Koronka do Siedmiu Boleści (warianty)

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej
wariant 1

1. Znak krzyża (W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen).

2. Intencja: o szczerą skruchę.

Ojcze nasz..., (3 ×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

3. Poniższe modlitwy odmawia się w siedmiu blokach, w każdym rozważając kolejną boleść Matki Bożej.

    • Ojcze nasz...
    • (7 ×) Zdrowaś Maryjo...
    • Ant. Maryjo, pełna miłosierdzia, * przypomnij naszym sercom * cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.
    • Rozważanie nad boleścią Matki Bożej.

4. Na zakończenie: odpowiednia pieśń lub antyfona Pod Twoją obronę...


Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej
wariant 2

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

(akt żalu) Ach żałuję za me złości, * jedynie dla Twej miłości. * Bądź miłościw mnie grzesznemu, * do poprawy dążącemu.

(dla uczczenia siedmiu boleści Matki Bożej)

Proroctwo Symeona - Zdrowaś Maryjo...
Ucieczka do Egiptu - Zdrowaś Maryjo...
Zagubienie Jezusa - Zdrowaś Maryjo...
Spotkanie na Drodze Krzyżowej - Zdrowaś Maryjo...
Konanie Jezusa na Krzyżu - Zdrowaś Maryjo...
Zdjęcie z krzyża - Zdrowaś Maryjo...
Złożenie do grobu - Zdrowaś Maryjo...

(na pamiątkę cierpień Matki Odkupiciela oraz dla wzbudzenia prawdziwego żalu za grzechy) 3 × Zdrowaś Maryjo...

(na zakończenie)
K. Módl się za nami, o Najboleśniejsza Dziewico,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Synu, Odkupicielu świata, Boże, † podczas Twej Męki miecz boleści przeszył najsłodszą duszę Błogosławionej Dziewicy, Twojej Matki, * spraw łaskawie, abyśmy ze czcią rozważając Jej boleści, otrzymali owoce Twej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka do boleści - voxdomini.pl
  • Koronki do Siedmiu Boleści Matki Bożej - rozance-i-koronki.blogspot.com