Miłość bez ofiary nie jest miłością (tajemnice chwalebne)

Miłość bez ofiary nie jest miłością

Rozważania różańcowe ze św. Maksymilianem Kolbem

Z racji 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej, w Niepokalanowie odbywały się całonocne czuwania modlitewne każdego 16. dnia miesiąca, od października 2016 r. do października 2017 r. Poniższe rozważania były wykorzystane podczas modlitwy różańcowej "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej" - według pragnienia św. Maksymiliana Kolbego.


Na początek

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...

Modlitwa o trzy cnoty boskie

Jezus niech w nas pomnaża wiarę, wzmacnia nadzieję i rozpala miłość.
(3 ×) Zdrowaś Maryjo...


Tajemnice chwalebne

Wprowadzenie

Najświętsza Maryja Panna w Fatimie przypomniała, że zachowanie pokoju na świecie jest możliwe tylko dzięki modlitwie, szczególnie różańcowej, a także poprzez podjęcie pobożnej praktyki pierwszych sobót miesiąca z przyjęciem Komunii Świętej jako wynagrodzenie za bluźnierstwa okazane Jej Niepokalanemu Sercu. Te bluźnierstwa i niewdzięczności wymierzone w Maryję, Matkę Bożą, wzrosły szczególnie od czasu Reformacji, a zostały spotęgowane działaniami masonerii, wymierzonymi także w Chrystusowy Kościół i wiarę katolicką. Dlatego już od stu lat Rycerstwo Niepokalanej w szczególności stara się "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów, a zwłaszcza masonów...", aby za wstawiennictwem Niepokalanej doprowadzić wszystkich do Chrystusa, a w ten sposób wypełnia prośbę samego Pana Jezusa o wynagradzanie za grzechy, które ranią Bolesne Serce Jego Matki - macierzyński symbol Jej miłosiernej miłości i pragnienia zbawienia całej ludzkości w Nim.

Tajemnica I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

"Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome weszły do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: "Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli" (Mk 16,5-6).

Zmartwychwstanie, to wielkie szczęście przepełnione miłością, nadzieją i ufnością, którą Pan okazuje człowiekowi, musimy jednak zawsze pamiętać, że Wielkanoc poprzedza Wielki Piątek, bo nie ma miłości bez ofiary. Na drogach naszego ziemskiego życia potrzebujemy opieki Maryi, aby wiernie stać przy Chrystusie, który jest Drogą i Prawdą i Życiem.

Święty Maksymilian uczy nas: "Miłość bez pokuty, bez ofiary nie jest miłością. Są dusze, które chciałaby posiadać miłość Bożą, lecz unikają, boją się pokuty. Pokuta dla pokuty nie miałaby wartości, ale jest ona pomocą do miłości Bożej".

Tajemnica II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

"Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16,19-20).

Po Wniebowstąpieniu Chrystus posłał uczniów, aby głosili ludziom Ewangelię i prawdę o Jego Zmartwychwstaniu. Zadanie to stawia również przed każdym kto w Niego wierzy, ponieważ wybrał nas sobie tak, jak wybrał kiedyś Apostołów. Po wniebowstąpieniu Jezusa Matka Boża w szczególny sposób opiekowała się Apostołami a dzisiaj także nas otacza swą macierzyńską opieką i miłością.

Święty Maksymilian uczy nas: "Ona cie ustrzeże od upadku, jeżeli Jej zaufasz, a sobie wcale ufać nie będziesz i ze swej strony zrobisz, co możesz przy Jej pomocy, by nie upaść. W razie upadku oddaj się Jej natychmiast proś o przebaczenie «Droga Mamusiu przebacz i proś o przebaczenie u Jezusa»".

Tajemnica III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali" (Dz 2,1-2).

Duch Święty towarzyszył uczniom Chrystusa od początku ich działalności, umocnieni Jego tchnieniem prowadzili działalność apostolską i byli rozpoznawani przez to, że się wzajemnie miłowali. Współczesny świat bardzo potrzebuje miłości i darów Ducha Świętego, aby nauczyć się akceptacji, życia i miłości zgodnej z tym czego uczył nas Pan Jezus. "Przyjdź, Duchu Święty, i odnów oblicze ziemi", odnów nasze serca, nas samych i cały świat.

Święty Maksymilian uczy nas: "Nie zapominaj, że świętość polega nie na czynach nadzwyczajnych, ale na dobrym spełnianiu twych obowiązków względem Boga, siebie i innych... W twych obowiązkach upatruj pewną wolę Niepokalanej, której spełnienie dowodzi twej ku Niej miłości, a w Niej i przez Nią - ku Jezusowi i Ojcu".

Tajemnica IV. WNIEBOWZIĘCIE NMP

"Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem" (J 17,24).

Pan Jezus wprowadził Swoją najdroższą Matkę do nieba, a Ona w swoich objawieniach uczy nas, ze nie ma skuteczniejszej modlitwy jak różaniec i zachęca do odmawiania tej modlitwy. Dzięki modlitwie różańcowej możemy na wzór Maryi zawierzać Bogu całe życie i rozważać w sercu wszystkie sprawy. Maryjo naucz nas aby nasze serca na podobieństwo Serca Jezusowego były ciche i pokorne i oddane Bogu Ojcu. Prośmy Matkę Najświętszą, aby nauczyła nas swego milczenia, swej dobroci, swej pokory.

Święty Maksymilian uczy nas: "Oddać się zupełnie z ufnością bez granic w ręce Miłosierdzia Bożego, którego uosobieniem z woli Bożej jest Niepokalana".

Tajemnica V. UKORONOWANIE NMP

"Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1,31-34).

Maryja została wybrana na Królową nieba i ziemi. (...) Ludzie na całym świecie składają Maryi, naszej Matce, wspaniałe wota i pokrywają Jej ołtarze kwiatami. My nie mamy dla Niej materialnych podarków, ale możemy dać Jej kwiaty miłości, dobroci, uśmiechu, delikatności i pokory okazywanej sobie nawzajem.

Święty Maksymilian uczy nas: "Otóż modlitwa, modlitwa gorąca serdeczna do matki Najświętszej, chociażby tym króciutkim stwierdzeniem "Maryja’, a Ona zrozumie o co nam chodzi, Ona da siły do wykonania".


Zakończenie

Zaleca się odmówić Litanię loretańską i antyfonę Pod Twoją obronę...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Czuwanie w intencji nawrócenia masonów, Żydów, heretyków - w 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej, Fundacja Niepokalanej, [Marzec 2017 r.], Archiwum Niepokalanowa.
  • Materiały na czuwanie modlitewne - mi-polska.pl