Koronka Brygidy świętej

Koronka Świętej Brygidy

Koronka Świętej BrygidyKoronka wywodzi się od św. Brygidy Szwedzkiej. Kiedy Święta ta była w Rzymie, koronką złożoną z 6 "dziesiątek", którą się posługiwała, dotknęła chorego na jednej z ulic Rzymu, który natychmiast wyzdrowiał.

Koronka Świętej Brygidy składa się 6 tajemnic. Przy każdej tajemnicy odmawia się 1 × Ojcze nasz, 10 × Zdrowaś Maryjo, 1 × Wierzę w Boga. Na zakończenie dodatkowo odmawia się 1 × Ojcze nasz i 3 × Zdrowaś Maryjo. Razem odmawia się więc 7 × Ojcze nasz dla uczczenia 7 radości i 7 boleści Maryi, i 63 × Zdrowaś Maryjo dla uczczenia 63 lat życia, które - według św. Brygidy - miała przeżyć Matka Boża na tym świecie.

Pierwotnie Koronka Świętej Brygidy składała się z 6 tajemnic:

 1. Narodziny Maryi.
 2. Ofiarowanie Maryi w Świątyni.
 3. Zaślubiny Maryi z Józefem i Zwiastowanie.
 4. Narodziny Jezusa i ucieczka do Egiptu.
 5. Dwunastoletni Jezus nauczający w Świątyni i ukrzyżowanie.
 6. Zmartwychwstanie Pana Jezusa i Jego ukazanie się Matce Bożej.

Zmodyfikowana w XV-XVI w.
Koronka składa się z 18 tajemnic, podzielonych na 3 części.

* Można dodać:

 • 4 część: Tajemnice światła (odmawiane po tajemnicach radosnych) - razem: 24 tajemnice;
 • 5 część: Tajemnice Kościoła (odmawiane po tajemnicach chwalebnych) - razem 30 tajemnic.

W ten sposób całą Koronkę można odmówić w ciągu jednego miesiąca, odmawiając jedną tajemnicę dziennie.

Tajemnice radosne
 1. Niepokalane Poczęcie NMP.
 2. Zwiastowanie NMP.
 3. Nawiedzenie św. Elżbiety.
 4. Narodzenie Jezusa.
 5. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni.
 6. Znalezienie Jezusa w Świątyni.
* Tajemnice światła
 1. Chrzest Jezusa w Jordanie.
 2. Cud w Kanie Galilejskiej.
 3. Głoszenie królestwa Bożego.
 4. Kazanie na Górze i wezwanie do nawrócenia.
 5. Przemienienie na Górze Tabor.
 6. Ustanowienie Eucharystii.
Tajemnice bolesne
 1. Agonia Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie Jezusa.
 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa.
 4. Dźwiganie krzyża przez Jezusa.
 5. Ukrzyżowanie Jezusa.
 6. Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża.
Tajemnice chwalebne
 1. Zmartwychwstanie Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie NMP.
 5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.
 6. Królowa, Pośredniczka wszystkich łask.
* Tajemnice Kościoła
 1. Misja ewangelizacyjna i nauczycielska Kościoła.
 2. Czas prześladowań i Męczenników.
 3. Rany zadane jedności.
 4. Czas objawień Dwóch Serc.
 5. Czas Maryi i proroków maryjnych.
 6. Czas Bożego Miłosierdzia i cudów eucharystycznych.

Koronka św. Brygidy została obdarzona odpustami przez papieży: Leona X, Klemensa XI, Benedykta XIV, Leona XIII.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Brigittine Rosary - holydivine.com
 • Rozmaite sposoby nabożeństwa do Najśw. Panny Maryi. (cz. III.) - lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com
 • Święta Brygida Szwedzka - marypages.com.pl
 • Koronki ułożone przez Święte i Błogosławione Kobiety. Koronka Świętej Brygidy "Koronka Brygidiańska" - rozance-i-koronki.blogspot.com
 • O. Piotr M. Lenart, Tajemnice Kościoła, "Rycerz Młodych"  1(93)2023 - rycerzmlodych.pl
 • Jan Paweł II, List apost. Rosarium Virginis Mariae - vatican.va