Koronka Cudownego Medalika (znak macierzyńskiej miłości)

Koronka do Matki Bożej z Cudownego Medalika

Znak macierzyńskiej miłości

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., (3×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa różańcowa

(zapowiedź tajemnicy i rozważanie, jak podano poniżej w: Rozważania różańcowe do Koronki)

(1×) Maryjo z Cudownego Medalika, * wypraszaj nam potrzebne łaski * przez Medalik - cudowny znak Twojej macierzyńskiej miłości i opieki, * dla wzrostu naszej miłości do Ciebie * i wzrostu królestwa Twojego Syna na ziemi.

(10×) O Maryjo, bez grzechu poczęta...

Modlitwa na zakończenie

Niech Cudowny Medalik stanie się skutecznym narzędziem niszczącym zło i wprowadzającym w serca Bożą światłość i Bożą miłość, by świat mógł cieszyć się Bożym pokojem. Niech Duch Święty wskazuje nam osoby, które potrzebują Cudownego Medalika jako najskuteczniejszą szczepionkę chroniącą przed skażeniem wirusem grzechu i jako antidotum na wszelkie zło tego świata. Nosząc i rozpowszechniając Cudowny Medalik, uleczmy świat ze zła, nienawiści i przemocy.

Pod Twoją obronę...

Pomnij...


Rozważania różańcowe do Koronki

Tajemnica 1. Objawienie Cudownego Medalika św. Katarzynie Labouré

Maryja na Cudownym Medaliku ukazuje się jako Niepokalana Pośredniczka wszystkich łask, które przez Jej ręce spływają na cały świat. Ona rozdziela te łaski, które Jej Syn, Jezus Chrystus, wysłużył swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Maryja Niepokalana czyni to z wielką miłością i troską o swoje dzieci, które pozostając jeszcze na tej ziemi, narażone są na niebezpieczeństwa doczesnej pielgrzymki.

Prośmy Niepokalaną, byśmy potrafili odwdzięczyć się Jej tak wielką miłością, jaką nasze grzeszne serca są w stanie okazać.

Tajemnica 2. Cudowny Medalik źródłem Bożych łask

Maryja dała nam, w postaci zachęty, obietnicę, że każdy, kto będzie nosił ten Medalik, otrzyma wiele łask.

Prośmy Niepokalaną, aby ze skarbca Miłosierdzia Bożego wydobyła łaski potrzebne dla zbawienia naszego i całego świata, a przez to, by wzrastało Królestwo Boże w sercach ludzi na całej ziemi.

Tajemnica 3. Cudowny Medalik obroną przed złem

Św. Maksymilian Kolbe nazwał Cudowny Medalik kulką na zło (por. Pisma, 1001), która trafia nawet w najbardziej zatwardziałe serca grzeszników. Jednak nie wystarczy tylko komuś wręczyć medalik, ale potrzebna jest głęboka wiara i żarliwa modlitwa za te osoby, którym się Medalik Niepokalanej wręczyło.

Prośmy Niepokalaną, abyśmy, nosząc i rozdając Jej Medalik z wiarą i ufnością, otrzymali obfite łaski, które nam i poleconym Jej osobom są najbardziej potrzebne.

Tajemnica 4. Cudowny Medalik kluczem do Serc Jezusa i Maryi

Serca otoczone cierniem i przebite mieczem, które widnieją na rewersie Cudownego Medalika, przypominają o bezgranicznej i ofiarnej miłości Jezusa i Maryi względem ludzi. Mają nas skłonić do odwzajemnienia tej miłości i otwarcia na oścież naszych serc na miłość Boga i bliźniego. Dlatego Medalik Niepokalanej jest wyjątkowym kluczem, którym otwiera się drogę do Serc Jezusa i Maryi oraz do serc każdego człowieka.

Prośmy Niepokalaną, abyśmy zaufali tej miłości, którą nam ofiaruje w Jezusie, swoim Synu, a naszym Zbawicielu. Otwórzmy nasze serca na oścież na przyjęcie Serc Jezusa i Maryi, kochających nas takimi, jakimi jesteśmy.

Tajemnica 5. Cudowny Medalik nawraca grzeszników

Od czasu objawienia Cudownego Medalika aż do dzisiaj dzieją się niezliczone cuda, w tym przede wszystkim nawrócenia. Dlatego dawajmy ten Medalik, komu tylko się da, i módlmy się za grzeszników, którzy tak bardzo potrzebują naszej pomocy. Pamiętajmy również o tych, którzy nie znają Boga albo odeszli od Niego. Módlmy się i za siebie nawzajem, byśmy nie zeszli z drogi, która prowadzi do Jezusa przez Maryję.

Prośmy Niepokalaną, aby Boże światło i Boża miłość zawsze wypełniały nasze serca, a Ona jako Pośredniczka wszelkich łask była naszą Przewodniczką w drodze do zbawienia.

Tajemnica 6. Cudowny Medalik pociechą smutnych, płaczących i cierpiących

Kiedy cierpimy i wydaje się nam, że znikąd nie ma ratunku, bo ludzkie sposoby zawiodły, zwróćmy się do Maryi, naszej najlepszej Matki. Ona pocieszy i swoim wstawiennictwem pomoże rozwiązać problemy, z którymi się borykamy. Ona chce dla nas jak najlepiej. U Niej znajdziemy pocieszenie w chwilach smutku i niepowodzeń. Ona wyprosi nam siły do owocnego przeżywania cierpienia, a nawet niejednokrotnie łaskę zdrowia. Maryja nigdy nie zostawi swoich dzieci samym sobie, ponieważ nas kocha i troszczy się jak najlepsza Matka, i wstawia się za nami jako Współodkupicielka i Pośredniczka u swego Syna a naszego Zbawiciela Jezusa.

Prośmy Niepokalaną, która cierpiała razem z Jezusem, abyśmy umieli zrozumieć i przyjąć nasze cierpienia i smutki jako wartościowe dary, potrzebne do kształtowania naszych serc w miłości Boga i bliźniego.

Tajemnica 7. Cudowny Medalik drogowskazem prowadzącym przez Maryję do Jezusa

Cudowny Medalik jest drogowskazem, danym nam przez Maryję, byśmy kroczyli drogą do zbawienia, napełnieni Bożą łaską. Ten drogowskaz to dar od pełnego miłości ku nam Niepokalanego Serca Maryi. Właściwie to sama Maryja jest poprzez ten Medalik Drogowskazem, który prowadzi do celu - do wiecznej szczęśliwości w niebie. To szczęście możemy osiągnąć poprzez oddanie się Maryi, w pełnym Jej zaufaniu.

Prośmy Niepokalaną, aby wstawiała się za nami u swojego Syna, Jezusa Chrystusa, byśmy przez Jej ręce otrzymali łaski, których potrzebujemy do osiągnięcia zbawienia i wiecznego szczęścia w niebie.

Tajemnica 8. Cudowny Medalik nadzieją uzdrowienia

Maryja, jako Pośredniczka łask wszelkich, może również wyprosić łaski zdrowia dla tych, którzy z ufnością powierzają się Jej orędownictwu, jeśli to jest zgodne z Bożym zamysłem. Chociaż nie zawsze następuje widoczne uzdrowienie ciała, to w każdym przypadku powinniśmy umieć odczytać wolę Bożą, aby zrozumieć sens i wartość tej drogi cierpienia. Maryja, najbardziej przez swoje "fiat", wskazuje drogę rozpoznawania i przyjmowania woli Bożej.

Prośmy Niepokalaną, byśmy umieli odczytać wolę Bożą i - jeśli nie może ominąć nas "ten kielich" cierpienia - byśmy mieli siłę do dźwigania krzyża i zaufali, że Pan nasz, Jezus Chrystus wie, co jest najlepsze dla zbawienia naszego i naszych bliźnich.

Tajemnica 9. Cudowny Medalik znakiem Bożej miłości

Bóg, w swoim bezgranicznym miłosierdziu, podarował nam Cudowny Medalik przez Maryję, aby przypomnieć, jak bardzo nas kocha i pragnie, byśmy, nosząc ten Medalik i otrzymując tak liczne łaski, stale o tej miłości pamiętali. Miłość Boża jest niepojęta i niezgłębiona, bo nigdy się nie wyczerpie i nikogo, nawet największego bluźniercę i grzesznika, nie ominie.

Prośmy Niepokalaną, byśmy umieli czerpać obficie z tego nieskończonego daru miłości Bożej, podążali drogą miłości Boga i bliźniego do wiecznego szczęścia, pociągając dusze ku Bogu przez Niepokalaną.

Tajemnica 10. Cudowny Medalik narzędziem zbawienia

Przyczyniając się do rozpowszechniania Cudownego Medalika, możemy wyjednać dla siebie i innych niezliczone łaski. Dzięki temu Medalik może być prostym, ale jednym z potężnych narzędzi do zbawienia tych, którzy jeszcze nie znają Boga albo od Niego odeszli.

Prośmy Niepokalaną, aby Jej Medalik przyczynił się do naszego zbawienia i wyjednania światu miłosierdzia Bożego, tak bardzo potrzebnego w dzisiejszych czasach, pełnych zła, przemocy, nienawiści, wojen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Koronki do Matki Bożej "Cudownego Medalika". Różaniec do Matki Bożej z Cudownego Medalika - rozance-i-koronki.blogspot.com