Koronka Cudownego Medalika (5 Zdrowaś)

Koronka do Cudownego Medalika
Pięć "Zdrowaś"

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwa polega na odmówieniu pięć razy Pozdrowienia Anielskiego ("Zdrowaś Maryjo"), poprzedzonego specjalną modlitwą Maryjną, a zakończonego aktem strzelistym "O Maryjo bez grzechu poczęta".


I. Matka Boża i nasza

O Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, która objawiłaś św. Katarzynie Labouré Cudowny Medalik, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw.

Wejrzyj, o Maryjo, na nasze utrapienia, na groźby naszych nieprzyjaciół, zewnętrznych i wewnętrznych. Święta Maryjo, dotknij serc naszych, by uwolnione zostały od wszelkiej niegodziwości, za które słusznie należą się nam od Bożej Sprawiedliwości jak najsurowsze kary. Ty, Maryjo, módl się za nami i ratuj nas, bo giniemy. Amen.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

II. Królowa nieba i ziemi

O Niepokalana, Królowo nieba i ziemi, przez Cudowny Medalik okazujesz moc swego wstawiennictwa, kiedy największym grzesznikom wypraszasz łaskę nawrócenia, a zbłąkane dzieci Twoje kierujesz na Boże drogi. Wypraszaj dla nas, grzesznych Twoich dzieci, miłosierdzie Boże, abyśmy osiągnęli zbawienie. Amen.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta...

III. Matka Pięknej Miłości

Wpatrzeni w Twą piękną i oblubieńczą miłość, przez którą poczęłaś Wcielone Słowo, zostając Zawsze Dziewicą, o Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, uproś nam, którzy czcimy Cię w darze Cudownego Medalika, piękną i czystą miłość do każdego człowieka, miłość, rozpaloną niebiańskim ogniem miłości Ducha Świętego. Amen.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta...

IV. Ucieczka grzeszników

O Maryjo, która przez Cudowny Medalik ratujesz biednych grzeszników, a w godzinę śmierci przychodzisz jako miłosierna Matka, wejrzyj na nas, borykających się z przeciwnościami i trudnościami tego świata, wspieraj nas w walce z demonami i z pokusami złego ducha, abyśmy w chwili błogosławionej śmierci naszej stanęli przed Panem z naręczem dobrych uczynków. Amen.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta...

V. Brama Niebios

Maryjo, Bramo Niebios, szeroko otwarta, szczególnie dla tych, którzy z ufnością posługują się Cudownym Medalikiem, przez który spływają na nas obfite łaski Boże, bądź nam litościwą Matką w godzinie śmierci naszej. Matko Miłosierdzia, przeprowadź nas przez bramę królestwa niebieskiego, gdzie razem z Tobą i Twoim Synem, w jedności Ducha Świętego, w chwale Boga Ojca, będziemy radować się szczęściem bez końca. Amen.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta...

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, stajemy przed tronem Twojego miłosierdzia, aby za wstawiennictwem Maryi, Twojej Matki Niepokalanej, otrzymać łaski, których potrzebujemy do przemiany naszych serc i zbawienia całego świata, którego Ty jesteś Jedynym Panem, na wieki wieków. Amen.

O Maryjo, bez grzechu poczęta...

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia...

Modlitwa w intencjach papieża

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej "Cudownego Medalika". Koronka do Cudownego Medalika - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Teologiczna interpretacja Maryjnego tytułu "Brama Niebios", "Collectanea Theologica" 81(2011) nr 2
  • Pięknej Miłości Matka - adonai.pl