Mała Koronka (Dwanaście przywilejów Matki Bożej)

Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy

ku czci dwunastu przywilejów Matki Bożej

Mała Koronka NMP

Modlitwę tę zalecał odmawiać św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (XVIII w.) w "Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" dla uczczenia dwunastu przywilejów Matki Bożej. Podobnie, jak wcześniej św. Bernard z Clairvaux (XII w.), uważał, że dwanaście gwiazd w koronie niewiasty, którą św. Jan opisał w 12 rozdziale Apokalipsy, symbolizuje dwanaście przywilejów przynależnych Najśw. Maryi Pannie: cztery przywileje nieba, cztery - ciała i cztery - serca.


Na początku

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, * i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Wierzę w Boga...

Modlitwa dla uczczenia przywilejów Maryi

I. Przywileje nieba: "Pan z Tobą"

Ojcze nasz...

 1. Pierwszy Przywilej Nieba: Niepokalane Poczęcie Maryi i Jej przyjście na świat - Zdrowaś Maryjo...
 2. Drugi Przywilej Nieba: Zwiastowanie anielskie - Zdrowaś Maryjo...
 3. Trzeci Przywilej Nieba: Zstąpienie Ducha Świętego - Zdrowaś Maryjo...
 4. Czwarty Przywilej Nieba: Cudowne poczęcie Syna Bożego - Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

II. Przywileje ciała: "Błogosławionaś Ty między niewiastami"

Ojcze nasz...

 1. Pierwszy Przywilej Ciała: przed, w czasie i po narodzeniu Jezusa pozostała Dziewicą - Zdrowaś Maryjo...
 2. Drugi Przywilej Ciała: poczęła Syna bez skazy, za sprawą Ducha Świętego - Zdrowaś Maryjo...
 3. Trzeci Przywilej Ciała: nosiła błogosławiony owoc żywota swojego bez chorób - Zdrowaś Maryjo...
 4. Czwarty Przywilej Ciała: porodziła Syna bez boleści i owinęła w pieluszki - Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

III. Przywileje serca: "Łaski pełna"

Ojcze nasz...

 1. Pierwszy Przywilej Serca: pokorna służebnica Pańska - Zdrowaś Maryjo...
 2. Drugi Przywilej Serca: łagodna w słuchaniu i wypełnianiu wszystkiego, co powie Jej Syn - Zdrowaś Maryjo...
 3. Trzeci Przywilej Serca: wierna w rozważaniu wszystkich spraw Bożych - Zdrowaś Maryjo...
 4. Czwarty Przywilej Serca: męczennica w przyjęciu miecza boleści i prawdy - Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Na zakończenie

(do wyboru)

 1. Pod Twoją obronę...

 2. lub dla podziękowania Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa i uproszenia nowych
  Magnificat ("Wielbi dusza moja, Pana...")


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy - dlamaryi.pl
 • Ulubione modlitwy. Mała koronka do Najświętszej Dziewicy - dziennikparafialny.pl
 • Aktualności. Mała koronka do Najświętszej Dziewicy - kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl
 • Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy - wrodzinie.pl