Koronka do Matki Bożej Tuchowskiej

Koronka do Matki Bożej Tuchowskiej

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy się cieszą opieką Najświętszej Maryi Panny słynącej łaskami w Tuchowie, za Jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

10 × Matko Boża Tuchowska, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy * i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, * a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego * i poleconymi Tobie. Amen.

Chwała Ojcu...

(na zakończenie)
Pod Twoją obronę...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Polskich Madonn. Koronka do Matki Bożej Tuchowskiej - rozance-i-koronki.blogspot.com