Brygida Szwedzka, św.

Brygida, w wieku 7 lat miała wizję, w której Matka Boża włożyła na jej głowę koronę. Od niej pochodzi tzw. Koronka św. Brygidy, odmawiana ku czci Matki Bożej, na pamiątkę 63 lat życia Maryi na ziemi.

Brygida ur. 14 VI 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Jej rodzice - Birger Persson i Ingeborg Bengtsdotter - odznaczali się głęboką pobożnością.

W wieku 7 lat Brygida miała wizję, w której Matka Boża włożyła na jej głowę koronę. W wieku 10 lat zobaczyła we śnie Chrystusa na krzyżu. Na widok męki Pana Jezusa Brygida miała zawołać: "O, mój kochany Panie! Kto Ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie!"

W 1314 r. zmarła jej matka, a wychowywała ją ciotka w Aspenaes nad jez. Sommen. Wbrew swojej woli, w wieku 14 lat Brygida została poślubiona 18-letniemu księciu Ulfowi Gudmarssonowi i przeniosła się na jego zamek (1316). Przeżyli razem 28 lat (1316-1344). Brygida starannie zarządzała domem i gospodarstwem, dbała o służbę, z którą codziennie się modliła. Brygida urodziła 8 dzieci: Martę (1319), Karola (1321), Birgera (1323), Benedykta (1326), Gutmara (1327), św. Katarzynę Szwedzką (1330), Ingeborgę (1332) i Cecylię (1334). Synowie zginęli w młodym wieku, dwóch podczas jednej z wypraw krzyżowych.

Brygida, mimo tak licznych rodzinnych obowiązków, nie zaniedbywała życia wewnętrznego. Jej kierownikiem duchowym był Piotr Olafsson - przeor klasztoru cystersów w Alvastrze. Na jej prośbę jeden z kanoników katedry, Maciej, przetłumaczył Pismo Święte na j. szwedzki. Na jej życzenie kanonik ten opracował również komentarze do Pisma Świętego.

W 1342 r. Brygida wraz z mężem udała się do Compostelli na grób św. Jakuba Apostoła. Po powrocie z pielgrzymki Ulf wstąpił do cystersów w Alvastra, gdzie zmarł w lutym 1344 r. Odtąd Brygida poświęcała swój czas służbie Bożej i pełnieniu dobrych uczynków. Naglona objawieniami, pisała listy do możnych tego świata, napominając ich w imię Boga. Królowi szwedzkiemu i zakonowi krzyżackiemu przepowiedziała kary Boże, które też niebawem na nich spadły. W 1352 r. wezwała papieża Innocentego VI, aby powrócił do Rzymu. To samo wezwanie skierowała w imieniu Chrystusa do jego następcy, bł. Urbana V. Niemniej żarliwie zabiegała o powrót do Rzymu papieża Grzegorza XI. Była hojną dla fundacji kościelnych i charytatywnych. Dom jej stał zawsze otworem dla potrzebujących.

W 1346 r. Brygida założyła w Vadstena klasztor, który - zgodnie z otrzymanym przez nią objawieniami - Jezus nazwał "klasztorem mojej Matki". Jej córka, św. Katarzyna Szwedzka, w 1374 r. została jego pierwszą opatką. W 1349 r. udała się do Rzymu, gdzie pozostała już do smierci.

W 1372 r. Brygida udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Miała wówczas 70 lat. Po powrocie do Rzymu, zmęczona podróżą, zmarła 23 lipca 1373 r. Jej ciało poprzez Korsykę, Styrię, Morawy i Polskę sprowadzono do Szwecji, gdzie złożono w klasztorze w Vadstena. Dzięki staraniom córki, św. Katarzyny, została kanonizowana 7 X 1391 r.

Brygida pozostawiła po sobie księgę objawień. Wkrótce znała ją cała Europa. Była wielokrotnie przepisywana. W księdze tej św. Brygida spisała przepowiednie dotyczące Kościoła, papieży żyjących w jej czasach, losów państw i ówczesnych panujących oraz odnośnie do przyszłości wielu innych osób. Nawoływała do poprawy obyczajów, groziła karami Bożymi. Dzięki tym objawieniom poznajemy szczegóły z życia Pana Jezusa i Jego Matki, w tym dzieciństwo Maryi, narodziny i ukryte życie Jezusa w Nazarecie, bolesną Jego Mękę oraz wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny. Szczególnie przejmujące są opisy męki Jezusa i niewysłowionego żalu Matki Bożej, która towarzyszyła swemu Synowi w drodze na Kalwarię i była świadkiem Jego okrutnych tortur.

Podczas pielgrzymki do Rzymu (1349), która odbyła na polecenie Chrystusa, Brygida spisała modlitwy na cześć Męki Pańskiej, znane jako "Piętnaście Modlitw Świętej Brygidy". Tym, którzy będą je odmawiać wraz z 15 "Ojcze nasz" i 15 "Zdrowaś Maryjo", Pan Jezus złożył 21 obietnic.

Znana jest także tzw. Koronka Świętej Brygidy. Związana jest z nią pewna historia. Kiedy bowiem Brygida dotknęła koronką, złożoną z 6 "dziesiątek" chorego na jednej z ulic Rzymu, ten natychmiast wyzdrowiał. Koronkę odmawia się ku czci Najśw. Maryi Panny i na pamiątkę Jej 63 lat życia na ziemi.

1 października 1999 r. św. Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę współpatronką Europy (razem ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Teresą Benedyktą od Krzyża).

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ingeborg Bengtsdotter - ancestors.familysearch.org
  • St. Bridget of Sweden and the 15 Prayers for His Passion - blog.aquinasandmore.com
  • Święta Brygida Szwedzka, zakonnica, patronka Europy - brewiarz.pl
  • Vadstena and Saint Bridget of Sweden - mariedenazareth.com
  • Święta Brygida Szwedzka - marypages.com
  • The 15 Prayers of St. Bridget - surrenderprayer.weebly.com