Koronka Cudownego Medalika (5 Zdrowaś)

Koronka do Cudownego Medalika

Pięć "Zdrowaś"

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwa polega na odmówieniu pięć razy Pozdrowienia Anielskiego ("Zdrowaś Maryjo"), poprzedzonego specjalną modlitwą Maryjną, a zakończonego aktem strzelistym "O Maryjo bez grzechu poczęta".


I. Matka Boża i nasza

O Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, która objawiłaś św. Katarzynie Labouré Cudowny Medalik, prosimy Cię, dotknij serc naszych, by uwolnione zostały od wszelkiej niegodziwości, za które słusznie należą się nam od Bożej sprawiedliwości jak najsurowsze kary; wejrzyj również na nasze utrapienia, na groźby naszych nieprzyjaciół, zewnętrznych i wewnętrznych. Ty, Maryjo, módl się za nami i ratuj nas, bo giniemy.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

II. Królowa nieba i ziemi

O Niepokalana, Królowo nieba i ziemi, przez Cudowny Medalik okazujesz moc swego wstawiennictwa, kiedy największym grzesznikom wypraszasz łaskę nawrócenia, a zbłąkane dzieci Twoje kierujesz na Boże drogi. Wypraszaj dla nas, grzesznych Twoich dzieci, miłosierdzie Boże, abyśmy osiągnęli zbawienie.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta...

III. Matka pięknej miłości

O Niepokalana, Oblubienico Ducha Świętego, wpatrzeni w Twą piękną i oblubieńczą miłość, przez którą poczęłaś Wcielone Słowo, pozostając Zawsze Dziewicą, uproś nam, którzy czcimy Cię w darze Cudownego Medalika, piękną i czystą miłość do każdego człowieka, miłość, rozpaloną oczyszczającym ogniem miłości Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta...

IV. Ucieczka grzeszników

O Niepokalana, Ucieczko grzesznych, która przez Cudowny Medalik ratujesz biednych grzeszników, a w godzinę śmierci przychodzisz jako miłosierna Matka, wejrzyj na nas, borykających się z przeciwnościami i trudnościami tego świata, wspieraj nas w walce z demonami i z pokusami złego ducha, abyśmy w chwili błogosławionej śmierci naszej stanęli przed Panem z naręczem dobrych uczynków.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta...

V. Brama niebios

O Niepokalana, Bramo Niebios, szeroko otwarta, szczególnie dla tych, którzy z ufnością posługują się Cudownym Medalikiem, przez który spływają na nas obfite łaski Boże, bądź nam litościwą Matką w godzinie śmierci naszej.

Matko Miłosierdzia, przeprowadź nas przez bramę królestwa niebieskiego, gdzie razem z Tobą i Twoim Synem, w jedności Ducha Świętego, w chwale Boga Ojca, będziemy radować się szczęściem bez końca.

Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta...

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, którego Serce jest ranione cierniami ludzkich grzechów i niegodziwości, † za wstawiennictwem Twojej Matki Niepokalanej, * której Serce przeszywa miecz ludzkich kłamstw i ukrytych niegodziwych zamysłów, * udziel nam łaski, których potrzebujemy do przemiany naszych serc i zbawienia całego świata, * którego Ty jesteś Jedynym Panem i Królem, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

O Maryjo, bez grzechu poczęta...

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia...

Modlitwa w intencjach papieża

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej "Cudownego Medalika". Koronka do Cudownego Medalika - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Teologiczna interpretacja Maryjnego tytułu "Brama Niebios", "Collectanea Theologica" 81(2011) nr 2
  • Pięknej Miłości Matka - adonai.pl