do nich należeli. Raz się żyje - nie dwa razy. Jak zostać świętym - to nie na połówkę, ale całkowicie na większą chwałę Niepokalanej, a przez Niepokalaną na chwałę Bożą. Nasza świętość chwalić będzie Matkę Najświętszą, a Boga chwalić będzie Niepokalana, tak jak obraz artysty chwali malarza i mistrza, który tego malarza uczył.

I wtedy będzie się pomnażała jakość, a nie tylko ilość. Trzeba się bezwzględnie uświęcić, bo się raz tylko żyje. Starajmy się na własnej skórze doświadczyć, że przez Niepokalaną wszystko możemy... Przez Niepokalaną prowadzi droga do wielkiej świętości".

Tajemnica V. UKORONOWANIE NMP

To mówi Amen: Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie.

Święty Maksymilian uczy nas: "Być rycerzami Niepokalanej i zdobywać dla Niej serca wszystkich - to nasz cel. Nie chcemy, żeby Ona była tylko z nazwy Królową, ale żeby była rzeczywistą Królową, godną Matki Bożej. Nie żeby była Królową konstytucyjną, i to nawet nie w ten sposób, jak rządzili królowie w czasie absolutyzmu, ale żeby rządziła duszami Polaków, by po prostu Jej poświęcone były te dusze. I to wszyscy mają być Jej, a Ona ma być wszystkich Królową. Albo Ona będzie naszą Królową, jak przystało na Królową, albo wykreślimy tę nazwę i ten przywilej. Będziemy walczyć, aż wszyscy uznają Niepokalaną za Królową, bo to nasz ideał. Czy będziemy osobno lub razem, gdziekolwiek i w jakichkolwiek warunkach. Dopóki będziemy żyli, będziemy walczyć. I po śmierci jeszcze więcej walczyć będziemy, aby Matka Najświętsza była Królową Kościoła w Polsce i Królową całego świata".


Zakończenie

Zaleca się odmówić Litanię loretańską i antyfonę Pod Twoją obronę...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Czuwanie w intencji nawrócenia masonów, Żydów, heretyków - w 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej, Fundacja Niepokalanej, [Marzec 2017 r.], Archiwum Niepokalanowa.
  • Materiały na czuwanie modlitewne - mi-polska.pl